Esileht » Elu ja Inimesed » Persoon kaasajast »

Anne Jalakas läheb võluflöödiga läbi elu

06.04.2016 | | Rubriik: Persoon kaasajast

Anne ja Jaanus ning lapsed (pildil vasakult) Samuel, Hanna, Ingel ja Ott. Tiiu Pikkur

Anne Jalakas (50) elab Kuusalus juba 18 aastat. Pühapäeviti mängib Anne Kuusalu kirikus jumalateenistustel orelit, iga kahe nädala tagant ka Leesil ja Valkla hooldekodus. Juhatab Kuusalu kirikukoori. Kord nädalas sõidab Tallinna Kaarli kirikusse Eerik Jõksi juhendatavasse pühalaulu kooli. Juba aastaid laulab segakooris KOSK. Maast madalast flöödimängu õppinud, hinnatud flöödisolist paljudes kirikutes.

Anne igapäevatöö on olla Kuusalu kunstide koolis plokkflöödi- ja flöödiõpetaja. Mõned õpilased elavad Kolga alevikus, sinna sõidab õpetaja kohale. Mängib ja õpetab ka kooli sümfooniaorkestris.

Elu muusikakoolis
Anne on sündinud Tallinnas ja esimesed kolm aastat õppis Tallinna 22. keskkooli (Jakob Westholmi gümnaasiumi) muusikaklassis, algul klaverit, siis plokkflööti. «Alguses läksin tavalisse klassi, kuid õige pea võeti mind muusikaklassi, sealt ka mu muusikahuvi alguse sai.» Neljandasse klassi läks Johann Köleri nim Viljandi 4. keskkooli (maagümnaasiumi). Plokkflöödiõpingud jätkusid Viljandi näidis-lastemuusikakoolis.
«Minu meelest oli see üks uuendusmeelne kool, kus direktor õpetas meile ka heliloomingu aluseid. Õpetaja Tõnu Sepp asutas seal vanamuusikaansambli Viljandi Linnakapell, kus minagi mängisin. Huvi vanamuusika ja kirikumuusika vastu köidab ja toidab mind siiani. Õppisin plokkflööti ja hiljem ka ristflööti. Minu elu oligi rohkem muusikakoolis, sest lisaks pilliõppimisele oli seal ka muu elu väga mitmekülgne, toimusid huvitavad loengkontserdid jne.» Muusikakooli ja keskkooli lõpetas Anne ühel aastal, sest kahe instrumendi – plokk- ja ristflöödi – õppimine pikendas õppeaega.
Keskkooli järel asus Anne õppima Tallinna Georg Otsa nim muusikakooli, ikka flööti. «Kuna mul oli keskharidus olemas, siis sain esimese aastaga läbida kaks kursust. Teisel aastal õppisin kolmandal kursusel, aga siis jäi mul see kool pooleli, sest kahe aastaga juhtus palju asju,» meenutab Anne.

Tee kiriku juurde
Anne ellu tuli Jaanus. «Te laulsite Pühavaimu kiriku kooriga meie ordinatsioonil,» toob Jaanus tutvumise algusse selgust. Viljandis oli Anne käinud kuulamas Pauluse kiriku ansambli Hingeleib (juhatas Anne-Mai Salumäe) muusikaõhtuid. Sinna sattus Anne tänu oma pinginaabrile, Anne-Mai tütrele Enele. Tallinnas mängis Anne ansamblis Linnamuusikud, mida juhatas Taivo Niitvägi. Seal sai tema vanamuusikahuvi hoogu juurde. «Otsa koolis oli meil üks seltskond, kellega me läksime 1986. aastal Kõpu kogudusse õp Heino Nurga juurde leeri. Jaanus Jalakas, kes oli tol ajal Hiiumaal õpetaja, kutsus meid jõuluks Kärdlasse laulma.»
Nüüdne Ida-Harju praost ja kirikuõpetaja Jaanus Jalakas meenutab kaugeid aegu nii: «Anne istus seal Kärdla kiriku pingis, endal silmad märjad. Ma ei tea, kas see või mis, igal juhul kutsusin teda kolmekuningapäevaks ka külla. Ja veebruaris sõitsime üle jää Kuressaarde Joel Luhametsale külla. Kuressaare kirikus me kihlusimegi, abiellusime 1987. aasta juulis.»

