Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Allianss võttis vastu pühapaikade kaitse deklaratsiooni

25.11.2020 | | Rubriik: Uudised

Rahvusvahelise usuvabaduse alliansi kohtumisel võeti vastu Eesti eestvedamisel loodud pühapaikade kaitse deklaratsioon.

Välisminister Urmas Reinsalu osales 17. novembril rahvusvahelise usuvabaduse alliansi (IRFBA) virtuaalsel ministrite kohtumisel. Välisministrid võtsid kohtumisel vastu pühapaikade kaitse deklaratsiooni, mille valmistas ette Eesti. „Eesti on väga aktiivselt osalenud alliansi töös ning kohtumisel vastuvõetud pühapaikade kaitse deklaratsioon on meie tegevuse üks tulemusi. Deklaratsioon on mõeldud vastusena konfliktidele, eriti neile, mis on seotud totalitaarsete ja äärmuslike ideoloogiatega, mis asetavad usukogukonnad eriti haavatavasse seisu,“ sõnas välisminister Reinsalu. „Peame jätkama rahvusvahelise kogukonna pingutusi nende kogukondade kaitsmiseks ja inimõiguste tagamiseks,“ ütles ta. Pühapaikade kaitse deklaratsiooni täisversioon on leitav siin: https://vm.ee/et/rahvusvaheline-usuvabaduse-allianss.

Eesti kuulub 5. veebruaril 2020 Washingtonis loodud alliansi IRFBA (International Religious Freedom or Belief Alliance) 27 asutajariigi hulka. Alliansi loomisel anti välja deklaratsioon, mille tekst on valminud koostöös ÜRO usu- ja veendumusvabaduse eriraportööriga ning sõnastab ühenduse põhimõtted. Ühenduse ministrite kohtumised leiavad roteeruvalt aset kord aastas. Ühenduse eesmärk on koostöö ja koordinatsiooni parandamine usu- ja veendumusvabaduste kaitsmisel (usuliste vähemusrühmade kaitse, usul või veendumustel põhineva diskrimineerimise ja jälitamise vastu võitlemine, vabadus usku või veendumusi muuta, rikkujate rahvusvahelisele vastutusele võtmine jne). Allianss rajaneb mh usu- ja veendumusvabadust sätestaval inimõiguste ülddeklaratsiooni artiklil 18: „Igaühel on mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus; see õigus kätkeb vabadust muuta oma usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada oma usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt õpetamise, tava, kultuse ja kombetalituste kaudu.“

Eesti Kirik

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)