Esileht » Online » Online artiklid »

Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika

04.05.2017 | | Rubriik: Online artiklid

  1. mail avab TÜ usuteaduskond vaba juurdepääsuga tasuta e-kursuse „Religioosne fundamentalism ja radikaalne politika“. Kursuse teemaks on religioon ja selle radikaliseerumine usuäärmusluseks. Viimase puhul on tegu aktuaalse ja mitmetahulise probleemiga (nt terrorism ja pagulasprobleem Euroopa kontekstis täna), milles orienteerumiseks on oluline mõista religiooni radikaliseerumise mehhanisme. Selle kohta on Eesti keeleruumis vähe adekvaatset ja kallutamata infot. Kursuse eesmärgiks ongi kirjeldada usuäärmusluse tekkemehhanisme ja avaldumisvorme ning nende rolli sotsiaalsetes konfliktides.

Osaleda võib igaüks – alates gümnasistidest kuni pensinärideni välja. Kursuse saab läbida kodus oma arvuti taga. See kestab 5 nädalat ja selle edukalt lõpetanutele väljastatakse digitaalne tunnistus. Kursuse läbimine vähemalt hindele C annab lisapunkte Tartu ülikooli usuteaduse bakalaureuse õppekavale sisseastumisel.

Kursusele saab registreeruda siin.

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au! (Js 6:3)