Esileht » Uudis » Uudised »

Algab valimisperiood EELKs

02.11.2016 | | Rubriik: Uudised

Vastavalt kirikukogu otsusele toimuvad EELKs korralised juhtorganite valimised, mis algavad kogudustes ja päädivad aasta pärast kirikukogu istungjärgul kirikuvalitsuse liikmete, kirikukohtu, EELK nõukogude ja kirikukogu komisjonide liikmete valimisega.
•  Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 6. novembrist 2016 kuni 5. märtsini 2017.
•  Praostkondade nõukogude ja EELK 30. kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 5. märtsist kuni 31. maini 2017. EELK vaimulike konverents valib EELK 30. kirikukogu liikmed ajavahemikul 1. jaanuarist kuni 31. maini 2017.
•  Konsistooriumi valitavate assessorite, kantsleri, kirikukohtu, EELK nõukogude ja kirikukogu komisjonide liikmete valimised toimuvad EELK 30. kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 28.–29. novembril 2017.
Kogu informatsioon on kättesaadav EELK kodulehel http://www.eelk.ee/et/kiriku-korraldus/valimised-201617/.
Sealt leiab infot mõistete kohta, on selgitatud koguduse juhtorganite ülesandeid ja ära toodud vajalikud dokumendid valimiste korraldamiseks. EELK kodulehel on infot valimiskoosolekute toimumise aja kohta kogudustes. Tasub jälgida ka oma koguduses jagatavat infot.
Näiteks Tallinna Jaani koguduse täiskogu koosolek, kus valitakse järgnevaks neljaks aastaks uus koguduse nõukogu, toimubki valimisperioodi esimesel päeval, 6. novembril pärast jumalateenistust. Koguduse kodulehel on välja kuulutatud ka eelhääletus, mis toimub 30. oktoobrist kuni 5. novembrini. Võimalus oli ka etteteatamisel kodus hääletada. Jaani koguduses valitakse nõukogusse 21 liiget ja 7 asendusliiget. Igal valijal on võimalik anda oma hääl kuni seitsmele kandidaadile. Kandidaadid saavad enne valimisi ennast tutvustada, kõigi tutvustused on üleval ka kodulehel.
Valimistel saavad osaleda vähemalt 18aastased konfirmeeritud koguduseliikmed, kes on teinud liikmeannetuse ja käinud vähemalt kord aastas armulaual.
Misjonikeskus aitab omalt poolt kaasa sellega, et korraldab soovi korral kogudustes kohapeal kolmest õppepäevast koosneva juhtimisalase koolituse koguduse nõukogu ja juhatuse liikmetele ning töötegijatele. Täpsem info on leitav misjonikeskuse kodulehel http://kaastoolistekoolitus.eelk.ee/.
Eesti Kirik

Teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis juba olemas – see on Jeesus Kristus! (1Kr 3:11)