Esileht » Online » Online artiklid »

21.02 Valgamaa pühakojad saavad toetust, kuid Valga Jaani kirik jääb rahata

21.02.2008 | | Rubriik: Online artiklid

 

Valga Jaani kirik

Valga Jaani kirik

Muinsuskaitseameti koordineeritava pühakodade säilitamise ja arengu programmi tänavune eelarve on üle 28 miljoni krooni. Valgamaalt saavad rahasüsti mitmed pühakojad, kuid Valga Jaani kirikut toetusesaajate hulgas ei ole.

Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au sõnul otsustas summa jaotuse konfessioonide ja ministeeriumide ning linnade liidu esindajatest koosnev programmi juhtnõukogu.

«Kirikuvalitsused teevad ise toetust vajajate pingeread ja esitavad juhtnõukogule, kes vaatab eelarve suurust ja kaalub põhjendusi,» selgitas Ilmo Au. «Valdavalt suunati tänavuaastased rahaeraldised pooleliolevate tööde lõpetamisele, osa projekte on töös juba 2006. aastast.»

Eesti evangeelse luterliku kiriku pühakodadest saavad tänavu restaureerimistoetust paarkümmend. Nende seas on Valgamaalt Taagepera Jaani kirik, mida toetatakse programmi rahadest 1,25 miljoni krooniga.

EELK Konsistooriumi kantsler Mati Maanas väitis samuti, et raha jaotamisel lähtuti vajadusest juba varem alustatud tööd lõpule viia.

«Taagepera kiriku tahaks sel aastal kindlasti valmis saada,» rääkis Maanas. «Tööd algasid seal juba tunamullu koguduse enda initsiatiivil. Mullu toetas rekonstrueerimist ka riik.»

Kantsler lisas, et pingerida tehakse jooksva aasta peale. Valga Jaani kirik on uute objektide nimekirjas, neist aga ühtegi tänavu suurema summaga ei toetata.

Eesti apostlik-õigeusu kiriku Valgamaal asuvatest pühakodadest saavad restaureerimistoetust Ilmjärve 2,7 miljonit, Priipalu Vassilius Suure ja Valga Issidori kirik aga kumbki 300 000 krooni.

Lisaks kulub programmist uuringute ja projektide koostamisele ning piksekaitsete ja signalisatsioonide ehitamisele kummalegi 400 000, reservi jääb esialgu 700 000 krooni.

Programmi alamprogrammide, näiteks teadusprojektide, sisustuse, orelite, kirikuaedade, varemete ja kultuurkiriku alamprogrammide toetuseks, koolitusteks, trükisteks ning töökorralduse paikapanekuks jagatakse tänavu kokku 2,88 miljonit krooni.

Pühakojad saavad toetust ka otse kultuuriministeeriumi eelarvest. Teiste seas saab 120 000 krooni Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu Valga Jumalaema Vladimiri ikooni kogudus.

Riiklik programm «Pühakodade säilitamine ja areng» kiideti heaks vabariigi valitsuse istungil 18. märtsil 2003. Selle eesmärk on tagada pühakodade kui Eesti kultuuriloolise ja kunstiajaloolise pärandi olulise osa säilimine. Programmi objektiks on kõikide registreeritud konfessioonide kõik pühakojad, sõltumata nende mälestisestaatusest.

Valgamaalane, 21. veebruaril 2008

Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. (Lk 13:29)