Algas Valga kiriku muinsuskaitse eritingimuste koostamine

08.04.2008 | | Rubriik: Määratlemata


Aprilli alguses sõlmisid Valga Peetri-Luke koguduse, Valga linnavalitsuse ja Põlva OÜ Marksi Projekt esindajad lepingu Valga Jaani kirikule muinsuskaitse eritingimuste koostamiseks.

Töö tellija on kogudus; linnavalitsus, kes on sihtfinantseerija, eraldas töö tegemiseks koos käibemaksuga 62 540 krooni.
Lepingu kohaselt koostab ja esitab OÜ Marksi Projekt Valga Jaani kirikule interjööri ja fassaadi muinsuskaitse eritingimused. «Meil on praegu käsil muinsuskaitse eritingimuste ja remondi projekti lähteülesande koostamine,» ütles Eesti Kirikule koguduse õpetaja Heino Nurk. Eritingimused tuleb muinsuskaitseametile kooskõlastamiseks esitada 30. aprilliks.
Kui muinsuskaitselt kooskõlastus saadud, korraldatakse hange restaureerimise põhiprojekti koostaja leidmiseks. Pärast põhiprojekti valmimist, kui on selgunud tarvilikud tööd ja vajaminevad rahasummad, tehakse õpetaja sõnul toetustaotlus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele. «Kavandame töid kolmeks aastaks vähemalt 20 miljoni krooni eest,» sõnas Heino Nurk.
Peale projekteerimistööde tegeldakse koguduses praegu ka peaukse taastamisega. «Selleks on raha kogunud Valga Jaani kiriku renoveerimise sihtasutus,» täpsustas õpetaja. Töö algus on kavandatud sellesse kuusse. «Kogume veel raha trepi remondiks – selleks on vaja 100 000 krooni, ja katuseaukude parandamiseks – teine 100 000 krooni.» Kõik need tööd loodetakse ära teha sügiseks, samuti peaks valmis saama renoveerimisprojektid.

 

EK

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)