Arhiiv jaanuar 2018

Täname

HERMI VAIN ESTER LIBLIK Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Täpsustus

Eelmise nädala Eesti Kirikus lugeda õigeks, esmalt kõneles piiskop Platoni seosest komissar Jaan Poskaga dr Anu Raudsepp, seejärel alles dr Andrei Sõtšov.

Õnnitleme

Gustav Kutsar, peakaplan 31. jaanuaril – 53 Pille Talvar-Heckmann 1. veebruaril – 57 Ants Rajando 2. veebruaril – 58 Aare Vilu 3. veebruaril – 50 Taavi Laanepere 5. veebruaril – 49 Argo Olesk 6. veebruaril – 45 Kirikumuusikud 3. veebruaril Kadri Ploompuu 4. veebruaril Marelle Siitas 4. veebruaril Maris Oidekivi-Kaufmann 6. veebruaril Helle Suurlaht Ordinatsioon 2. veebruaril – 52 Peep Audova, emeeritus Ivar-Jaak Salumäe, titulaarpraost 2. veebruaril ...

Muinsuskaitseameti pühakodade programmi toetusi jagati sel aastal 660 486 eurot

Programmist "Pühakodade säilitamine ja areng 2014-2018" eraldatakse 2018. aastal pühakodade restaureerimistöödeks 606 100 eurot, pühakodade kunstivara konserveerimiseks 13 177 eurot, projektdokumentatsioonide koostamiseks 13 700 eurot ning piksekaitsete ja signalisatsioonide paigaldamiseks 11 655 eurot. Aasta jooksul eraldatavate vajaduspõhiste toetuste reservi jääb sel aastal 15 854 eurot. 2018. aastal pühakodade programmi esitatud taotluste kogumaht näitab, et ...

Praost Leevi Reinaru valiti EELK aasta kirikuõpetajaks

Nelijärvel teisipäeval kogunenud Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) vaimulike konverentsi raames valiti aasta vaimulikuks Leevi Reinaru, kes on Lääne-Nigula Püha Nikolause koguduse õpetaja, Noarootsi Püha Katariina koguduse hooldajaõpetaja, Lääne praostkonna praost ja EELK misjonikeskuse juhataja. Reinaru tunnustamisel toodi esile tema võimet luua võrgustik ja juhtida õnnistusrikkalt koguduse tööd ja EELK Misjonikeskust. Ta on aastakümneid juhtinud kiriku noorte- ja ...

Kärdla kiriku renoveerimiseks kogutakse miljon eurot

Renoveeritud kirik võiks aasta ringi Hiiumaale kontserdituure tuua. Praegu saarel sellist hoonet pole. Kärdla kiriku täielikuks renoveerimiseks läheks vaja miljon eurot, praeguseks on ligi kolme aastaga kokku saadud umbes 400 000 – sellest 340 000 eurot eraldas kirikule valitsus oma reservidest. Saadu eest üritatakse esimesi töid alustada juba lähima kuu jooksul, kui hakatakse uuendama kiriku katust ja kandekonstruktsioone. Kõige viletsamas seisus on kiriku põrand ...

Lõppude lõpuks võidab elu

Hetk konverentsilt. Mõtteid vahetavad Mattias Palli ja Anu Raudsepp. 2 x Andrus Noorhani Nende sõnadega võttis metropoliit Stefanus kokku Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku korraldatud konverentsi „Eesti märter piiskop Platon“. Missugused ootused olid õigeusklikel ja missugune roll oli Paul Kulbuschil, keda teame kui märterpiiskop Platonit? Üldistatult neile küsimustele konverents vastuseid pakkus, keskendudes iseseisva Eesti riigi väljakuulutamisele eelnenud ja järgnenud ...

EELK Perekeskus laienes

Haapsalu perekeskuse avamise üle rõõmustasid (paremalt) piiskop Tiit Salumäe, keskuse juht Mirjam Tinno, pereterapeut Kairit Kivimäe, traumaterapeut Tiina Kütt, perekeskuse juhataja Pia Ruotsala, perevägivalla spetsialist Renee Nahkur ja riigikogulane Helmen Kütt. Kätlin Liimets 18. jaanuaril avas EELK Perekeskus oma uksed Haapsalu Püha Johannese koguduse Jaanimaja ruumides. Keskuse õnnistas piiskop Tiit Salumäe ja seda hakkab juhtima Mirjam Tinno. Haapsalu perekeskuse ...

