Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Anna kiriku katus mustab taas

07.10.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

Neliteist aastat tagasi sai kirik uue puitkatuse, mida tuleb soovitatavalt iga nelja aasta järel tõrvata. Tänu annetajatele see lõpuks õnnestus.
Katre Nukka

Väike Anna kogudus on tänulik kõikidele annetajatele, sest tänu neile sai sel suvel tõrvatud kiriku katus.

Möödunud aasta advendi alguses kuulutas koguduse õpetaja Lea Heinaste välja korjanduse katuse tõrvamise ja põranda renoveerimise heaks. Kui algselt arvestati, et katuse tõrvamise eest tuleb välja käia enam kui 15 000 eurot, siis kohalik osaühing Latromba tegi töö 7000 euro eest. Tegu oli ilmselt firmapoolse vastutulekuga, on õpetaja tänulik. Kui ilmad lubavad, püütakse lõunapoolne külg veel teist korda üle tõrvata.
Tänu riigikogu eraldatud 3000 eurole tehti suvel ka elektritöid – nüüd jõuab elekter kirikusse mööda maa sisse veetud kaablit. Kirikusse aga paigaldati uus kilp. Need tööd tegi Elvem Elekter OÜ.
Sellega ei ole mured tänavu juulis 235. sünnipäeva tähistanud Anna kirikuga lõppenud, seepärast on Paide vallavalitsus lubanud tasuda muinsuskaitse eritingimuste koostamise eest fassaadide renoveerimiseks. Vastav projekt on tellitud osaühingult Paide EKE Projekt. Edasi tuleb teha hinnapakkumine, otsida erinevate fondide kaudu raha.
Põletavam teema on aga mädanenud põrand, mille uuendamiseks on teist korda esitatud taotlus pühakodade programmile. Kõige väiksema hinnapakkumise järgi maksavad renoveerimistööd üle 40 000 euro. Omaosalus plaanitakse katta annetustest, osa rahast on olemas. Kogudus elab, võiks öelda, kasinalt, õpetaja on loobunud palgast ja elab pensionist. Tänulik õpetaja kinnitab, et meie inimesed on väga lahked, paljud annetajad on kas lihtsalt möödasõitjad või tõenäoliselt on olnud vanemate-vanavanemate kaudu Annaga seotud.
Esimesel advendipühapäeval, 29. novembril kell 14 toimuval jumalateenistusel avatakse kiriku seinal tahvel kõikide nende toetajate nimedega, kes on remondi heaks annetanud vähemalt 50 eurot. Jätkuvalt saab kiriku heaks annetada. EELK Anna koguduse konto on EE631010220056672016, märksõnaks kirjutada «kiriku heaks».
Rita Puidet

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)