Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Ackermanni uurijad välitöödel

12.09.2018 | | Rubriik: Kultuurielu

Ackermanni uurimisgrupp tööhoos Järva-Madise kirikus.
Internet

Eesti kunstiteadlased ja üliõpilased külastavad üle Eesti kirikuid, et uurida XVII sajandi lõpus Tallinnas tegutsenud puunikerdaja Christian Ackermanni loomingut.

Ackermanni uurimisgrupi tegemistest saab ülevaate leheküljel www.ackermann.ee leiduva blogi vahendusel. Ennekõike on seal kaasahaaravalt kirjeldatud uurimistööde käiku, mille tulemuseks on olnud mitmed tähelepanuväärsed avastused.
Näiteks on täpsustatud teoste dateeringuid, nende valmistamise üksikasju ja ajaloolist saatust. Mõnel juhul on jõutud ka järeldusele, et neid on seni Ackermannile omistatud ekslikult. Seejuures on uurijate sõnul kasu olnud nii kohalikelt elanikelt kuuldust, ajalooallikate läbitöötamisest kui kaasaegsest tehnikast.
Peale selle leiame blogist aga ka värvikaid üksikasju uuritud kirikute ja seal tegutsenud koguduste ajaloost ning tähelepanekuid vastukajast, mida uurijad on kohapeal saanud. Rohkesti on ka fotosid välitööde käigu ja uuritud kunstiteoste kohta.
Tänavu on uurimisgrupp külastanud Hageri, Koeru, Kullamaa, Järva-Madise ja Simuna kirikut. Ackermanni projekt lõpeb 2020. aastal, mil uurimistöö tulemusi on kavas avalikkusele esitleda näitusega.
Rain Soosaar

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)