Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

80 aastat tagasi

12.12.2007 | | Rubriik: Ühiskond

Detsember 1927Tallinna Jaani kirik oli saanud 60aastaseks. Kunagi oli alustatud 14 000 hingega, nüüdseks oli liikmete arv kasvanud 36 000ni. Pidulikul jumalatee-nistusel 11. detsembril teenis altaris ja pidukõne pidas praost A. Kapp. Jutluse ütles Tartu Pauluse kiriku õpetaja A. Habicht. Laululehel olid endiste õpetajate ja köstrite pildid ning pikem ülevaade koguduse ajaloost.
Juubelite tähisel
Kõlas Kiituselaul Händeli oratooriumist «Messias». Kuld-taskukella kinkimisega austati köster Joh. Fredemanni, kes juba 12 aastat oli kogudust teeninud. Õhtul tuli ettekandele Händeli oratoorium «Messias» koguduse koori, Estonia orkestri ning solistide L. Talviku (sopran), A. Kivisilla (alt), H. Kubu (tenor) ja K. Viitoli (bass) kaastegevusel.
Orelipartii mängis prof August Topman. Juhatas muidugi Jaani kiriku muusikajuht Enn Võrk. Koor tuli oma ülesandega hästi toime. Rohkem jätsid soovida solistid. H. Kubul oli küll ilus, kuid mitte veel täiesti koolitatud hääl, mistõttu tal oli raskusi suuri nõudmisi püstitavate aariatega. Sama võis öelda teistegi lauljate kohta, v. a juba kogemustega oratooriumilaulja K. Viitol, kuigi ka temal oli orkestriga lahkuminekuid. Võrk juhatas «rahuldavalt», nagu märkis prof. Artur Lemba, kuid lisab ühtlasi, et kohati oleks vaja olnud rohkem energiat, hoogu ja sügavamat väljendusvõimet. Jumalateenistusest ja kontserdist võttis osa 6000 inimest.
Tallinna Toomkirikus oli 18. detsembril põhjaliku remondi lõppemise puhul pidulik jumalateenistus. Kohal olid piiskop, konsistooriumi liikmed, külalised. Jutluse pidas H. B. Rahamägi, oreli oli enda hoolde võtnud prof A. Topman. Esines meeskoor.
Saksa lauluseltside algatusel tähistati 4. detsembril Estonia kontserdisaalis Oleviste kiriku muusikajuhi Valter Sewighi 25aastast muusikalise tegevuse juubelit. Esitati F. Liszti oratoorium «Legend Pühast Elisabethist». Juubilar juhatas tarviliku hoole ja asjatundlikkusega. Ühendatud Oleviste laulukoor ja Tallinna Saksa Meeslaulu Ühing kujundasid toreda ansambli, väljendades kõlaküllust koorinumbrite esitamisel. Hingestatult laulis Elisabethi osa Olga Torokoff-Tiedeberg, kuna Karl Viitol selge väljarääkimise ja kõlava häälega Ludwigi osas esines. Pr J. Valentin (alt) laulis Sophie osa. Kuna tema partii liikus enamasti keskmises registris, võis esitusega rahule jääda. Ainult L. Lauri häälelised võimed ei vastanud solisti ülesannetele – tema bassi polnud veel küllalt koolitatud.
Inimese ustavamad sõbrad
Nagu ikka kirikukontsertide puhul, oli ka 13. detsembril Tallinna Püha Vaimu kirik puupüsti rahvast täis. Nimelt oli Tallinna Loomakaitse Selts korraldanud kontsert-jumalateenistuse, mis oli esimene sellesarnane Eestis. See õnnestus igati, olles parimaks propagandaks loomakaitse idee levitamises, andes ühtlasi korjanduses seltsile paarkümmend tuhat marka puhastulu. Selle rahaga taheti veel eeloleval talvel lindudele ja loomadele toitu muretseda.
Altariteenistuse pidas Th. Tallmeister. Päevakohase kõne kantslist pidas õpetaja Kuljus, näidates, kuidas just loomad on inimese kõige ustavamad ja truumad sõbrad. Muusikalises osas esinesid lauljad pastoriproua Tallmeister, Aleksander Arder ja Aleksander Kikas. Neid toetasid Priidik viiulil ja Dieckvart orelil.
Kontsert-jumalateenistus oli ka Jüri kirikus. Tähistati kiriku aastapäeva. Kolmandal Kristuse tulemise pühal 11. detsembril kogunesid pühakotta Rae, Lagedi ja Lehmja laulukoorid. Juhatas H. Mets. Ühendkoor esines üllatavalt puhtalt ja laulud olid hästi valitud. Iseäranis sooja vastuvõtu leidis «Sina Israeli karjane». Palju aitasid kontserdi õnnestumisele kaasa pr M. Tammani hästi koolitatud ja meeldiva häälega esitatud soololaulud. Suure huviga kuulati ka Paul Pressnikoffi oreliettekandeid.
Ilusas jõulumeeleolus
