Slava Ukraine

* * *

07.12.2005 | | Rubriik: Määratlemata

2 kommentaari artiklile “* * *”

 1. Külaline ütleb:

  kust see valgus tuleb?

 2. Külaline ütleb:

  Usuvabadusest ja usu(ndi)õpetusest

  View Current Signatures – Sign the Petition

  ——————————————————————————–

  To: Eesti avalikkus

  Avalik pöördumine Eesti Vabariigi kodanike, lapsevanemate, seadusloojate, õpetajate, teadlaste, omavalitsuste, inimõiguste ja –vabaduste eest seisjate ning kõigi teiste asjast huvitatute poole.

  Meie, allakirjutanud, pidades silmas Eesti Vabariigi Põhiseadust (§§ 12, 40 ja 41) [1] ja

  jälgides elavat arutelu usu(ndi)õpetuse üle üldhariduskoolis, mille ainekava tööversioon [2] on ühekülgselt kristlusekeskne, sisult evangeliseeriv, teisi usutunnistusi ja uskmatust tõrjuv, püüab jätta ekslikku muljet, nagu oleks eetika religiooni ainuõigus ning religioon inimeste elu ja kultuuri vältimatu osa;

  kuuldes XXI sajandi teadmistepõhise ja ilmaliku ühiskonnakorraldusega vastuolus olevatest plaanidest vähendada loodusteaduste õpetamise mahtu; [3] [4]

  arvestades ristiusu väikest kandepinda tänapäeva Eesti ühiskonnas; [5] [6]

  märgates kõige kõrgemal riiklikul tasemel tehtavaid riigikirikule tunnuslikke eelistusi ühele religioonile (riigiasutuste lippude õnnistamine, kaplanaat vanglates, Kaitseväes, Eesti Vabariigi aastapäeval toimuv jumalateenistus riigijuhtide osavõtul, palve kristliku jumala poole Kaitseväe paraadi ajal, Tartu Ülikooli Usuteaduskonna evangeelne arengukava [7] jm [8]);

  lugedes peaminister Andrus Ansipi ühemõttelisest toetusest kristlusele ja selle väärtustele ning põhiseadusvastaseid ja solvavaid hinnanguid nende suhtes, kes teostavad oma põhiseaduslikku õigust mitte kuuluda kristlikusse kirikusse; [9]

  väljendame oma muret, et

  pedagoogiliselt küündimatu religiooniõpetuse ainekava rakendamine pärsib laste vaimset arengut ning iseseisva mõtlemise võimet, annab ühekülgse ja meelevaldse pildi kultuurist, ühiskonnast, eetikast ja religioonist;

  meie laste toimetulek ja konkurentsivõime tänapäeva ja tuleviku teadmistepõhises maailmas saab kahjustatud, kui plaanitav reaalainete ja loodusteaduste mahu vähendamine teoks saab;

  ilmaliku õigusriigi ja usuliselt erapooletu humanistliku eetika põhimõtted on asetatud kahtluse alla;

  kõrgeimal riiklikul tasemel rajatakse teed riigikiriku tekkele;

  riiklik toetus ühele religioonile kahjustab kõikide kodanike põhiseaduslikku usuvabadust ja õigust mitte tunnistada ühtki religiooni;

  ja protesteerime otsustavalt selliste suundumuste vastu.

  ——————————————————————————–

  [1] Eesti Vabariigi Põhiseadus http://www.riik.ee/et/pohiseadus.html
  [2] Religiooniõpetuse ainekava tööversioon; Pille Valk jt http://www.eelk.ee/religiooniopetus2.html
  [3] Füüsikata pole tulevikku; Ene Ergma, Postimees 16. november 2005 http://www.postimees.ee/171105/esileht/arvamus/183199.php
  [4] Poolsalajane õppekava võtab lastelt loodustunde vähemaks; Eva Kübar, Postimees 19. november 2005 http://www.postimees.ee/211105/esileht/siseuudised/183599.php
  [5] Eestlased usuvad jumala asemel “mingisugust vaimu”, Postimees Online 22. november 2005 http://www.postimees.ee/231105/online_uudised/183869.php
  [6] Eurobaromeeter, Sotsiaalsed väärtused, teadus ja tehnoloogia; juuni 2005 http://europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf
  [7] Tartu Ülikooli Usuteaduskonna arengukava 2000-2005 http://www.us.ut.ee/37447
  [8] Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokoll http://www.ekn.ee/dokumendid/vv_ekn_yhishuvi_17.10.02.pdf
  [9] Peaminister Andrus Ansip konverentsil “Kristlikud väärtused Eesti poliitikas”, 11. november 2005 http://www.riik.ee/brf/index.php?id=31509&op=print&PHPSESSID=46b

  Sincerely,

  The Undersigned

  View Current Signatures

  ——————————————————————————–

  The Usuvabadusest ja usu(ndi)õpetusest Petition to Eesti avalikkus was created by and written by Martin Vällik (skeptikkk@hot.ee). This petition is hosted here at http://www.PetitionOnline.com as a public service. There is no endorsement of this petition, express or implied, by Artifice, Inc. or our sponsors. For technical support please use our simple Petition Help form.

  Send this to a friend
  Send Petition to a Friend – Petition FAQ – Start a Petition – Contributions – Privacy – Media Kit – Comments and Suggestions
  PetitionOnline – DesignCommunity – ArchitectureWeek – Great Buildings – Search
  http://new.PetitionOnline.com/evpsuv/petition.html
  © 1999-2005 Artifice, Inc. – All Rights Reserved.

Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. (Lk 10:16)