Arhiiv oktoober 2017

Koorimuusika maraton Tartus

koorimaraton

11. novembril toimub Tartus Lõuna-Eesti koorimuusika maraton. Esmakordselt esinevad ühel ja samal päeval kõik kooriliigid (nais-, mees- ja segakoorid) erinevates Tartu kirikutes. Maratonlaulupäev kontsentreerib laulust tekkiva sünergia ühte kohta ja ühte päeva – kokku saavad inimesed ja mõtted, mis muidu eraldiseisvana on innustavad, kuid mille koostöö annab uue platvormi koorimuusika kvaliteedile. Oma väe koorimuusika maratoni ja Tartu Maarja kiriku teenistusse rakendavad ...

Tallinna Jaani kiriku kellamängu pühitsemine

jaani kellad

Kellamängu pühitsemine on kavas pühapäeval, 29. oktoobril kell 11. Novembris tõstetakse kellad Jaani kiriku torni ja kiriku 150. aastapäeval, 17. detsembril hakkavad need igal päevasel täistunnil mängima kauneid koraale. Kellamängus on 25 eri suuruses kella – kahe oktaavi jagu. Kõik kellad on juba leidnud annetajad, kelle nimed on Hollandi kuninglikus kellavalukojas valatud kelladesse. Ühele, paljude annetajate kellale saab oktoobri lõpuni graveerida nende nimesid, kes ...

Oikumeenilise aastapreemia konkurss

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja konkursi oikumeenilise aastapreemia tiitlile. Eesti Kirikute Nõukogu oikumeeniline aastapreemia 2017 antakse silmapaistvate saavutuste eest Eesti ühiskonda edendanud oikumeenilistes valdkondades. Preemia laureaadiks võib saada inimene, inimeste rühm või organisatsioon, kes oma isiku või tegevusega on kehastanud Kiriku kui Kristuse Ihu ühtsust selle mitmekesisuses ning edendanud seeläbi Eesti ühiskonna arengut ühes või teises ...

Raamatuesitlus Nõos

28. oktoobril algusega kell 12 esitletakse Nõo kirikus legendaarse kirikuõpetaja, Eesti ärkamisaja tuntud tegelase, luuletaja, kirikuloolase, genealoogi ja Eesti lipulaulu sõnade autori Martin Lipu mälestuste teist raamatut. Raamat antakse välja Nõo koguduse eestvõttel. Mälestuste esimene köide, mis on hoiul Eesti Kirjandusmuuseumis ning hõlmab Martin Lipu elu ja tegevust kuni 1910. aastani, ilmus Nõo koguduse ja Eesti Kirjandusmuuseumi ettevõtmisel 2013. aastal. Mälestuste ...

Täienduskursus usuteaduse instituudis

Täienduskursus „Leinava pere hingehoidlik toetamine” toimub kolmel korral instituudi ruumes Tallinnas Pühavaimu 6. Kursuse viib läbi vaimulik, hingehoidja ja perenõustaja Naatan Haamer. Koolitus keskendub leina teemadele uurides leinaperioodi ja leinajate toetamist peresüsteemi erinevatest vaatenurkadest lähtuvalt. Lein on elu mitmekesiste kaotuste loomulik tagajärg, millele ei ole alati lihtne leida toimetulekuks vajalikku toetust. Abistamise võimaluste mõistmine algab ...

Täname

TIMO ŠVEDKO LEILI TINGAS Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Akna õnnistamine

30. oktoobril kell 18 toimub Tallinna Püha Vaimu kirikus muusikatund, kus esineb koguduse kammerkoor Riho Ridbecki juhatusel ning peapiiskop Urmas Viilma õnnistab Martin Lutherile pühendatud vitraažakna. Kõnealuse akna on kavandanud ja teostanud Dolores Hoffmann ja firma Domini Canes OÜ. Akna valmimist toetas Tallinna linn.

