Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Aktuaalne

08.03.2023 | | Rubriik: Uudised

Rukkimaarjapäevaks, 15. augustiks 2023 ootab konsistoorium taotlusi kiriku tublide kaastööliste autasustamiseks.

EELK autasu antakse EELK vaimulikule ja ilmikule tema teenete eest EELK ja koguduse töös. Autasu võib anda ka isikule, kes ei ole EELK liige, kuid on osutanud teeneid EELK-le.

EELK autasud on:

aumärgid: kuldrist, teeneterist, teeneteristi tunnustusmärk,
tunnustuskirjad: elutööpreemia, aukiri ja tänukiri, aunimetused ja tunnustused.

Taotlused vaatab läbi komisjon ja esitab oma ettepaneku konsistooriumile. Ettepaneku autasu taotlemiseks võib teha koguduse juhatus või õpetaja, praostkonna nõukogu või praost, EELK sihtasutuse või koostööpartneri juhtorgan, konsistooriumi assessor, kantsler, vaimulike konverentsi juhatus, piiskop või peapiiskop.

Palun esitada õigeaegselt korrektne ja põhjendatud taotlus. Eelmiste aastate taotlusi ei käsitleta. Taotluses tuleb märkida esitatud kandidaadi andmed, autasustamise põhjendus, varasemad autasud ja tunnustused ning taotluse esitaja kontaktandmed. Taotlus tuleb esitada konsistooriumile.

Autasu taotlusvormi leiab siseveebist: siseveeb.eelk.ee.
Varasemaid kiriklikke autasusid saate üle kontrollida EELK tänab veebilehelt eelk.ee/taname.

Peapiiskop Urmas Viilma annab kiriklikud autasud kiriku tublidele töötegijatele üle nädal enne lõikustänupüha, 1. oktoobril Tallinna piiskoplikus toomkirikus.

Tunnustagem tublisid inimesi!

Tiit Salumäe
piiskop, autasude ja sümboolika komisjoni esimees

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! (Mt 20:28)