Kindlalt tulevikule vastu

Peapiiskop Urmas Viilma annab kiriku sõbra tunnustuse üle oreliprofessor Andres Uibole. Jaan Männik. Septembri viimasel esmas­päeval kogunes Karksis Viljandi praostkonna sinod.  Seni oleme pid­a­nud  kaks koos­­olekut aastas. Kevadisel on vaa­da­tud tagasi eelmisele tege­vus­­aasta­le, tänatud tublisid töö­tegijaid ja kinnitatud eelarve täitmine. Sü­­­gisel on võetud vas­tu järg­mise aasta eelarve ning tegel­dud kiriku õpetuslike ja kor­­ral­duslike küsimustega. ...

Muinsuskaitseamet jagab aastapreemiaid

Suvel toimunud muinsus­kait­seameti ideekorjega aastapreemia nominentide hulka jõudis ka luteri kirikuis tehtud restaureerimistöid. Avaliku ideekorje kaudu esitati muinsuskaitseametile kok­ku 86 ettepanekut. Nen­de põhjal on selgunud 45 no­mi­nenti, kes kandideerivad küm­nes kate­goo­rias välja antavatele aas­ta­preemiatele.  Hästi restaureeritud kuns­ti­mälestise kategoorias on nominente kolm. Paber­vitraažid Nõva kirikus – tun­nustuse pälvisid EELK Nõva Püha ...

Esitleti Randar Tasmuthi pühendusteost

7. oktoobril esitleti Tallinna Pühavaimu kirikus teost „Verbum Domini manet in aeternum“ (Issanda sõna püsib igavesti), mis on pühendatud professor Randar Tasmuthile 65. sünnipäevaks. Teose esitlus oli esialgu kavandatud juuni algusesse, vahetult pärast professor Tasmuthi sünnipäeva (31. mail), kuid koroonakriisi tõttu võt­tis teose kirjastamine pla­neeritust oluliselt kauem aega.  Pühendusteos, mille koos­tajad on Randar Tas­mut­hi õpilased, usutea­du­se ...

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik tänab ja tunnustab

Tänavusel erilisel aastal tunnustatakse teenekaid kiriku töö­tegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke abilisi samuti tava­pä­rasest erinevalt: tänujumalateenistuse asemel Tallinna piiskoplikus toomkirikus antakse autasud pidulikult kätte kodukoha kirikutes. Tänu ja tunnustus kiriku ustavatele töötegijatele! EELK Teeneteristi I järgu saab James Langstaff, Inglise Kiriku Rochesteri piiskopkonna piiskop. EELK Teeneteristi II järgu saavad 1. Aivi Otsnik, Tallinna Jaani ...

Otsekui Eedeni rohuaias

Erilisi aedvilju kasvatati sel aastal Jõelähtme kiriku juures. Margus Kirja. Jõelähtme kogudusel oli sel aastal kiriku juures juurviljaaed.  Prohvet Joel on Juudamaal aastatuhandeid tagasi ennus­tanud, et „kõrbe rohumaad löövad haljendama ja puud hakkavad vilja kandma, vii­gi- ja viinapuud kannavad küllus­likult“ (Jl 2:22). Loomislugugi algab sellega, et Jumal lasi maast tärgata haljal rohul ja seemet kandvatel taimedel (1Ms 1:11). Mitte ainult igapäevase toidu ...

Teenekas kirikumuusik saab kõrge autasu

Kõrge tunnustuse, EELK Teeneteristi II järgu pälvinud kirikumuusik Aivi Otsnik (73, fotol) on aastakümneid panustanud süd­a­me ja hingega meie kirikumuusika arengusse. „See oli suur-suur üllatus, aga loomulikult on väga hea meel, olen tänulik,“ ütles tun­­nustatav Eesti Kirikule telefonitsi, tun­nis­tades, et nii kõrge autasu lausa ehmatas alguses. Lapsepõlvest luteri kirikuga seo­tud ja ka nõukogude ajal kirikutöösse panustanud alati sõbraliku ja naeratava Aivi ...

Soovist pärandada lastele esivanemate tarkus

Kiriku nimel annab Peep Mühlsile Tallinna toomkirikus üle EELK Teeneteristi III järgu ordeni peapiiskop Urmas Viilma. Egle Viilma. Et segasest ajast võib lõigata ülesehitavat kasu, seda teab hästi iseenda kogemustest Peep Mühls.  Kirik tänab teda EELK Teene­teristi III järgu ordeniga Tal­lin­na toomkooli arengu toe­ta­mise eest. Kui noorem perepoeg Erik jõudis 2011. aastal kooli­minekuikka, liikusid üle Tal­lin­na haridusmaastiku uued tuuled, sest üldharidust ...

