Slava Ukraine

* * *

21.12.2005 | | Rubriik: Määratlemata


«Inglid austavad Jeesus-last».  Maara Vint, tušijoonistus 2004

Maarja tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta. Karjased olid seal paigus õitsil ja valvasid öösel oma karja. Issanda ingel seisatas nende juures ja Issanda kirikus säras nende ümber ja nad kartsid üliväga. Aga ingel ütles neile: «Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.»

(Luuka 2:7–11) 

* * *

Jeesuse sünnilugu on inspireerinud paljude maade kunstnikke pikkade sajandite jooksul. Jõuluime edastamiseks on kasutatud erinevaid stiile ja tehnikaid, erinevaid materjale. Oma nägemuse Jeesuse sünnist edastab meile täna Kaarli koguduse liige graafik Maara Vint, kellest on lähemalt juttu 9. leheküljel.

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)