Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Aita kirikuraamatud uuele elule!

05.04.2006 | | Rubriik: Teated

EELK kogudustes leidub tuhandeid
arhivaale 17. sajandi I poolest tänapäevani.

Hindamatu väärtusega on 19. sajandi algusesse
ulatuvad perekonnaloolised andmed, eriti sünni-, abielu- ja surmameetrikad ning
personaalraamatud. Samuti leidub koguduste arhiivides paikkonna ajalugu
kajastavaid kroonikaraamatuid ning visitatsiooni- ja kirikukonvendi protokolle.
Need on asendamatud ajalooallikad nii genealoogidele, kodu-uurijatele ja
ajaloolastele kui ka lihtsalt oma perekonnaloost huvitatutele. Sõja- ja
nõukogude aeg ei olnud kirikuarhiividele armuline. Kogudused on suutnud neid
rasketele aegadele vaatamata kaitsta ja säilitada, kuid arhivaalide halva
füüsilise seisukorra tõttu on nendele juurdepääs olnud siiani takistatud.
Tänaseks on olemasolev materjal kaardistatud, välja on selgitatud
konserveerimist vajavad kiriku- ja perekonnaloolised materjalid.

Kui soovid kaasa aidata kogudustes asuvate
perekonnaloo allikate säilimisele ja neile SAAGA kaudu juurdepääsu loomisele,
anneta EELK Konsistooriumi sihtotstarbelisele kontole 221030907664 Hansapangas.

Kui soovite, et tulumaksu tagasisaamiseks
EELK Konsistoorium deklareeriks teie annetuse Tolli- ja Maksuametile, palume
lisada ülekandele oma nimi ja isikukood.

Info: tel 627 7371 (Janis Tobreluts);
janis.tobreluts@eelk.ee või tel 740 0494 (Ave Märjama); ave.marjama@ra.ee.

Lähiajal avatakse internetis kodulehekülg
www.saaga.ee

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)