Esileht » Online » Online artiklid »

25.04 E.E.L.K. Toronto Peetri Koguduse täiskogu koosolek

25.04.2008 | | Rubriik: Online artiklid

 Vasakult: õp. dr. A. Taul, Leena Liivet, Olev Maimets ja Kairi Hemingway. Foto: Eesti Elu

 

23. aprillil toimus pärast jumalateenistust Peetri koguduse täiskogu koosolek. Koosolekut juhatas esimees Olev Maimets; majandusliku aruande esitas Leena Liivet ja protokollis Kairi Hemingway. Ehkki koosolekul osalenute arv oli tagasihoidlik, oli rõõmustavalt kohal rohkem nooremat rahvast.

Koosoleku avas Olev Maimets. Õp. Andres Taul pidas avapalvuse ja esitas seejärel oma tegevusaruande, millesse ta oli põiminud huvitavaid andmeid koguduse 60-aastasest tegevusest. (Peetri kogudus tähistab 60. juubelit 19. oktoobril s.a.)

Aastatel 1948-1988 oli Peetri kogudus suurim eesti kogudus maailmas.1988.a. saavutas esikoha EELK Tallinna Kaarli Kogudus. Peetri kogudus on ainuke väliseesti kogudus, kus igal aastal on toimunud leeriõpetus.

Vaimulik tegevus

Koguduses ristiti 2007. a. 13 last, leeritati 17 noort, laulatati 1 paar, maeti 59 liiget ja võeti armulauale 575 inimest. Peeti 60 eestikeelset ja 41 ingliskeelset jumalateenistust; 17 leeri- ja 31 piiblitundi ning 23 eesti- ja 13 ingliskeelset pühapäevakoolitundi.

Peetri kogudus on elujõuline ka tänapäeval, ütles õp. Taul. Ta soovitas koguduse 60. aastapäeva jumalateenistusele kutsuda kõik, kes on leeritatud või ristitud Peetri koguduses.

Majanduslik tegevus

Koguduse laekur Leena Liivet esitas majandusliku tegevuse aruande. Möödunud tegevusaasta lõppes küll puudujäägiga, kuid see kaeti tagavarakapitalist. Sissetulekuid oli $237,377.97 ja väljaminekuid $301,402.48. Bilanss – $ 1,195,369.00 – on tasakaalus.

Väljaminekutest on suure osa neelanud kiriku korrashoid ja hädavajalik kapitaalremont, kuna hoone on ju „kulunud“. Selle uksest on sisse ja välja käidud üle 50 aasta. Palju on parandatud, kuid vajadus on veel suur. Kassapidajale ja juhatusele avaldati kiitust tehtud töö eest.

Laekuri poolt esitatud 2008 a. eelarve võeti vastu ühel häälel.

Allorganisatsioonid

Komiteede ja toimkondade aruannetes toodi esile koguduse tegevust nii vaimulikul kui seltskondlikul tasandil.

Koguduse ingliskeelse sektsiooni tegevusaruande esitas kirjalikult Norma Kaseloo. Nende liikmeskond on väike ja juurdekasvu ei ole, kuid tegevus jätkub. Aruandes tänati peapiiskop dr. Andres Tauli ja Rev. Cole’i.

Pühapäevakooli aruande esitas Georg Stulov. Vanemat gruppi juhendab Georg Stulov ja nooremat Talvi Maimets. Lastele vahendatakse usulisi teadmisi ja muusikaline tegevus on tähtsal kohal.

Arhiivi toimkond teeb tänuväärset tööd koguduse tegevuse jäädvustamisel tulevastele põlvedele. Toimkonda kuuluvad: Koidula Konze, Liivia Kängsepp, Elma Liivet, Aino Müllerbeck, Agnes Paju, Virve Mathias, Irje-Ann Pihlberg, Estra Toompuu, Heldi Vastopä ja Helmi Viksten. Vabatahtliku töö tundide kogusumma – 231.

Naisringi esinaise Leida Pajuri aruandest selgus, et nende peamiseks tegevuseks on toidu valmistamine seltskondlikele üritustele, kuid tegeldakse ka käsitööga. Viimane suurem ettevõtmine oli mütside ja sallide kudumine Afganistanis teenivatele eesti kaitseväelastele.

14. oktoobril täitub 50 aastat koguduse segakoori Cantate Domino tegevusest. Koori liikmeskond on madalseisus, eriti meeste osas. Kuid abi on leitud endise koori „Lootus“ lauljate näol koorijuhi Rosemarie Lindau kaasabil.

Koguduse seeniore külastasid 2007. a. jõulude ajal: Kalju Kaur, Kaili Käis, Anne Leius, Ludmilla Ots, Tamara Raye, Maret Truuvert, Heldi Vastopä ja Helmi Viksten; samuti õpetajad Andres Taul ja Arho Tuhkru. Ehatare külastuse organiseeris Tiiu Roiser koos oma ema ja pojaga, abiks veel Erdi Käärman. Külastuste organiseerija Kalju Kaur on Peetri koguduse üks aktiivsem vabatahtlik töötaja.

Koosolekul arutati veel mitmesuguseid võimalusi koguduse sissetulekute suurendamiseks, mis peaksid katma „igapäevased“ väljaminekud. Tagavarakapitali võiks kasutada ainult kapitaalremondi puhul. Vabatahtlike töötajate panus koguduse töös on suur. Kahjuks pole vanemate koguduseliikmete väljalangemisel neile küllaldaselt nooremaid asendajaid leida.

Koosolek lõppes koraaliga „Õnnista ja hoia“. 

Eesti Elu, 25. aprillil 2008 

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)