Esileht » Arvamused » Arvamus »

Ainult üks küsimus: Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) üks töövaldkondadest on eetika ja eluväärtustega tegelemine. Millised ülesanded on eluväärtuste projektijuhil?

03.03.2004 | | Rubriik: Arvamus

Kaia Kapsta, vastne EKNi eluväärtuste projektijuht:
Eesti Kirikute Nõukogu eluväärtuste ja eetika töövaldkonna eesmärgiks on tutvustada ühiskonna eetiliste probleemide kristlikku käsitlust ning pakkuda välja võimalikke lahendusi. Minu otseseks ülesandeks on koordineerida erinevate kirikute esindajate omavahelist dialoogi eelpool mainitud teemakäsitluses. Aastani 2007 on eetilistest probleemidest peatähelepanu all raseduse katkestamise temaatika. Seoses sellega jätkan Eesti erinevais linnades toimuvate abordiproblemaatikat tutvustavate seminaride «Elu algus» korraldamist.
Eesti Kirikute Nõukogu ühe esindajana olen kutsutud kaasa töötama sotsiaalministeeriumi reproduktiivtervise-alasel ümarlaual, eriti selle seaduseelnõu rakendusseadustiku väljatöötamisel. Vahendan ümarlauas käsitletud teemasid töörühma liikmetele, kes ise kohapeal ei ole saanud viibida.
Olulise tööülesandena näen välja töötada strateegia, kuidas reaalselt ellu rakendada EKNi liikmeskirikute ühiseid visioone, mis on sündinud töökoosolekute laua taga.

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)