80 aastat tagasi

24.04.2008 | | Rubriik: Määratlemata

Aprill 1928
Sel kuul tegid kiriklikus muusikaelus ilma ülestõusmispühad.
Palmipuudepühal, 1. aprillil tuli Estonia kontserdisaalis ettekandele Händeli oratoorium «Messias». Estonia Muusika Osakonna segakoorile oli see teos tuttav juba sellest ajast, kui koori juhatas veel August Topman. Nüüdne dirigent Juhan Aavik oskas vaatamata orkestri väikesele koosseisule, milles oli vaid 4 esimest viiulit, 2 alti, 2 tšellot ja 1 kontrabass, siiski tänu oma suurele 150-liikmelisele koorile, oreli kaasmängule ja tublidele solistidele mõjurikka ansambli luua.
Kuulati oratooriume
Kõige suurema efekti saavutas tuntud «Halleluuja». Üldse oli koor laitmatu, eriti selle meeshääled, kes kõik kontrapunktilised figuratsioonid selgelt ja puhtalt esitasid. Õnnelikult olid valitud solistid Paula Brehm-Jürgenson, Karl Ots ja Karl Viitol. Tartus Pauluse kirikus esitati Händeli «Messias» 22. aprillil. Esitajaks oli Miina Hermanni Lauluselts, juhatas prof August Topman. Siia juurde peab kindlasti märkima, et eeloleval üldlaulupeol kavatseti riigi paremate kooridega see teos Tallinna Kaarli kirikus ette kanda. Sellesse ühendkoori pidi kuuluma ka Miina Hermanni Lauluselts.
«Mina loen neid ettekandeid kõige mõjuvamateks muusikasaavutusteks, mida Tartus olen oma eluajal kuulnud!» hüüdis Postimehes oma arvamust avaldanud Carl Hunnius. Joosep Aavik lisas: «Algusest lõpuni valitses sügav-tõsine oratooriumi ettekandele vastav meeleolu.»
Solistid olid samad kes Tallinnaski. Paula Brehm-Jürgenson üllatas oma noorusliku hõbedaga, Karl Ots äratas üldist tähelepanu oma värvi- ja varjundirikka tenoriga ning Karl Viitolgi täitis oma osa laitmatult.
Miina Hermanni laulukoor oli sel õhtul väga heas vormis, eriti tenorid ja bassid olid otse hiilgavad. Kõige nõrgem oli siingi orkester, kelle juures andis tunda proovide vähesus ja juhuslik koosseis. Mõne puuduva puupilli aset täitis orel, mida Enn Võrk asjatundlikult käsitles. Kirik oli rahvast puupüsti täis.
Valitsesid oma häält
Lauluselts Ilo tuli aga Suurel Reedel, 6. aprillil Tallinna Toomkirikus välja Enrico Bossi kantaadiga «Salomoni ülemlaul». Juhatas Dionyssi Orgussaar. Kaastegevad olid Kasimir Schypris orelil ning solistid A. Kusminina (sopran) ja Aleksander Arder (bariton). Kuigi teos oma pikkuse ja raskuse tõttu nõudis veel põhjalikumat ettevalmistust, võis sellest siiski üsna hea ettekujutuse saada. Solistidest meeldis rohkem A. Arder, kes tundmuse ja kõlava häälega oma partii ära laulis. Kusminina valitses küll oma häält, kuid noor lauljanna ei osanud veel küllalt hästi vaimulikku muusikat tõlgitseda.
Vastu tulles neile, kes palvepäeval ei pääsenud Tallinna Meestelaulu Seltsi kontserdile, korrati kava Suurel Reedel Tallinna Jaani kirikus. Alustuseks kõlas prof August Topmani esituses Bachi prelüüd ja fuuga e-moll, millele järgnesid a cappella meeskoori laulud, heliloojaiks Palestrina, Bach, Haydn ja Beethoven. Kõlas ka aaria oratooriumist «Elias», mille esitas konsul Robert Holst August Topmani orelisaatel. Kirikumuusikast ja kõnesoleva kontserdi kavast rääkis õpetaja H. Kubu. Pilet maksis 25–100 senti.
Suurel Reedel tuli kolmandat korda Tallinna Kaarli kirikus ettekandele sealse muusikajuhi Johannes Jürgensoni (Juhan Jürme) kantaat «Pärast Õhtusöömaaega». Solistidena olid kaastegevad Ludmilla Hellat-Lemba, Karl Ots ja Karl Viitol, orelit mängis Lydia Terkmann (Tiiu Targamaa), koori osa täitis muidugi Kaarli enda lauluselts, selleks korraks kokku saadud orkester oli aga tolle aja kohta erakordselt arvukas – 40-liikmeline.
Kirik puupüsti täis
Pidulikud olid ülestõusmispühad Mihkli kirikus. Eriline rõõm oli kohtuda üksmeelselt valitud uue õpetaja J. Treu­ga, kes lootis tööle asuda suvistepühade paiku. Teine hea uudis oli, et koguduse uus laulukoor köster A. Jakobsoni juhatusel kaunistas esimest korda oma lauluga jumalateenistust. Selle tõttu oli ka vaatamata halbadele teeoludele esimesel pühal kirik puupüsti täis. Kavatsus oli anda esimese püha õhtul kooriga ka suurem kontsert, kuid halbade teede tõttu tuli sellest loobuda. Loodeti see ära pidada suvistepühal.
29. aprillil oli Toomkirikus Pauluse koguduse õpetaja P. Kuusiku introduktsioon. Ametisse õnnistamist toimetas piiskop J. Kukk, jutlustas õpetaja Kuusik. Kirik oli kaunistatud. Soololauludega astus üles pr Pihlak, teenistusel osales ka Pauluse koguduse meeskoor. Rahvast oli teenistusel rohkesti.
Samal päeval tähistati Viru-Jaagupis sealse köstri ja organisti Jüri Müllerbecki 40aastast ametijuubelit. Juba hommikul vara oli laulukoor juubilari äratamas. Siis mindi kiriklasse, kus oli kaetud rikkalik einelaud. Enne jumalateenistust kella 10 ajal kogunesid pidulised õpetaja majja, kus peeti kõnesid, anti üle kingid ja sooviti rohket Jumala õnnistust. Ka jumalateenistusel tõsteti kiitvalt esile köster Müllerbecki hoolt vaimuliku tööpõllu harimisel.
Mati Märtin

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)