Esileht » Uudis » Uudised »

Anne Burghardt nõuniku ametis

12.02.2020 | | Rubriik: Uudised

Alates 1. veebruarist on õp Anne Burghardt konsistooriumis osalise koormusega rahvusvaheliste ja oikumeeniliste suhete nõunik.
Tegemist on äsja loodud ametikohaga, mida finantseerib Luterliku Maailmaliidu (LML) Saksa rahvuskomitee ning esialgsete plaanide kohaselt kestab rahastus kuni peapiiskop Urmas Viil­ma LMLi asepresidendiks olemise aja lõpuni aastal 2023.
Burghardti ülesandeks on peapiiskopi toetamine ja nõustamine LMLi ja Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) tööd puudutavates küsimustes. Nõuniku koha loomisega soovitakse vähendada ka rahvusvaheliste suhete assistendina töötava assessor Kadri Eliisabet Põderi töökoormust, kelle ülesandeks on koordineerida kogu EELK välissuhtlust, ka Eesti-siseselt.
„Lisaks peapiiskopi nõustamisele ja assisteerimisele LMLi ja EKKd puudutavates küsimustes näeksin ühe ülesandena ka meile vähem tuntud luterlike kirikute tutvustamist, millega mul tänu tööle Genfis on olnud võimalik kokku puutuda ja mis aitaks ehk avardada ka meie pilti luterlikust maailmast laiemalt,“ selgitab Anne Burghardt Eesti Kirikule, viidates kogemustele tööst oikumeeniliste suhete sekretärina perioodil 2013–2017 LMLi juures.
Burghardt märgib, et kuna 2023. aastal toimub nii LMLi kui EKK assamblee ehk täiskogu ning on teada, et LMLi täiskogu leiab aset peapiiskop Viilma haldusalas Poolas (Kesk- ja Ida-Euroopa), siis on spekuleeritud võimaluse üle, et EKK täiskogu võiks tulla Eestis. Ta täpsustab, et EKK struktuuris kuulub Eesti Põhjamaade ja Balti riikide rühma, mis on järgmise assamblee võõrustaja piirkond. „Kuna EKK liikmed on Eestis Eesti Evangeelne Luterlik Kirik ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik, oleks neil sel juhul ka võõrustaja roll,“ räägib Anne Burghardt, rõhutades samas, et nende mõttekäikude puhul on tegemist siiski spekulatsiooniga ja vastavat otsust pole veel langetatud. 

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)