Esileht » Arvamused » Nädala ringvaade »

Aeg taas sättima hakata

15.08.2018 | | Rubriik: Nädala ringvaade

Eelmisel nädalal külastasin suguvõsa eakamat, juulis 91-aastaseks saanud vana naist, minu vanaema õde. „Olen sündinud 27. aastal ja 27. kuupäeval“ – nõnda on tädi Mai ennast ikka tutvustanud ja seda tuletas ta mulle selgi kohtumisel meelde. Oma pikast elust olulisemat välja tuues ei unusta ta nimetada, kunas ja kus on leeris käinud ja et on saanud „vanal Eesti ajal“ ka usuõpetust. Need on tema meelest olulised faktid, mis on osa tema identiteedist. On mõistetav, et side kirikuga ja usualane haridus loovad eluõhtule jõudnule teatava kindlustunde – Taevaisa käekõrval on ta valmis lahkuma, kui tund tuleb. Sellest tunnist soovis ta ka rääkida. Et riided on valmis ja nimekiri koostatud. „Kas sa ikka tuled mind saatma?“ usutleb ta toonil, millest mõistan küsimuse olulisust. Surma ei tasu karta ega oodata, nopin sõnumi eluõhtusse jõudnu jutust. Naljakas ehk, aga sellist ristiinimesele kohast elujaatavust polnud ma ammu kogenud.
Kohtumisest Maiga mõtlesin ka Eestimaa südames arvamusfestivalil. Just sellise eluküpse inimese, kes teab nn esimest Eesti aega ja mäletab Nõukogude okupatsiooni ning on olnud osaline Eesti taas iseseisvaks saamisel, arvamusega peaksime täna senisest enam arvestama. Inimese, kes on teinud tööd ja näinud vaeva ning tunnistab nüüd, et tunneb sellest suurt armastust elu enese vastu.
Liiga palju keskendume nõudvale toonile ja tavatseme rääkida oma õigustest. Hoopis vähem söandame küsida, kuidas viga laites oskaksime tulla aitama. Võib-olla võiks tulevikus festivali päevakavva planeerida „paar positiivset vanainimest“?
Välireklaamid tuletavad meelde, et aeg on taas sättima hakata. Eelolev nädal pakub mitmeid üritusi, millega tähistatakse jätkuvalt Eesti Vabariigi saja-aastaseks saamist. Samuti seda, et 20. august märgib iseseisvuse taastamise päeva.
19. augustil kutsutakse Tallinna lauluväljakule ühislaulmisele. Lauldakse teada-tuntud laule, mis enamikul eestlastest peas. Pidu on piletiga, aga represseeritud pääsevad sisse tasuta, samuti ei nõuta pääset alla kümneaastastelt.
23. augustil, üleeuroopalisel totalitaarsete režiimide ohvrite mälestamise päeval, korraldab Eesti Mälu Instituut koostöös justiitsministeeriumiga kommunismiohvrite memoriaali avamise Tallinnas Maarjamäel, millele järgneb rahvusvaheline konverents.
25.–26. augustini on aga 175 kilomeetri ulatuses piki Peipsi järve rannajoont kogunenud erinevad rändrestoranid, et pakkuda kohalikku kokakunsti. Ikka Eesti auks.
Liina Raudvassar

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)