Esileht » Arvamused » Arvamus »

Ära eksle, kobades pimeduses

23.02.2011 | | Rubriik: Arvamus

EELK koguduste juhatused peavad koostama ja 1. märtsiks nõukogudele esitama koguduse arengukava täitmise aruande vastavalt kirikuseaduse §-le 372. Konsistoorium peab esitama EELK arengukava 2008–2017 täitmise aruande arengunõukogule 10. märtsiks.
Võiks eeldada, et see kohustus ei ole ühelegi kogudusele uudiseks, kuid paraku pole see nii. Misjonikeskuse koolituste sarja ühe koolitajana olen jõudnud äreva tõdemuseni, et oluline osa koolitustel osalenud koguduste nõukogude ja juhatuste liikmetest ei ole tutvunud EELK põhikirja, kirikuseadustiku ega arengukavaga. On kogudusi, kellel veel ei olegi arengukava kirja pandud. Siit saab teha kolm järeldust: kogudused ei ela kirikukogu kehtestatud õigusnormistiku järgi ehk EELK ei toimi ühtse organismina; kogudused ei tea EELK ühist missiooni, visiooni ja üldisi eesmärke, mistõttu viimased võivad jääda saavutamata; kogudused ei liigu eesmärkide ja sihtide suunas, vaid ekslevad, kobades pimeduses, seepärast raisatakse ressurssi ja tulemused jäävad loodetust tagasihoidlikumaks.
Nende järelduste põhjal saab teha kaks üldisemat järeldust. Näib, et sidusus kirikukogu/konsistooriumi ja koguduste vahel on kohati ohtlikult väike. Koguduste roll ja mõju ühiskonnas jääb kohtadel väiksemaks, kui võiks ja peaks olema.
Tundub, et konsistoorium on teinud liiga vähe EELK missiooni, visiooni ja eesmärkide tutvustamiseks kogudustele ning kogudused ei tunne vajadust ega huvi EELK juhtorganite otsuste vastu. Ehk EELK kui organisatsiooni sidusus selles aspektis on üllatavalt väike.
Loodan, et kiriku juhtimisorganid teevad kõik selleks, et EELK üldised eesmärgid jõuaks kogudusteni senisest paremini. Kogudused peavad omakorda mõistma EELK juhtorganite otsustatu vajadust ja tähtsust ning tundma huvi nende tegevuse vastu.
Raivo Linnas,
kirikukogu ja majandusnõukogu liige

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)