Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Äratamaks huvi teoloogiaõpingute vastu

15.03.2019 | | Rubriik: Ühiskond

Usuteaduskonna õppejõud ja üliõpilased kostümeeritult.
Liina Raudvassar

Tartu ülikooli lahtiste uste päeva raames kutsus ka usuteaduskond 27. veebruaril huvilisi uudistama, millega tegeldakse universitas’e vanimas fakulteedis ning kuidas on võimalik siia õppima tulla.

Mis on kipa, burkiinid ja kasaya, said teada kõik, kes otsustasid osa võtta usuteaduskonna töötoast „Rõivatrendid erinevates religioonides – mis ja miks?“. Saadi teada, mida kannavad budistlikud mungad, ortodokssed juudid, islami naised ja miks see nii on.
Nii selgus, et kipa ei tähendagi seda, mis on tore – nii nagu seda pruugitakse noorteslängis –, vaid tegemist on juudi mehe peakattega, mida kantakse austusest Jumala vastu. Pälvis huvi, et sõna burkiinid on tuletatud mõistetest burka ja bikiinid, kui muslimist moelooja soovis luua riietuseseme, milles on sünnis ka islamit järgival naisterahval rannarõõmudest osa saada.
Erinevate maailmareligioonide mõjualades kasutatavaid riietustrende tutvustades rõhutas usuteaduskonna religioonipedagoogika dotsent Olga Schihalejev, et nii nagu riietus räägib mõndagi tema kandjast, annab see edasi teate ka inimese religioossest taustast. Haritud inimesele on hea tava teada, kuidas riietuvad eri piirkondade inimesed, ja järgida neid tavasid nõutaval määral neis piirkondades ise reisides.
Ka sellest, kuidas sättida selga india naise rõivast sari või muslimi mehe peakatet, anti juhiseid päris praktilisel kombel – kõik soovijad said neid ja teisi kultuurispetsiifilisi riietusesemeid endale selga proovida.
Palju head elevust tekitanud töötoa raames said tulevased teoloogiatudengid teada, millega tegeldakse usuteaduskonnas ning miks võiks olla õige just siin oma haridusteed jätkata. Selgitati, et teaduskonnas on ühendatud kaks suunda: klassikaline teoloogia ja religiooni uuringute suund, mis uurib, kuidas religioon mõjutab ühiskonda. Õppetuba korraldavad õppejõud ja üliõpilased vastasid lahkelt üliõpilaselu puudutavatele küsimustele.
Liina Raudvassar

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)