Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

6. MUINAS-JULLE VÕISTLUS

02.05.2006 | | Rubriik: Teated

«Igavesed  rahupaigad»

Teemakohaseid võistlustöid  ootame 
10. maiks
 
Eesti Muinsuskaitse Seltsi  (Pikk
46, 10505 Tallinn, telefon 641 1287). Lisa enda ja oma õpetaja-juhendaja andmed
(nimi, klass, kool, telefon / e-post; vajadusel aadress).

Kas tead,

… 
millest kõneleb kalmistukultuur? 

… 
miks räägitakse hauarahust?

… millised on Sinu kodukalmistu vanimad
hauatähised? Kas oled vaadelnud hauatähiseid kui mälestisi – skulptuure,
sepiseid, kalmukirju?

… 
millised olid muistsete eestlaste matmiskombed?

… 
millised on olnud teiste rahvaste matmiskombed?

Töid hinnatakse kolmes vanuseastmes (1.–4.
klass, 5.–6. klass, 7.–9. klass). Eraldi hinnatakse kirja- ja kunstitöid.

Võitjatega võetakse ühendust. Parimad
saavad auhinnaks raamatu ja EMSi tänukirja ning 
nad viiakse ekskursioonile Metsakalmistule.

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)