Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

30 aastat ühist lauluaega

30.11.2022 | | Rubriik: Kirikuelu

Haapsalu segakoor pühapäevasel jumalateenistusel.   Heino Kahem.

Just nii kaua on koos laulnud Haapsalu koguduse segakoor, kes tähistas oma aastapäeva pühapäeval 1. advendi jumalateenistusel. Koori dirigent on Lia Salumäe.

Kui kirikumuusik Lia Salumäe 1975 Haapsallu jõudis, hakkas ta lauluinimesi kokku kutsuma, kellega siis suurematel kirikupühadel üles astuti. Nii meenutab Lia töö algust. Hiilgeajal oli lauljaid 15, aga lauljad vananesid ja segakoor vajas uut algust. 

Siis kuulutas Eesti end iseseisvaks ja tee kiriku juurde avanes. Põlvkond vahetus ja uutele inimestele oli väljundit vaja. Lia otsustas asutada segakoori. Kohalikus lehes ilmus kuulutus ja soovijaid koori ridadesse jagus. Oli kooli- ja lasteaiaõpetajaid ning teisi lauluhuvilisi. Osa inimesi kuulus kogudusse, aga see ei olnud koori puhul esmatähtis, ütleb tänini koori juhatav Salumäe. Koori esimeseks vanemaks sai Heli Tammik. Praegu on kooril juba kolmas vanem. 

Ka oli kogudus kasutusele võtnud tagastatud toomkiriku, lisaks sai koori asutamisel üheks tõukeks teadmine, et 1994. aastaks toimuvale laulupeole Tallinnas oodatakse ka kirikukoore. Inimeste soov lauluga Jumalat kiita oli suur ja „keegi ei pidanud tundma hirmu oma positsiooni või töökoha pärast“, meenutab koorijuht olnud aega. 

Lia kiidab lauljaid: nad on kohusetundlikud ja igal sügisel on tulnud koori mõni uus inimene. Nagu paljudes teisteski koorides on nappus meeslauljatest. Nüüdki annab Lia teada, et koor võtaks avasüli vastu tenori. Just suurvorme lauldes oleks kooril siis lihtsam, sest needki kuuluvad koori repertuaari. Koor on osalenud laulupidudel, esinenud sõpruskogudustes Soomes, Rootsis ja Saksamaal. „Suuremad väljakutsed hoiavad koori koos,“ on Lia Salumäe veendunud.

Rita Puidet 

Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! (Tn 9:18)