Kohalikud kirikuõpetajad korraldasid Kristuse tulemise aegadel Laiusel ja Palamusel evangeeliumi nädala. Iga päev peeti mõnes kihelkonna kooli- või seltsimajas koosolek, kus vaimulike kõnede vahel lauldi laululehtedelt. Osavõtt oli igal pool ülielav, nii et ruumid ei suutnud kusagil kokkutulnuid mahutada. Pärast jõule toimus sama Torma koguduses. Igal pool kõnelesid kolme naaberkoguduse õpetajad: A. Kuusik Tormast, J. Järve Laiuselt ja A. Kerem Palamuselt. Kavatsus oli selliseid nädalaid korraldada edaspidigi.
Otepää kirik korraldas õpetaja J. Lauri algatusel kontsert-jumalateenistuse esimesel jõulupühal. Ruumikas pühakoda oli viimse võimaluseni rahvast täis. Trükitud olid erilised laululehed, mis maksid 25 marka ja olid ühtlasi pääsetähtedeks. Esinesid prl H. Rennit (laul), hr Annuk (viiul ja saksofon), koorijuhina ja orelipaladega astus üles köster-organist M. Pehka. Sõnaga teenisid õpetaja J. Lauri ja usuteaduse üliõpilane Th. Varblane. Otepäälased võtsid jumalateenistuselt kaasa ilusa jõulumeeleolu. Uudne Otepääl oli vana-aastaõhtul ärapeetud öine jumalateenistus, mida kaunistasid laulu- ja pasunakoor ja millest samuti rohkel arvul osa võeti.
Jõuluime kõikjal
Jõuluõhtu allohvitseride koolis kujunes meeliülendavaks. Suures võimlas oli särama pandud kaks jõulupuud. Teenis õpetaja A. Sommer. Vägevalt kostis jõululaul kodukaitsjate suust ja südamest. Ei puudunud ka pidulik õhtusöök jõuluvana ja kingitustega.
Eelmiste aastate eeskujul korraldas Tallinna Pimedate Hoolekande Selts 29. detsembril pimedatele Tõnismäel asuva algkooli saalis jõulupuu. Siingi teenis õpetaja A. Sommer. Pärast vaimulikku talitust andsid kontserdi Tallinna konservatooriumi üliõpilased. Kuigi koos olid need, kes jõulupuu sära ei näinud, elasid nad seda rohkem kaasa pakutud iluhelidele. Ei puudunud ka kingitused, kohv ja maiustused. «Kurb on pimeda inimese elu,» kirjutab üks kohalolnuid, «kuid Jumala armastus kannab ka sinna elukiiri.»
Endiste aegade eeskujul kanti hoolt, et jõulusõnumit kuuleksid ka haiged, vanadekodudes elavad vanurid ja vangid. Nii mõnegi vangi silmis võis näha pisaraid, kui Sisemisjoni Vangide Hooldamise Seltsi ja linna hoolekande osakonna korraldatud jõulupuul esinesid jõulumuusikaga vahialuste meeskoor ja puhkpilliorkester ning linnamisjoni laulukoor.
Peeteli õpetaja Hanson koos koguduse naiskooriga käis keskhaiglas, kus igas palatis säras jõulupuu. Jõulupuu hiilgas ka uue tiisikusehaigla söögisaalis. Kõik tervemad haiged, arstid, õed ja ravitsejad olid tulnud kuulama õpetaja Hasselblatti jutlust ja koorilaulu. Jõulupuud olid ka erakliinikutes ja Diakonissi haiglas.
Vaesed on ikka meiega
23. detsembril oli jõulupuu Tallinna Jaani koguduse vanadekodus. Ruumikas saalis olid kõik, kes vähegi liikuda suutsid. Siin rõõmustas vanureid puhkpillimuusika seltsi Edu pasunakoor. Edu pillimehed tõid jõulurõõmu ka Romanovi ja Juhkentali vanadekodus elavatele vanuritele.
Valgas toodi õpetaja üleskutse peale jõulureedeks jõulupuu juurde vaestele väljajagamiseks riideid, toiduaineid ja raha. Peetri koguduses oli abivajajaid 19, igaüks sai 200 marka, paar naela saia ja suhkrut, tüki liha ja vorsti, tangu, seepi jm, lisaks jagati välja sukki, kindaid, salle, kampsuneid, palituid. Laste jõulupuule oli tulnud 130 last. Iga laps sai kingiks Laste Sõbra jõulunumbri.
Jõulupuu oli ka Valga vanglas. Vangid said kingipakid maiustustega. Ainult kommunistid ei võtnud kingitusi vastu. Ka ei tulnud nad jõulupuu juures peetavale jumalateenistusele.
Jõulurõõmu jätkus igasse kodumaa nurka. Nii oli ka Tsooru koolimaja ruumikas saal rõõmsate nägudega külarahvast täis. Jumalateenistust kaunistas siin kohalik koor kooli juhataja P. Kerki taktikepi all. Sooviti üksteisele rahulikke jõulupühi ja õnnistusrikast uut aastat.
Mati Märtin

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks temas igavene elu. (Jh 3:14b,15)