Pereloomine Hiiumaal
Annest sai Hiiumaa kirikuõpetaja abikaasa ja õpingud Otsa koolis jäid pooleli. «Hakkasin küll konservatooriumis kaugõppes õppima, kaks aastat sain tehtud, siis sündisid lapsed ja õppimine jäi katki.» Ent visa naine ei loobunud lõplikult ja 1997. aastal asus uuesti otsast peale õppima. 2001. aastal lõpetas Eesti muusikaakadeemia bakalaureusekraadiga ja 2009. aastal Eesti muusika- ja teatriakadeemia magistrikraadiga. «Et see õppimine väikeste laste kõrvalt teoks sai, on kõik tänu minu emale,» lisab Anne.
Hiiumaal elasid Anne ja Jaanus 11 aastat, Jaanus läks sinna aasta varem, nii et tema siis 12 aastat. Nende lapsed on Hiiumaal sündinud. Algul elati Kärdlas korteris, hiljem koguduse majas. Jaanus teenis kolme kogudust: «Mina olin Põhja-Hiiumaal ja õpetaja Guido Reinvalla oli Lõuna-Hiiumaal. Hiljem tuli sinna Urmas Nagel õpetajaks,» selgitab Jaanus. Hiiumaa aastaid meenutavad mõlemad soojalt.
Anne hakkas muusikaga kaasa teenima Reigis ja Pühalepas, Kärdlas oli organist olemas. Samuti oli Kärdla koguduses mõned aastad isegi kaks koori, üks vanematest inimestest ja teine noortekoor, mida Anne juhatas. Ta hakkas ka matustel flööti mängima ja teeb seda siiamaani. Kärdla muusikakoolis oli Anne flöödi- ja plokkflöödiõpetaja.
Hiiumaa aega jääb pere ja kodu loomine, need olid ilusad aastad, on nii Anne kui Jaanus ühel meelel. «Hiiumaa inimesed olid väga abivalmis ja kodused. Kuusalus oleme nüüd pärast pikki aastaid ka omainimesteks saanud.»
Kuigi Jaanuse isakodu on Kuusalu lähedal ja siin veetis ta oma lapsepõlve, oli Kuusallu teenima asumine talle omamoodi raske. «Kui me Kuusallu tulime, oli mul küll tunne, et sa rebid nagu ennast maast lahti. Teine asi, mida ma tundsin, oli, et maa peal ei ole meil midagi jäädavat, ainus jäädav on üleval taevas.
Meie oleme kahes kohas elanud, meil on hästi läinud. Paljud aga vahetavad elukohti palju rohkem. Kuusallu tuleku kasuks rääkis see, et Anne hakkas taas Tallinnas õppima ja siit oli lähem käia.»

Ulmus Domini
Ehkki Anne tähistas alles oma esimest juubelit ja Jaanus on mõned aastad vanem, on nende lapsed juba kodust lahkunud. Vanim tütar Hanna (27) elab ja töötab Austrias, maikuus sõidetakse tema pulma. Ott (24) töötab Swedbankis ja laulab kammerkooris Collegium Musicale, Samuel (23) mängib politsei- ja piirivalveameti orkestris ning jätkab pärast äsja lõppenud ajateenistust trompetiõpinguid EMTAs, tema on juba abielus. Ingel (21) õpib korraga kahes koolis: Otsa koolis viiulit ja Tallinna tehnikakõrgkoolis logistikat. Jalakate lapsed on musikaalsed: tüdrukud on viiuldajad, Ott mängib tšellot ja Samuel trompetit.
Anne koos lastega on üles astunud ka pereansamblis Ulmus Domini (lad k Issanda Jalakas). Selle nime mõtles välja Jaanus. Pereansambliga on kõige rohkem kaasa teenitud Kuusalu kirikus, aga ka nii Hiiumaal kui Saksamaal ja Rootsis ning mujalgi. «Esimene koosmäng oli meil Jaanuse ristiisa 50. pulma-aastapäeval, see oli 2001. aastal. Rootsis käisime 2011. a koos segakooriga KOSK. Meeldejäävad olid jumalateenistus ja kontsert Gotlandil Visby toomkirikus, kui peeti keskaja muusikapäevi, samuti meie kontsert Pühalepa kirikus Pühalepa muusikapäevade raames aastal 2014, kui esindasime Hiiumaalt pärit muusikuid. Viimane kontsert oli möödunud suvel Kassaris.
Oleme tihti mänginud ka Taizé lauludele instrumentaalsaateid jumalateenistustel mitmetes paikades, sest kolmel korral Prantsusmaal Taizé vennaskonnas viibides on see muusika mulle hinge läinud. Koos mängisime viimati jõulujumalateenistustel. Aga kui vaja, tuleme taas kokku ja musitseerime jälle.»
Neli väikeste vahedega sündinud last peres võib olla paras katsumus. «Meie lapsed on olnud head lapsed ja on seda siiamaani. Eks väiksest peast ikka vahel tegemist oli, nagu lastega ikka. Praegu, kui neil igaühel on oma elu, hoiavad nad omavahel hästi kokku,» on ema-isa Jalakad ühel nõul. Emale kinkisid lapsed juubeli puhul ühispildi.
Tiiu Pikkur

Anne Jalakas
Sündinud 15. veebruaril 1966 Tallinnas
Haridustee
Tallinna 22. keskkool 1974–1977
Viljandi J. Köleri nim 4. keskkool ja Viljandi näidis-lastemuusikakool 1977–1985
Georg Otsa nim Tallinna muusikakool 1985–1987
Tallinna riiklik konservatoorium 1987–1989
Eesti muusika- ja teatriakadeemia 1997–2001 (BA) ja 2008–2009 (MA)
Kuusalu kunstide kooli flöödi- ja plokkflöödiõpetaja alates 1999
EELK Kuusalu koguduse muusik alates 1997
Abikaasa Jaanus Jalakas, neli last
EELK Teeneteristi tunnustusmärk 2016

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)