Kindral Laidoneri tee

Riikide ja rahvaste saatust võib võrrelda inimsaatustega. Võrrelda võib nende sündigi! Lapse sünniaega on raske määrata sekundi täpsusega. Ka riigi sünd on pikaldane toiming. Olgugi et igal riigil on harilikult üks kindel sünnikuupäev, on see sageli kokkuleppeline. Nii ka Eesti Vabariigi puhul. Pärnakad imestavad siiamaani, miks ei ole Eesti riigi sünnipäev 23. veebruaril. Kuulutati ju meie riik esmalt just sel kuupäeval suure pidulikkusega Pärnu Endla rõdult välja. ...

Koos usu ja aate kandjaga

Tasmuth_Randar_leks

Missugune on tänane ja homne? Täna toimub vaimulike konverents, kuu aja pärast saab katkestuse läbinud Eesti Vabariik saja-aastaseks, ent saja aasta eest algas ka Vabadussõda. Jätame lahtiseks küsimuse välise füüsilise segamise ennustatavusest lähiajal, aga väline vaimne vahelesegamine Eesti ellu toimub eri kanalite kaudu ja osa kohalikke huvigruppe tegutseb samuti Eesti tulevikku lagundavalt. Rünnaku all on kultuur, haridus, keel, kirik, perekond ja isamaa. Sellele on ...

Andestamine ja kohtumõistmine pole igaühe õigus

Janek_mäggi copy

Avalikus elus lubavad inimesed endale aeg-ajalt rohkem, kui publik õigeks peab. Ka Jee­sus oli piiride ületaja. Küll heideti talle ette hingamispäeva mittepühitsemist, küll patustega semmimist. Nutika filosoofina tuli ta igast olukorrast välja mitte ainult puhtalt, vaid maailma avardavalt. Pärast iga tema sõnavõttu oli kõik justkui teisiti. Jüngritele eriti. „Moosese Seaduse järgi puhastatakse peaaegu kõik asjad vere kaudu, ja ilma vere valamiseta ei ole andeksandmist“ ...

Kui vennad-õed on koos …

Eelmisel nädalal Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku korraldatud konverentsil „Eesti märter piiskop Platon“ (vt 1. lk ülevaateartiklit) andis tooni sümpaatsel määral oikumeeniline mõõde. See jäi kõrvu spontaansete sõnavõttude meelsusest ning silma sellest, et lisaks ortodokssele enamusele viibis saalis esindajaid pea kõikidest Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutest. Arutlusringi küsimustevoorus viitas sellele kui positiivsele märgile ka peapiiskop Urmas Viilma, kes rõhutas, et ...

Pärnu Eliisabeti kogudus valib õpetajat

Möödunud aasta 23. oktoobril siirdus Pärnu Eliisabeti kogudust 2004. aastast abiõpetajana ja 2005. aastast koguduseõpetajana teeninud Enn Auksmann Ameerika Ühendriikidesse teenima Los Angelese kogudust ja õpetaja ametikoht kuulutati vakantseks 21. novembril. Kandideerimisavaldusi sai esitada 31. detsembrini. Peapiiskop Urmas Viilma andis 12. jaanuaril loa kandideerida Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja ametisse viiele vaimulikule: Pärnu praostkonna praostile, Pärnu-Jakobi ...

Piibel pakub toitu nii ihule kui vaimule

Kogudusemaja köök on täis tegutsemislusti. Köögis juhatab vägesid nooruke austerlanna Julia (pliidi juures pruunis pluusis). Margit Arndt-Kalju Haapsalus Jaani kiriku kogudusemajas käivad naised juba kolmandat hooaega koos, et ühendada kaks meeldivat asja – Piibel ja toit. Sõna otseses mõttes. Esimesel hooajal oli see seos kõige tihedam, kord kuus laupäeva pärastlõunatel toimuvatel „Piibel köögis“ kokkusaamistel prooviti teha võimalikult sarnast sööki, nagu omal ajal Piibli ...

Kirikupäevad peetakse piirilinnas Narvas

Kirikupäevi ettevalmistav toimkond koos piiskop Tiit Salumäega Narvas. Leevi Reinaru EELK Misjonikeskuse ettepanekul ja toetusel on 2018. aasta septembri viimasel nädalavahetusel (28.–30. septembril) kavas pidada EELK kirikupäevad Narvas. Päevade kulminatsiooniks on peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha ehk mihklipäev 29. septembril. Narva on ka Eesti sügispealinn alates 23. septembrist. Kirikupäevade ettevalmistamiseks ja korraldamiseks on misjonikeskuse ja Narva ...