Esileht » Uudis » Uudised »

Agenda uuendamine

01.06.2007 | | Rubriik: Uudised

EELK kodulehel Intranetis on tutvumiseks
üleval kaks uut kirikukäsiraamatu eelnõu: «Kasuaaltalituste käsiraamat» (III
osa) ning «Pühitsemis- ja õnnistamistalituste käsiraamat» (IV osa).

Juba 23. jaanuaril esitles liturgiakomisjon
vaimulike konverentsil kirikukäsiraamatu ehk agenda I osa «Jumalateenistuste
käsiraamat». Materjal on tutvumiseks üleval Intranetis.

Aasta jooksul valmivad «Lektsionaar»
(kirikukäsiraamatu II osa) ja kirikukäsiraamatu juurde kuuluvad lisamaterjalid:
noodiraamat kirikumuusikule ja jumalateenistuse korda tutvustav vihik
kirikulisele.

Kuni 1. juunini saab teha
parandusettepanekuid «Jumalateenistuste käsiraamatule» ja 1. septembrini
«Kasuaaltalituste käsiraamatule» ning «Pühitsemis- ja õnnistamistalituste
käsiraamatule». Ettepanekud palume esitada komisjonile kirjalikult aadressil:
Liturgiakomisjon, EELK konsistoorium, Kiriku plats 3, 10130 Tallinn, või
e-postiga: liturgiakomisjon@eelk.ee. Komisjoni liikmed on valmis vastama ka
tekkinud küsimustele.

Valminud on liturgiamuusikat tutvustav
helisalvestis, mida saab peagi kuulata Internetis. Muusikat saab soovijate
jaoks kopeerida ka CD-plaadile. Kes soovib endale CD-plaati, palun sellest
teatada komisjoni sekretärile (peeter.paenurm@eelk.ee) hiljemalt 3. juuniks.
Plaadi eest tuleb tasuda 30 krooni.

Käesoleva aasta novembris, kui
liturgiakomisjon on ettepanekud läbi töötanud, menetleb kirikukäsiraamatu
eelnõusid piiskoplik nõukogu ning vastuvõetud eelnõud saadetakse vaimulike
konverentsile heakskiitmiseks.

Kui konverents annab materjalile 2008.
aasta jaanuari istungil oma heakskiidu ja kirikukogu kinnitab kirikukäsiraamatu
kevadel, on võimalik uus käsiraamat kirikus kasutusele võtta 1.
advendipühapäeval 2008.

Liturgiakomisjon tegutseb aastast 2006
piiskopliku nõukogu alalise komisjonina, selle liikmed on Tiit Salumäe
(esimees), Gustav Piir (abiesimees), Peeter Paenurm (sekretär), Enn Auksmann,
Mihkel Kukk, Hannes Nelis, Andres Põder, Kaido Soom, Marko Tiitus, Veiko
Vihuri. Aastatel 1991–2005 tegutses töörühm kirikukogu komisjonina, kandes
nimetust liturgiline komisjon.

Õnnistussooviga

Peeter Paenurm,

liturgiakomisjoni sekretär

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)