Inger Kraavi tööst on kasu olnud

Kasvatusteadlane Inger Kraav pälvis tunnustusena perekeskuse Tartu üksuses tehtud töö eest EELK aukirja. Inger Kraav (fotol) on Nõo koguduse liige, tema kirikusse tuleku aeg jääb õpetaja Harald Tammuri teenimisaega. Ta ütleb, et austatud õpetaja on ristinud tema ja teisedki pereliikmed. Ristimine lükku­nud küll plaanitust edasi, sest tema sünniajaks sai sõja esimene päev.  Seos kogudusega on kestnud üle 55 aasta.  Inger Kraav ütleb, et tunnustus on ...

Koerust pärit luuletaja Kalju Lepik

Luuletaja Kalju Lepikule (7. oktoober 1920 - 30. mai 1999) avati tema sünnikodus Koerus mälestusmärk. 2 X Vallo Kepp. Eestis on pool tosinat kirikut, mille kohta vanarahvas rää­­gib, et nad olla metsast lei­tud. Teiste seas Koeru kirik: metskits jooksnud jahiliste eest kirikusse peitu ning nii andnud koerad oma haukumisega ka kiriku asukohast teada. Koe­ru kiriku tornist oli näha ven­nas­tekoguduse palvemaja – nüüd­seks hävinud mõisaaegset moo­na­kamaja Väinjärve ...

Sügissonaat septembrile

Tiina Vähi. Kui mu aeda astus September, siis õhtuks õunu täis sai ämber. Õunapuude oksad alandlikult lookas, neil kanda koorem külluslik ja kookas. Sügisseade sai ka hääle tämber. Hoogne vihmavalig tuli äkki ja pesi puhtaks „Tartu roosi“ rõõsad palged, kuid päike teeb neil uue punapõskse meigi, et oma kauni näoga nad rõõmustaksid teidki, kui kord õunu täis on keldris salved. Naudin päiksepaistet, sooja sügispäeva, innustunud ilmast, saan ...

Vikaarkristlus

Septembrikullane soe ilm on nagu vikaarkristlus. Ilus on, kuigi ujuma enam ei lähe. Ilus on, kuigi varsti läheb külmaks. Ilus on, ja pisut nukraks teeb see ka. Ilus on. Ja hea on, et on –  kuldsed lehed-juuksed pehmes tuules, sitked kuplid taamal panoraami pääl. Ei, ma ei usu. Aga kui kord abiellun, siis tahan laulatust. Sest ilus on. Ja ehk nõnda püsib armastus meil kauem? Ei, ma ei usu. Aga matustele tahan kirikuõpetajat, siis on ...

Palve

Anonüümne Pisa kunstnik. „Kristuse triumf“. 12. saj I pool. Püha Matteuse Rahvusmuuseum, Pisa. Tekst ja foto: Merille Hommik Jeesus, kas olen õigel rajal, teel Su juurde, kas on mu usk valgus teele või virvatuled kaduvusse? Ei muud, oh Issand, aita uskuda ja teada, et ränd Su juurde saab olla ainult Armastus.

Jumala pühadus on kaljukindel

Js 8:11–15    Siin kõneldu leidis aset 8. saj eKr. Jumala rahvas, kes mõne sajandi eest oli Egiptusest tulnud, oli jagu­nenud kahe riigi vahel: Iisrael põhjas ja Juuda lõu­nas. Need riigid olid ühtelugu omavahel ja ümb­ritsevate rahvastega sõjas, moodustades kõiksugu liitusid ja vandenõusid kord ühega, kord teisega. Alles äsja oli Juuda templi varadega Süüriale maksnud, et nood põhjast Iisraeli ründaks ja Juuda saaks siis lõunas oma võimu tugevdada. Aga nüüd ...

Eestpalve

Issand Jeesus, kaitsku Sinu arm meid nõrkustes ja kasvatagu meie usku!

Usk ja uskmatus

Usk ja uskmatus on vaimsed jõud, mis iga inimese elu ja hinge mõjutavad. Täiuslikku ja veatut usku nagu ka absoluutset uskmatust ei ole inimeste hulgas võimalik leida. Lugedes ema Teresa mõtteid tema päevikutest, on ehmatav, milliseid usulisi sisevõitlusi pidas see kristliku halastustöö ikoon ja Halastuse Misjonäride ordu rajaja.  Tema imetlusväärne usk ja töö, mis suurt ja ilusat vilja kandis, ei olnud midagi lihtsat ja pilvitut, pigem ...