Esileht » Arvamused » Arvamus »

Annetustest ja annetamisest koguduses

10.05.2011 | | Rubriik: Arvamus

Me elame kogudustes olukorras, kus annetused ja majanduslik toimetulek sõltuvad meie koguduse liikmete ja kogukonna inimeste südame meelsusest. Kirikul puudub kindel maksusüsteem, mis tagaks regulaarse annetuste laekumise igalt liikmelt ja annaks seeläbi kogudustele stabiilsema elu, nii nagu see on sisse seatud Saksamaal, Soomes ning mujalgi Euroopas.
Oma koguduse igapäevaelu tuleb rajada suures osas Jumala usaldamisele, sest tema on see, kes inimsüdameid puudutab. Teisalt tuleb teha jätkuvat teavitus- ja selgitustööd, kuidas kogudused ennast majandavad. Nii koguduse kui ka kogukonna liikmed ei teadvusta sageli või kipuvad unustama iga annetaja ja annetuse osatähtsust kirikutöös.
Meie võimuses ei ole muuta maksusüsteemi ning seetõttu sõltub koguduste tulevik ja ka majanduslik toimetulek eelkõige meie vaimulikust kasvust. Igaühel meist on raha selle jaoks, mida elus hindame ja oluliseks peame. Annetamine või annetamisest hoidumine kõneleb selgelt meie suhtumisest Jumalasse, oma kirikusse ja kogudusse ning annab tunnistust meie väärtushinnangutest.
Annetamine kuulub lahutamatult kristliku elu juurde, nii nagu viitab sellele apostel Paulus oma teises kirjas korintlastele: «Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat» (2 Kr 9:7).
Kristlastena oleme eelkõige Jumala andide, mida ta meile usaldab, vastuvõtjad. Me tohime neid kasutada ja jagada. Annetuste läbi ei leevendata ainult hädasolijate puudust, vaid tänatakse Jumalat. Rahaline annetus on üks võimalustest, kuidas me saame toetada kiriku ja koguduse tööd.
Sama oluline jumalariigi töös on ka oma aja, oskuste ja teadmiste rakendamine. Tähtis on, et iga inimene mõtleks andmisele, mille läbi ta tänab Jumalat. Kirik ja kogudus on iga kogukonna keskel püsinud sajandeid. Iga põlvkond on sellesse andnud oma osa ja ka meie peame andma ning selle edasi pärandama järeltulevale põlvele.
Meie kiriku liikmesannetajate arv on eelmise aastaga taas vähenenud, kuid positiivne ja julgustav on teadmine, et keskmine annetus on taas suurenenud. See kõneleb muu hulgas ka Jumala õnnistusest, mida annetajad on oma elus kogenud.
Siiras ja isetu annetus jumalariigi töö heaks annab südamesse rahu ning teeb õnnelikuks.
Soovin igale lugejale usaldust ja julgust ning rõõmsat meelt tänamaks Jumalat oma annetuse ja anniga, toetades seeläbi kodu- või kohaliku koguduse tööd.

Katrin-Helena Melder
,
Järva-Jaani koguduse õpetaja

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)