Esileht » Uudis » Uudised »

Ahti Bachblum teenib Haljala kogudust diakoni ja organistina

15.01.2020 | | Rubriik: Uudised
haljalas

Haljala kiriku altaris on Peeter Paenurm (vasakult), Ahti Bach­blum, Tiit Salumäe ja Urmas Karileet. Margus Punane

Kristuse ristimispühal oli Haljala koguduses väga eriline päev. Jumalateenistusel ristiti seitse ja leeriõnnistuse sai üheksa inimest, teiste seas ka alevikuvanem Margus Laigu. Ligi poolesaja liikmega Haljala Püha Mauritiuse koguduse jaoks oli see koguduse hooldajaõpetaja Urmas Karileedi sõnul väga eriline päev.
Läinud aasta 8. juulist kogudust teeniv õpetaja Karileet rõõmustab eelkõige selle üle, et kõigis tema teenitavates kogudustes (Käsmu, Narva ja Haljala) on kohapeal abiline ja see võimaldab jumalateenistust pidada igal pühapäeval kõigis neis kohtades.
Päeva muutis eriliseks ka see, et piiskop Tiit Salumäe seadis diakon Ahti Bachblumi (43) Haljala koguduse diakoni ametisse. Piiskoppi assisteerisid Urmas Karileet ja Peeter Paenurm. Peapiiskopi vastava otsuse luges ette koguduse juhatuse esimees Margus Punane.
Ahti Bachblum on pärit Haljalast, tema praegunegi elukoht on Haljalast 5 km kaugusel Sauste külas. Õpetaja Karileet, kelle ettepanekul konsistoorium määras diakon Bachblumi 1. septembrist 2019 Haljala kogudust teenima, oskas tähelepanu juhtida erilistele daatumitele Ahti Kristusega koos käimise teel.
30 aastat tagasi alustas musikaalne poiss Haljala kirikus orelimänguga ja on sellest ajast alates peaaegu järjepidevalt Haljala koguduses organisti ülesandeid täitnud. 1. jaanuaril 1990 sai ta õpetaja Esko Süvari poolt ristitud Haljala koguduse liikmeks. Ordineeriti diakoniks 2010. aastal ja sestpeale on olnud diakoni ametis Viru praostkonnas, teeninud peamiselt Kunda ja Viru-Nigula kogudust.
Rohket tuntust muusikuna kogunud Bachblumi teoloogiaõpingud usuteaduse instituudi rakendusliku kõrghariduse tasemel on veel lõpetamata, kuid nagu kinnitas õpetaja Karileet, on jäänud vaid lõputöö kaitsmine ja õpingute lõpetamine on fikseeritud ka teenistuslepingus. Teenistustasu maksmisel tuleb abi EELK keskkassast. Diakon Ahti Bachblum on Haljalas ametis ka koguduse organistina ja väikese koormusega kohalikus rahvamajas.
Õpetaja Karileet tunneb rõõmu sellegi üle, et Haljala kiriku pikihoones on OÜ Rändmeister tegemas suuremahulisi restaureerimistöid, mis valmivad eeldatavasti käesoleva aasta jõuludeks. Restaureerimine toimub Saksa kultuuriministeeriumi, Eesti kultuuriministeeriumi, muinsuskaitseameti, Haljala vallavalitsuse ja nelja baltisaksa perekonna rahalisel toetusel. Haljala kirikust on suure siseremondi ajal 14 kuu jooksul kasutusel vaid restaureeritud ja köetav kooriruum, mida kiriku pikihoonest eraldab ajutine kilesein.
Sirje Semm

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)