Esileht » Online » Online artiklid »

23.04 Jõhvi kiriku vallikraav tehakse kividest puhtaks

23.04.2008 | | Rubriik: Online artiklid

“Jah, meil olid päris arvestatavad plaanid, kuidas kirikuauku kasutada, kuid muinsuskaitse jäik seisukoht tõmbas asjale pidurid peale. Kui kaua sa blokeeritud ratastega käru ikka lükkad,” nentis Jõhvi abivallavanem Priit-Aulis Kesler.

Seetõttu piirduti tema sõnul vanade silikaattellistest tugimüüriosade lammutamisega, mis kuidagi muinsuskaitse all ei saanud olla, ning koristustöödega, kus osalesid ka koguduse liikmed. “Minu teada ajutisi lavasid mõne ürituse jaoks lubatakse kirikuauku siiski püstitada ning siis oleks hea, kui koht korras oleks,” lausus Kesler.

Jõhvi Mihkli koguduse õpetaja Peeter Kalduri sõnul tahetakse muinsuskaitseametnikega koostööd teha ja mingi kompromiss leida. “Jõhvi muuseumi seltsi eestvõttel möödunud aastal läbi viidud arheoloogilised kaevandamised andsid sensatsioonilisi tulemusi ning edaspidi loodetavasti need tööd jätkuvad. Maapinnas peituvate kaitsemüüride vundamendi eksponeerimine külastajatele seab kindlasti ka muinsuskaitsele omad uued väljakutsed. Ega paljalt stiiliga “ärge midagi puutuge!” tulevikus edasi minna saa,” ütles Peeter Kaldur.

Eelmise aasta lõpus tõmbas muinsuskaitseamet kriipsu peale projektile, mis nägi ette Jõhvi kiriku külje all asuva vallikraavi ligitõmbavamaks muutmist koos sinna väikerajatiste ehitamisega. “Komisjon ei pea õigeks sinna pisirajatiste ehitamist, kuna tegu on Eestis ainsa kirikut ümbritseva vallikraaviga ning seetõttu ka ainulaadse mälestisega,” ütles tookord Põhjarannikule muinsuskaitseameti kooskõlastamise komisjoni esimees Ilme Mäesalu. Tema sõnul on aga igati tervitatav ja tänuväärne vallavalitsuse soov see piirkond heakorrastada ning kuigi amet ei pea võimalikuks sinna püsirajatisi ehitada, on mõeldav ürituste korraldamise tarvis siiski ajutiste ehitiste-konstruktsioonide paigaldamine. “Ainult et igal konkreetsel juhul tuleb need asjad kooskõlastada,” sõnas Mäesalu.

Vallavanem Tauno Võhmar pidas muinsuskaitseameti komisjoni eitavat otsust kahetsusväärseks. “Seda on kurb kuulda. Siis jääb sinna lihtsalt auk,” ütles Võhmar, lisades, et muinsuskaitseamet oleks võinud kaaluda ka mingit kompromissivõimalust, mis oleks koos rajatiste püstitamisega vallikraavi olulised osad ning vaated säilitanud. “Ega nüüd ole muud kui see ala lihtsalt heakorrastada ja haljastada,” sõnas vallavanem.

Põhjarannik, 22. aprillil 2008 

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)