Esileht » Online » Online artiklid »

31.01 Pauluse kirik kardab tornmaja varju jääda

31.01.2008 | | Rubriik: Online artiklid

Endise taksopargi alale planeeritud seitsme- ja kaheksakorruselised hooned on ajanud ümberkaudsed elanikud tagajalgadele, kuna kardetakse niigi kriitilisel piiril oleva liikluskoormuse, õhusaaste ja mürataseme tõusu.

Riia, Era, Võru ja Filosoofi tänavate vahelisele maale tahab AS Colordia äsja avalikul väljapanekul olnud detailplaneeringu järgi ehitada viis 7-8-korruselist ja üks 3-korruseline maja.

Ümberkaudsed elanikud ning Pauluse kirik ei ole küll majade ehitamise vastu, kuid soovivad majade ja korruste arvu vähendamist.

Pauluse kiriku õpetaja Joel Luhametsa sõnul võiks praegu Riia tänava äärde planeeritud tornmaja jääda rohkem krundi keskele, et ta ei varjutaks kirikut.

Kirikult linnavalitsusele saadetud kirjas seisab, et kavandatav hoone võib hakata domineerima üle ajaloolise kiriku mahu.

Planeeringus on kõrgeima maja suurim lubatud suhteline kõrgus 27,5 meetrit, Pauluse kiriku kiviosa aga on 33 meetri kõrgune.

Praegugi umbes

Filosoofi 8a elanik Alar Peedosaar tunneb koos naabritega muret piirkonna ülerahvastatuse pärast. Sellega kaasneb tema sõnul liikluskoormuse, müra ja õhusaaste kasv. Liiatigi ei suuda Peedosaar mõelda, kus hakkaksid koolis või lasteaias käima uute elanike lapsed:kesklinna lasteaiad ja sealne piirkonnakool Reiniku gümnaasium on ülerahvastatud.

Peedosaar toob näite, et hommikuti on tal oma maja hoovist Filosoofi tänavale keeramisega juba praegu raskusi, teinekord kulub paarisaja meetri läbimiseks Filosoofi-Võru tänava ristmikuni veerand tundi.

Linnavalitsusele saadetud kirjas tunnevad elanikud muret sellegi pärast, et planeeringu realiseerumisel muutub keerulisemaks ka kõrvalkrundil oleva kiirabi väljasõit.

Tartu kiirabi juhatuse esimees Ago Kõrgvee väljasõidus suurt probleemi ei näe, ehkki ta tõdeb, et liikluskoormuse tõustes võib sellel mingi mõju kiirabile siiski olla.

Küll aga tunneb Kõrgvee muret, et suure õhusaastega tänava äärde planeeritakse just elumaju, mitte ärihooneid. Kes on nõus tulema elama kõige vingusema tänava äärde, küsib Kõrgvee.

Võru 9a elanik Maris Adamson on aga nördinud, et linn andis detailplaneeringu tingimused välja ajal, mil üldplaneering lubas krundile ehitada kuni 5-korruselisi maju. Samuti jääb talle mõistetamatuks, et samal ajal kui linna üldplaneeringu järgi peaks sealses piirkonnas elanike arv vähenema, ehitatakse sinna juurde sadu kortereid.

Lõhuks ansambli

Linna planeeringuteenistuse juhataja Indrek Ranniku sõnul hakkab linnavalitsus nüüd kõiki vastuväiteid kaaluma, mistõttu ta neid kommenteerida veel ei osanud.

Kuna planeering on aga tehtud arhitektuurivõistluse võidutöö järgi, kaotab majade ansambel tema sõnul terviklikkuse, kui sealt üks hoone ära võtta, nagu naabrid sooviksid.

Siiski ei välista Ranniku, et planeeringu lahendus veel muutub, kuna teisipäeval lõppenud avaliku väljapaneku mõte ongi koguda asjaosaliste arvamusi ja neist tulenevalt leida kõiki asjaosalisi rahuldav lahendus.

AS Colordialt ei õnnestunud Tartu Postimehel elanike vastuväidetele kommentaari saada, kuna ettevõtte tegevjuht Laur Laaneleht viibib võõrsil puhkusel.

Läinud nädalal ütles Laaneleht aga ajalehele Tartu Ekspress, et uisapäisa ehitama ei hakata, vaid planeeringu valmides vaadatakse esmalt turul toimuvat.

Elanikud arvavad

Elanike kartused

• suureneb piirkonna liikluskoormus
• suureneb õhusaaste
• väheneb elanike privaatsus
väheneb kinnistute väärtus
• halveneb kiirabi väljapääs
• ei sobi miljööväärtuslikku ja muinsusväärtuste kvartalisse
• väheneb kõrghaljastus
Elanikud soovivad
• keskkonnamõjude hindamist
• täiendavat liiklusuuringut
• hinnangut kinnisvaralise mõju kohta kvartalile
• korruselisuse vähendamist 3–5 korruseni
• mahtude vähendamist vähemalt ühe maja võrra

Allkas: TPM

 Postimees, 31. jaanuaril 2008

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)