Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Andres Põder siirdus emerituuri

26.11.2014 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Toomkiriku altaris: Andres Taul, Andres Põder ja Einar Soone. Tiiu Pikkur

22. novembril tähistati Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus tänupalvusega peapiiskop Andres Põderi 65. sünnipäeva ning tema emerituuri siirdumist.

Enam kui neljasaja kirikulise hulgas istuvad president Arnold Rüütel, siseminister Hanno Pevkur, endine regionaalminister Siim Kiisler, Tallinna linnapea Edgar Savisaar, EKNi liikmeskirikute juhid, vaimulikud, koguduste esindajad, kaasteelised, koostööpartnerid välismaalt.

Kogetud Jumala heldus
Andres Põder, piiskopid Einar Soone ja Andres Taul, kirikuvalitsuse liikmed ning Tallinna praostkonna abipraost Arho Tuhkru saabuvad protsessioonis ja võtavad istet altariruumis. Koorirõdult kõlab Enn Võrgu «Looja vägevus» pealinna kooride esituses (dirigendid Piret Aidulo ja Veljo Reier), organistina teenib Kadri Ploompuu.
Alguslauluna lauldakse «Jumal, sind me kiidame» (KLPR 386). Sissejuhatuse ja palve ütleb assessor Tiit Salumäe. Pühakirjatekste loevad assessorid Mati Maanas (Js 44:6–7) ja Joel Luhamets (Mk 13:31–37). Kirikulised laulavad laulu «Püha, püha, püha oled meie Looja» (KLPR 142).
Kantslisse tõuseb peapiiskop Andres Põder, et pidada peapiiskopina oma rahvale viimane kõne, mille aluseks on psalm 90:14. «Õnnelik on inimene, kes võib hommikut alustada Jumala õnnistusega,» ütleb Andres Põder ja meenutab oma 38 aasta pikkust teed vaimulikuna. «Jumala heldus on olnud kogetav kogu eluajal,» võib ta tunnistada. (Kõne on loetav lehe 2. lk.)
Kõne järel lauldakse «Maa on nii kaunis» (KLPR 42).
Palvet loeb assessor Gustav Piir: «Issand, meie Jumal, meie täname sind kõigi andide eest, mida sa oled peapiiskop Andresele andnud selleks, et juhtida meie kirikut ja kogudusi, vaimulikke ja kõiki kaastöölisi ning vabatahtlikke abilisi. Meie palume talle ja tema perele sinu püsivat õnnistust.» Palvesse kantakse kirik ja rahvas ja tema juhid.
Koorid esitavad Urmas Sisaski laulu «Lootus». Seejärel astuvad piiskopid altarisse ja üheskoos loetakse meieisapalve. Andres Põder õnnistab kirikulisi Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel.

Ametitunnuste üleandmine
Andres Põder on altaris, et anda peapiiskopi ametitunnused – kuldrist ja sau – piiskop Soone hoole alla seniks, kui järgmise aasta küünlapäeval seatakse ametisse EELK uus peapiiskop. Ajaloolise piiskopisaua tõi Jakob Kukele 1921. aastal Rootsi piiskop, peapiiskopi kuldrist valmistati 1949. aastal ja selle esimene kandja oli Jaan Kiivit sen. Andres Põder lahkub altarist ja uue kirikupea ametisse seadmiseni täidab peapiiskopi ülesandeid piiskop Soone.
Kantsler Urmas Viilma loeb ette konsistooriumi otsuse Andres Põderi emerituuri asumisest ja talle EELK kuldristi andmisest.
Andres Põder seisab altari ees. Piiskopid Taul ja Soone seisavad altaris, viimane õnnistab kuldristi piiskopiristiks ja soovib Andres Põderile: «Õnnistagu sind Kolmainu Jumal – Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Ja aidaku sul teenida Kristuse Kirikut peapiiskop emeeritusena.» Seejärel paneb Einar Soone Andres Põderile kuldristi kaela. Piiskop Taul: «Mine siis rahuga ja teeni Issandat rõõmuga!»
Andres Taul oli Kanadast kaasa toonud ka teise peapiiskopi kullast ametiristi, mille ta andis hoiule piiskop Soone kätte. Seda ajaloolist risti kandis esimene piiskop Jakob Kukk. Eestist viis 1944. a risti Rootsi arvult kolmas piiskop Johan Kõpp. Üheks põhjuseks, miks Andres Taul 70 aasta järel peapiiskopi ajaloolise risti Eestisse tõi ja siia ka jättis, oli Kodu- ja Välis-Eesti kiriku pikale veninud ühinemisprotsessi lõpulejõudmine Andres Põderi peapiiskopiks olemise ajal.
Koorid laulavad Mart Siimeri «Kuidas ma teaksin». Vaimulikud lahkuvad, naastes on liturgiline riietus asendatud luterikuuega.

Lilled abikaasale
Aeg on tervituste käes. Kõigepealt saab sõna linnapea Savisaar, kes oma lühikeses tervituskõnes nimetab mitmeid olulisi koostöömomente ja kinnitab, et «Mustamäe saab oma kiriku, selles olen ma kindel». Minister Pevkur teeb peapiiskopile valitsuse tervitusi edasi andes sügava kummarduse Andres Põderi ees, «sest oled aidanud üles ehitada riiki, mida me kõik armastame». Ja minister soovib, et Andres Põder võtaks tänast päeva ikka oma sünnipäevana ja et see päev oleks ainult vahepeatuseks tegevust täis aastatele.
Edasi tulevad tervitused soome, inglise ja saksa keeles partnerkirikute esindajailt. Kohal on ka piiskopid, kes 10 aastat tagasi, 2. veebruaril 2004 õnnistasid Andres Põderi peapiiskopi ametisse, nagu Jukka Paarma ja Janis Vanags.
Saabub punaste rooside kimp koos tervituskaardiga peaminister Taavi Rõivaselt.
Andres Põder jätkab Eesti Kirikute Nõukogu presidendina ja asepresident Meego Remmeli sõnul on nad oma presidenti tundma õppinud kui inimest, kes sügavalt armastab oma kirikut, inimesi, Jumalat ja jagab vennaosadust.
Et Andres Põder palus lilli ja kingitusi mitte tuua, vaid toetada Mustamäe kiriku ehitust, ulatab Einar Soone sünnipäevalapse lillekimbu tema abikaasale Marje Põderile.
Arho Tuhkru tutvustab äsja trükist ilmunud Andres Põderi kõnede ja kirjutiste kogumikku «Taevakuninga rahvas», mida sai ka kohvilaua ajal osta ja autorilt autogrammi küsida.
Aitäh, Andres Põder, et oled oma osavõtlikkusega toetanud inimesi ja olnud majakaks kirikus ja ühiskonnas!
Sirje Semm

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)