Õnnitleme

Toomas Paul, dr, emeeritus 29. oktoobril – 78 Kalle Kadakas 29. oktoobril – 57 Enn Auksmann 30. oktoobril – 48 Kirikumuusikud 29. oktoobril Lia Salumäe 31. oktoobril Merle Liblik Ordinatsioonitähtpäev 31. oktoobril – 12 Elve Bender (10.12.2000) Lembit Tammsalu, abipraost 31. oktoobril – 4 Peeter Krall (24.03.2011) Miina Piir Aivo Prükk (04.09.2005) Joona Matias Toivanen (11.12.2011) Diina Tuulik 31. oktoobril – 2 Urmas Karileet (24.10.2010) Alo ...

Heiki Suurkase autorikülg | Kumb on euroopalik, kristlus või giljotiin?

Eestis kiputakse siiani nõukogulikku kasvatust euroopalike väärustega segi ajama. Sajandeid oli piibel pea ainus raamat, mille järgi meie esivanemad lugema või vähemalt veerima õppisid. Kuid veerimiseks on piibel ikka liiga paks. Neile, kes vana testamendi algusest edasi ei jõua, võib maailm piirdudagi hammurapiliku õiguskorraldusega: silm silma, hammas hamba vastu. Kes aga üritab pühakirja lugemist lõpust alustada, saab maailma lõpu ennustustest täieliku ...

Palve

On hetki, mil kahtleme. Sina, Issand, avad meie südame silmad.

Issand teeb oma tõotust mööda

Sääsk, Kristi

Jh 9:24–38 Sünnist saadik pime inimene on saanud nägijaks. Jeesus tegi süljest ja maapõrmust muda, võidis sellega pimeda silmi ning saatis ta Siiloahi tiigi äärde silmi pesema. Võib vaid kujutleda, kuidas muutus nägijaks saanu elu või kuidas ta omade keskele tagasi pöördus. See võidurõõm on kahtlemata suurem kui võit valimistel või spordivõistlusel. Kuidas sellist võidutunnet nimetada? Uue elu võit? Võit mineviku üle, võit oma sünnioleku üle? Kõik need nimetused on rohkemat ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, vahel tunneme, et oleme nõrgad ega suuda piisavalt uskuda. Ole nendel hetkedel meie ligi, et võiksime kogeda Sinu lähedust ja armastust. Anna meile oma Püha Vaimu läbi usku, mis annab elule sihi, aitab raskustes ja kannab meid kord siit maailmast igavesse ellu. Aita meil oma kaasinimestele anda sellest usust hea tunnistus. Aamen.

Usk ja uskmatus

On huvitav, et sarnase tähendusega sõnadel nagu usk ja usklik on Eesti elanike jaoks nii erinev tähendus. Kui küsida tänaval inimestelt, kas nad on usklikud, vastab enamik, et nad pole usklikud. Kuid kui küsida, kas nad usuvad Jumala või kõrgema jõu olemasolu, leiab suur osa, et keegi kõrgem on olemas. Usk on oluline, sest Jeesus ütles, et „kes usub, sellel on igavene elu“ (Jh 6:47). Nii sõltub inimese usust tema surmajärgne saatus. Kas pääsemiseks igavesse ellu piisab ...

Kihelkond kohtus kirikus

Järva-Madise kirikus peetakse jõulujumalateenistust. Kuusk on küünlasäras, pühakoda temaatiliselt dekoreeritud ning kihelkonnakogudus laulab oma pastori juhatusel „Oh sa õnnistav, oh sa rõõmustav …“. Liina Raudvassar Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud ja küünlakuul 2019 esilinastuva A. H. Tammsaare suurromaani “Tõde ja õigus” I osa järgi filmitava linateose võtted jõudsid möödunud nädalavahetusel Järva-Madise kirikusse. Laupäeva ennelõunal Järva-Madisele ...

Piiskopi aeda istutati reformat­si­ooni juubeli 500. õunapuu

Peapiiskop Urmas Viilma ja tegevlinnapea Taavi Aas juubeliõunapuud istutamas. Tiiu Pikkur Peapiiskop Urmas Viilma ja Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas istutasid 13. oktoobril Tallinna toomkiriku kõrvale Piiskopi aeda reformatsiooni juubelit tähistava 500. õunapuu. „Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule. Ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei ...