Esileht » Online » Online artiklid »

5.02 Tallinnas võivad juba sel aastal matmispaigad otsa saada

05.02.2008 | | Rubriik: Online artiklid

Selle aasta jooksul saavad Tallinnas otsa uued kirstumatmiste platsid, probleeme uute hauaplatside saamisel võib esineda juba praegugi.

Tallinna Keskkonnaameti juhataja Tõnu Tuppitsa andmetel saab Tallinnas reaalselt kirstumatmisteks sobiv maa otsa juba 2008. aasta jooksul. „Kõik oleneb sellest, kui palju toimub matuseid uutele platsidele, palju pereplatsidele,“ lisas keskkonnaameti juhataja.

Tallinna Liiva kalmistu.

Tallinna Liiva kalmistu.

Linnavalitsusel on Tupitsa sõnul käsil küll Liiva kalmistu laiendamiseks vajalike dokumentide menetlemine ning juttu on olnud ka uue kalmistu tegemisest Saku valda.

„Linnaplaneerimise Ametil on koostatud Kalmistu tee 13 ja 34 kruntide ning kalmistu lähiala detailplaneerig, töö eesmärgiks on liita praegu riigi omandis olevad kalmistuga külgnevad maatükid umbes 26 hektari ulatuses,“ selgitas Tuppits Liiva kalmistu lainedamise plaane.

Kuigi teistelt asutustelt on projektiks vajalikud kooskõlastused saadud, tekkis Riigi Maa-ametil rida täiendavaid nõudmisi. "Need on tänaseks täidetud ja planeeringu kaust esitatakse uuesti Maa-ametile kooskõlastamiseks sellel nädalal,“ selgitas Tuppits.

Keskkonnaministeerium andis oma põhimõttelise nõusoleku maa eralduseks juba 2006.aastal.

Alternatiiviks on ülematmine

Hauaplatside korduvkasutus pole keskkonnaameti juhi sõnul midagi uut, seda on Tallinnas tehtud juba sajandeid.

„Siselinna kalmistul toimub praegu n.ö kolmas ring pealematmisi,“ tõi Tuppits näite. Korduvkasutusse lähevad hooldamata ja "omanikuta" hauaplatsid.

Hauaplats antakse inimesele tasuta kasutamiseks 25. aastaks. Tähtaja lõppemisel on hauaplatsi kasutajal või tema pärijal õigus pikendada hauaplatsi kasutamist veel sama pikaks perioodiks, pikendamata hauaplatsid akteeritakse ja eraldatakse uuele kasutajale.

Hooldamata hauaplatsi võib uuesti kasutusele võtta varemgi. Korrastamata hauaplats tähistatakse hoiatuslipikuga, kui seda järgneva aasta jooksul ei korrastata, hauaplats akteeritakse ja lõpetatakse senine kasutamisõigus. Puutumata jäävad vaid riikliku kaitse alused hauaplatsid.

Tuhamatuste osakaal kasvab

Kuigi kremeerimiste hulk ei konkureeri veel kirstmaste omaga, kasvab tuhastamiste hulk igal aastal. Praegu moodustavad tuhkmatused ligi kolmandiku kogu matuste arvust.

Tallinnas saab kadunukese tuhastada lasta Pärnamäe kalmistul, kus paikevad AS Tallinna Krematooriumi tööruumid ja kremeerimistoimingute läbiviimiseks vajalikud seadmed.

Urnmatustele jätkub ruumi veel mitmekümneks aastaks, sest urne võib matta juba varem välja antud pereplatsidele kõikidel Tallinna kalmistutel, Metsakalmistu kolumbaariumisse ja Pärnamäe kalmistu urnimatuste alale.

Kalev.ee, 5. veebruaril 2008

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)