Slava Ukraine

Elu ja Inimesed

Eesti Kiriku veebimeedia olevik ja tulevik II

 Joonis 6  Joonis 7  Joonis 8  Joonis 9  Joonis 10  Joonis 11 Nagu eelmises lehes kirjutasime, on 2023. aastal ajalehel Eesti Kirik kaks olulist tähtpäeva: 4. märtsil tähistasime taasilmumise 33. aastapäeva ja esimesel advendil täitub 100 aastat esmailmumisest. Väärikate tähtpäevade puhul kutsume kogudusi üles annetama Eesti Kiriku kodulehe tarvis, et meie kiriku häälekandja võiks püsida läbi majanduslikult keerulise ...

Hetked minus ja mina hetkedes

Tuuli Võsa. Erakogu Kutsun Sind täna kaasa vaikuse rajale. Võib-olla oledki juba nendel päevadel ja nädalatel rohkem omaette olemiseks aega võtnud. Oled kuulanud vaikust ja leidnud nii veelgi parema ühenduse Jumalaga. On inimesi, kelle jaoks vaikus on kosutav ja julgustav. Vaikseks jäämine ning nii otseses kui kaudses mõttes seismajäämine annab võimaluse olla iseendaga, tõeliselt kohal. Tean, et mõni inimene teeb niimoodi harva, pidades ...

Sangaste ja Bomlo kogudusi ühendab osadus

Jumalateenistusel Mosteri kirikus teenivad koos kohalik õpetaja Aksel Lygre ja külalisdiakon Tanel Meiel.    Erakogu Sangaste kogudus külastas 17.–20. märtsini oma häid sõpru Norras Bomlo koguduses. Traditsiooniks muutunud külaskäigud kannavad endas kindlat eesmärki. Oluline oli noortelaagri korraldamisega seotud teemade arutelu ja tehniliste üksikasjade läbi rääkimine.  Sangaste ja Bomlo kogudus on olnud sõpruskogudused ...

Kolumn

Ristisurm – kas tõesti minu pärast!?

Kristjan Luhamets Mulle on mõnikord ette heidetud, et ma muust ei räägi kui patust. See pole päris vale, aga pole ka õige. Tegelikult räägin ma ühtelugu Jeesusest, kelles on avalikuks saanud Jumala armastus.  Armastusest räägitakse palju. Räägivad raamatud ja filmid, jutlustajad ja poeedid. Armastusele omistatakse erinevaid tähendusi. Vahel loodetakse armastust kogeda oma igatsuste ja tahtmiste kättesaamises, oma soovide ja ...

Juhtkiri

Mure Peterburi Jaani kiriku pärast

Minu ülesanne piiskopina on kaasmaalaste vaimuliku teenimise korraldamine diasporaas Euroopas ja Venemaal. Teenime eestlasi Soomes, Rootsis, Saksamaal, Venemaal, Suurbritannias, Belgias, Lätis, Leedus, Kanadas, Ameerika Ühendriikides ja Austraalias. Diasporaatöös on kaasatud 28 vaimulikku, praeguste nii koroona- kui poliitiliste piirangute tõttu ei ole kõik saanud diasporaakogudusi külastada. 23. augustil 2022 lahkus surma läbi kaastööline ...

Arvamus

Evangeeliumi sõnum on alati julgustav

1949. aasta 25. märtsist kuni 28. märtsini leidis aset Nõukogude Liidu kommunistliku režiimi massilisim terroritegu Eesti kodanikkonna vastu. Nelja ööpäeva jooksul võeti relvastatud valve alla ja laaditi Siberisse saatmiseks rongidele üle 20 700 Eesti inimese, sadu inimesi saadeti hiljem Siberisse järele ja sadu sündis asumisel. Noorim küüditatu oli teadaolevalt kolmepäevane Anne Ojaäär Hiiumaalt, vanim 85aastane Maria Räägel Abja ...

Toimetaja ringvaade

Märtsiküüditamine oli seotud metsavendlusega

Paastumaarjapäevale ajastunud märtsiküüditamise aastapäeva tähistati laupäeval üle maa. 74 aastat tagasi toimunud õõvastava sündmuse meenutamiseks korraldati erinevaid üritusi, enamasti seotult kirikliku osaga. Kõik toona oma kodudest vägivaldselt viidud, ka sülelapsed ja eluõhtusse jõudnud, olid ju aja tava järgides reeglina ristitud kristlased. Kõik neist ei jõudnud Eestisse tagasi, kõigi hauad ei ole tänini teada. Mina valisin päeva ...

Jutlus

Jeesus on nii teerada kui rännusiht

Jh 12:1–8 Pühapäeval tähistame palmipuudepüha. Selle pühaga algabki vaikne nädal. Johannese evangeeliumi 12. peatükis jutustatakse sellest, kuidas Jeesus tuleb paasapühadeks Betaaniast üles Jeruusalemma. Inimesed tervitavad Jeesust nagu valitsejat palmiokste ja rõõmuhõisetega. See püha räägib meile kuningate Kuningast, kes – erinevalt rahvahulkade ootusest, et on saabunud uus hiilgav ilmalik valitseja – madaluses oma ülesande täidab, „saades ...

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. (Jh 3:14b,15)