Esileht » Pühapäevaks » Mõte pühapäevaks »

Andke üksteisele andeks

28.10.2015 | | Rubriik: Mõte pühapäevaks

Iga usklik inimene on oma elus teinud pattu ja seisnud Jumala ees ning kahetsenud valesti tehtut. Kahetsus ja meeleparandus kuuluvad kristlase elu juurde ning võimaldavad eetilist ja usulist kasvamist. Andestav Jumal saatis oma Poja siia maailma selleks, et meid endaga lepitada. Usupuhastuspühal 31. oktoobril võime mõelda sellele, kuidas Luther otsis armulist Jumalat ja leidis päästva tõe: «inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata» (Rm 3:28). See tähendab, et saame Kristuse ristisurma pärast usu läbi andeks.
Kui nüüd meie andeks saame, siis on küsimus, kuidas suhtume nendesse, kes meie vastu eksivad. Pühakiri ütleb: «Kui vihastute, siis ärge tehke pattu! Ärgu päike loojugu teie vihastumise üle!» (Ef 4:26) Saades ise Jumalalt andeks, on meie ülesanne anda andeks neile, kes meie vastu eksivad. Andeks saanuna peaksime mõistma teiste inimeste puudusi ja andma neilegi võimaluse end parandada, nii nagu Jumal annab meile võimaluse oma elu muuta. Kui meie elukogemus näitab, et enda muutmine pole alati sugugi lihtne, siis peaksime olema kannatlikud ka kaasinimeste suhtes.
Hingedepäev tuletab meile meelde, et oleme kõik siin maailmas kaduvad ja Jumala ette võime astuda siis, kui oleme Kristuse läbi andeks saanud ja suudame andestada teistele.
Kaido Soom

Jumal teeb nähtavaks oma armastuse meie vastu sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused. (Rm 5:8)