Esileht » Online » Online artiklid »

4.02 Kirikud on meie arhitektuuripärlid

04.02.2008 | | Rubriik: Online artiklid

Muinsuskaitseamet esitles “Kirikute hooldusraamatut”. Tõelise pärlid pole mitte ainult Tartu Jaani kirik, Ruhnu puukirik või Narva Aleksandri kirik, mis on Euroopa kontekstiski silmapaistvad, vaid ka sajad teised pühakojad üle Eesti.

Image

Ka kindlaid tüüpe esindavatel õigeusu kirikutel on oluline roll meie kirikute loos. Veelgi enam rikastavad pilti väikesed ja tagasihoidlikud pühakojad – vanausuliste, vabakoguduste ja teiste palvelad. Kirikute sisustamiseks on läbi aegade palgatud parimaid meistreid. Kirikutesse muretseti võimalust mööda kõige hinnalisemaid armulauariistu ja uhkeid lühtreid. Religioosse kõrval oli kindlasti oluline ka esteetiline aspekt.

Kuid kirikud ei ole kindlasti mitte ainult kultuuriväärtuste kogud või muuseumid, vaid ka tänaste koguduste kodud. Meie esivanemad on neid hoolega hoidnud, et nad säiliksid ja et neist oleks rõõmu nii meile kui ka tulevastele põlvedele. Meie kohus on need samamoodi edasi anda – väärtustades oma esivanemate loodut. Vanad hooned ja esemed on ühtpidi väga tugevad, nad on üle elanud igasuguseid aegu, teisalt aga väga haprad, sest ajahammas ning mitte alati parimad olud ja kahjuks ka hooldamisvead on kahandanud nende püsivust. Seetõttu vajavadki kirikud, nende sisustus ja varad erilist hoolt ja rohkem tähelepanu kui tänapäevased majad või varad.

See raamat on abiks nende väärtuste hoidmisel, sisaldades asjalikke nõuandeid, kuidas meie esivanemate talletatud väärtusi hoida ja kasutada nii, et neid saaksid omaks pidada veel paljud põlved. Ta on mõeldud ennekõike kirikute igapäevase hooldusega seotud inimestele, kuid ta pakub asjakohast lugemist ka laiemale ringile – vaimulikele, omavalitsuste töötajatele, muinsuskaitsjatele ja konservaatoritele.

Väljaande läbiv mõte on, et kogudustel endil on võimalik väga palju ära teha oma hoonete ja varade korrashoiuks ning sageli tagab väike igapäevane hool selle, et kulukaid ja keerulisi konserveerimis- ja restaureerimistöid ei olegi vaja ette võtta. Samas õpetatakse ära tundma olukordi, kus kindlasti on vaja otsida abi spetsialistilt. Trükis algab regulaarse ülevaatuse ja hoolduse olulisuse rõhutamisega. Sellele osale sekundeerivad raamatu lõpus olevad hoolduskalender ja inventeerimislehtede näidised.

Edasi käsitletakse ükshaaval kirikuhoone, sisustuse ja vallasvara hooldamisel ettetulevaid probleeme ja nende lahendusi. Omaette on kõneldud kirikute sisekliimast, biokahjustustest ning turvalisusest.

Käsiraamatu on koostanud põhiosas muinsuskaitseameti töötajad, kaasatud on mitmeid spetsialiste ja kirikute esindajaid. Trükist jagatakse tasuta kõikidele kogudustele ning „Kirikute hooldusraamat“on plaanis välja anda ka vene keeles.

Meie Maa, 4. veebruaril 2008

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)