Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Aasta vaimulikud valitud

28.01.2015 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Urmas Nagel (vasakul) ja Marek Roots on rõõmsad, et nende töö kogudusevaimulikuna on ametikaaslaste tunnustuse pälvinud. Liina Raudvassar

Aasta vaimulikuks valitud õpetajad Urmas Nagel Räpina Miikaeli ja Marek Roots Keila Miikaeli kogudusest on tänulikud Jumalale teenimisvõimaluse ja kolleegidele tunnustuse eest.

Kui praost Jaan Tammsalu teatas nimepaari Urmas Nagel ja Marek Roots, võttis vaimulike konverentsi pidulikul õhtusöögil maad vägev aplaus, mis kuidagi ei tahtnud lõppeda. Nõnda anti märku oma tunnustusest, sellest, et aasta vaimulikeks pärjatute head tööd on kolleegide seas tähele pandud.

Kui Jumal lubab
«Olen lihtsalt kohal ja täidan oma kohust,» tõrjub Marek Roots küsimust, mis temast väljavalitu on teinud. Ta ei arva, et oleks eriliselt võimekam. Oma eduloos näeb ta Jumala ja Püha Vaimu juhtimist, omistades endale vaid vahendajarolli.
Õieti ei meeldi mõiste roll Marek Rootsile sugugi, kuigi seda näitlemisele osutavat sõna viimasel ajal ka kirikus tihti kasutatakse. Teooria rollide paljususest pälvib Mareki kriitika, tema meelest on vaimulik seotud oma kutsumuse ja pühitsusega katkematult.
Eeskujudeks nimetab Roots Eenok Haamerit ja Evald Saagi. Just sellises järjekorras ilmusid õpetajad tema ellu, seda mõjutades ning suunates. Ehedus ja siirus on omadussõnad, mille kaudu ta neid iseloomustab. «Iial ei tekkinud kahtlust, et see, mida nad räägivad, ei tuleks südamest,» toob ta näite.
Vaimuliku amet ei ole kerge, arvab Marek Roots, tunnistades, et tal on 15aastase vaimulikustaaži jooksul olnud mitmeid kriisihetki, mil peab endalt küsima, kuidas edasi.
Käärid tekivad küsimuses, kuidas ühildada vaimuliku kutsumus sellega, mis on seotud kiriku kui organisatsiooniga. Vennastekoguduses tegevana esindab Marek Roots pietistlikku vagaduslaadi, mis esitab vaimulikule kõrged moraalinõuded. Õpetaja Roots kiidab oma kogudust, viimased seitse aastat on selleks Keila. Just koguduse ustavate liikmete poole on ta pöördunud ka oma kahtlusehetkedel ning pole kunagi jäänud toetuseta.

Kasvamise teel
Kuigi aukirjad ja tiitlid kipuvad Urmas Nagelit külmaks jätma, on ta aasta vaimulikuks nimetamise üle siiralt rõõmus. «Et mu enda praostkond esitas ja nii suur foorum valis, on hinge soojendav,» tunnistab praost Nagel.
Urmas Nagel ei ole nõus, et ordineerimise järel on vaimulik valmis, vaid leiab nii nagu Paulus, et inimene peab kasvama, arenema, uueks saama. See on pidev väljakutse vaimulikule, mis aitab erialaselt vormis püsida.
«Rividrill» ei ole boheemlaslikule Nagelile enda sõnul kunagi sobinud, ent teatud distsipliin ja enesekontroll käivad vaimulikuametiga kindlalt kaasas. Mõistlik on Nageli meelest otsida jätkuvalt ka uusi viise vaimulikuks teenimiseks. Nii on Räpina koguduses peale pühapäevase jumalateenistuse mitmeid nädalasiseseid eriteenistusi, mis kõnetavad erinevaid rühmi.
Regulaarselt toimuvad teenistused Taizé lauludega, oodatud on kristlikud meditatsioonid ning erinevad palvused kirikus ja diakooniamajas. Palju aega veedab õp Nagel koguduse hooldekodus, võttes sealseid elanikke pihile ja olles toeks surivoodil. Möödunud aastal valiti Nagel vaimulike konverentsi juhatusse, kus ta praegu on esimehe rollis.
Lähedased on Urmas Nagelit iseloomustanud elutarga, analüüsiva, hooliva ja tänuliku inimesena. Urmas ise peab vaimulikuametis kõige olulisemaks pühendumust ja sõbralikkust.
Ilus tava tunnustada kahte tublimat panuse eest kiriku ja kogukonna arengusse pärineb 2007. aastast. Aasta vaimuliku tiitli omistamisega on seotud SA ELK Toetusfondi rahastamisel võimalus võtta ette palverännak enda valitud sihtpunkti. Nii Urmas Nagel kui Marek Roots nimetasid Eesti Kirikule, et hea meelega külastaksid nad Jeesuse sünnimaad.
Toetusfondi juhi Jaan Tammsalu sõnul järgmisel aastal nende toetus lõpeb. Kogu aja jooksul ei ole vaid kaks praostkonda – Saarte ja Pärnu – esitanud ühtegi oma vaimulikku tunnustuse saamiseks. Kokku on aastate jooksul esitatud tunnustamiseks 38 vaimuliku kanditatuur.
Liina Raudvassar

Urmas Nagel
Sündinud 1960.
Õppinud usuteaduse instituudis.
Ordineeritud 1992 diakoniks, 1993 õpetajaks.
1992–2000 Käina ja Emmaste ning 2000. aastast Räpina koguduse õpetaja.
2007. aastast Võru praostkonna praost.

Marek Roots
Sündinud 1976.
Õppinud TTAs ja usuteaduse instituudis.
Ordineeritud 2003 õpetajaks.
2003–2006, 2007–2008 Häädemeeste, Treimani ja Tahkuranna, 2006–2007 Toronto Peetri ning 2008. aastast Keila koguduse õpetaja.

Tee mind terveks, Issand, siis ma saan terveks; aita mind, siis ma saan abi. (Jr 17:14)