Esileht » Pühapäevaks » Porvoo eestpalve »

24. juuni

22.06.2007 | | Rubriik: Porvoo eestpalve

Eestpalves on Inglise
kiriku Canterbury provintsi Ely piiskopkond ja piiskopid Anthony Russell ning
John Inge (Hunting-doni piiskop).

Palvetame
jumalateenistustel osalejate arvu kasvu eest kõikjal piiskopkonna kogudustes.

Samuti on eestpalves
Rootsi kiriku Härnösandi piiskopkond ja piiskop Tony Gulbrandzén.

Palvetame vaimuliku
ärkamisusu, patutundmise ja meeleparanduse eest piiskopkonnas ning kiriku eest
tema rollis oma liikmete vaimuliku juhina Issanda teenistuses.

Samuti palvetame
ajalehe Eesti Kirik kollektiivi eest, et kõigeväeline Jumal kingiks neile
kosutava suvepuhkuse.

Eestpalveteemad ja viited
piiskopkondade veebi­leh­te­dele leiab internetist aadressil
http://www.pkala.net/porvoo/

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)