Arhiiv mai 2017

Kirik peab evangeeliumi kuulutama ja ühiskonnas kaasa rääkima

Ajal, mil Eestis tehti viimaseid ettevalmistusi EELK 100. aastapäeva ja reformatsiooni 500. aastapäeva äramärkivaks juubelikongressiks Tartus, oli peapiiskop Urmas Viilma kaugel välislähetusel Aafrikas. Nimelt Namiibias Luterliku Maailmaliidu täiskogul. Kaugus ei ole tänapäeva infotehnoloogia ajastul takistuseks ja nii sündis peapiiskopiga tähtpäeva eel e-intervjuu. Laupäeval, 27. mail kell 12 pärast pidulikku jumalateenistust Tartu Pauluse kirikus peab peapiiskop ...

Maailma luterlased kogunesid assambleele

Luterliku Maailmaliidu (LML) 12. assamblee ehk täiskogu toimus 10.–16. maini Namiibia pealinnas Windhoekis. Assambleest, mille põhiteemaks oli „Jumala armu poolt vabastatud“, võttis osa umbes 800 inimest, kelle seas olid 324 delegaati LMLi 145 liikmeskirikust. Eestit esindasid peapiiskop Urmas Viilma, as­sessor Kadri Eliisabet Põder ning Triin Salmu EELK laste- ja noorsootöö ühendusest. Assambleel rõhutati ustavust 500 aastat tagasi alanud reformatsiooni pärandile, mis ...

Kuidas EELK kümme aastat tagasi endale lipu sai

Kümme aastat tagasi, 2007. aasta mais sai Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 90aastaseks. Kirik tähistas oma sünnipäeva suurejooneliselt. Pidustused peeti 2. juunil Tartus. Kogu 2007. aasta kestel toimus kogudustes ja praostkondades arvukalt üritusi, mis olid pühendatud kiriku juubeliaastale. EELK 90. aastapäeva jäädvustavaks tähtsündmuseks oli EELK lipu pühitsemine. Kes kingib lipu? Ettevalmistused tähtpäeva pühitsemiseks kestsid mitu aastat. Peapiiskop Andres Põder pööras ...

EELK tänab

EELK autasustab ustavaid kirikuliikmeid ja isikuid, kes on osutanud teeneid EELK-le. Tunnustamine toimub Tartu Pauluse kirikus laupäeval, 27. mail kontsert-tänupalvusel, mis algab kl 18. EELK elutööpreemia Andres Taul, piiskop. EELK Teeneteristi I järgu orden Tamás Fabiny, Ungari Evangeelse Luterliku Kiriku piiskop. EELK Teeneteristi II järgu ordeni saavad 1. Mart Laar, poliitik, 2. Gustav Peeter Piir, Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja. EELK Teeneteristi ...

Õunaapuu istutamine Jõhvi Mihkli koguduse aeda

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Õpetaja Peeter Kaldur ja Jõhvi Mihkli koguduse liikmed istutasid reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamiseks pühapäeval, 7. mail pärast jumalateenistust kiriku aeda õunapuu „Valge klaar“. Foto: Anneli Lein

Ferdinand von Wrangelli lipp

Toomis_lipp

Kunstiajaloolane Juhan Kilumets ja sakslannast restauraator Gita von Hülsen Tallinna piiskopliku toomkiriku altari ees maadeuurija Ferdinand von Wrangelli (1796 Pihkva – 1870 Tartu) punase triibuga keiserliku mereväe kontradmirali lipuga. Tegemist on koopiaga, mis paigutati koos kahe teise, viitseadmirali ja täisadmirali samas mõõdus lipuga kaunistama Ferdinand von Wrangelli vappepitaafi toomkiriku seinal. Foto Arho Tuhkru

Erakordne ristimistalitus Tartu Pauluse kirikus

9. mai oli Tartu Pauluse koguduse jaoks eriline päev – ristiti perekond, kes on Eestisse saabunud pagulastena. Selleks, et saada Jeesuse Kristuse külge liidetud, ütlesid nad lahti oma senisest usust ja kõigest, mis neid Kristusest lahutab. Takistuseks ei saanud ka keelebarjäär. Kuigi argiseid asju oli ristitavatega võimalik ajada inglise keeles ja eesti keele õppimine on samuti alanud, tuli nii leeritundide kui ristimis- ja konfirmatsioonitalituse juures kasutada tõlgi ...

Noortejuhid saavad koolitust

LNÜ korraldas aprillis Rannamõisas noortejuhtide seminari. Eesmärgiks on tuua kokku noortejuhte üle Eesti ning varustada neid oskuste ja teadmistega noortetööks. Koos ja üksteiselt õppides kasvatakse üheskoos Jumala sõnas ja koguduses teenimises. Noortejuhtide seminar alustas teist hooaega, mis koosneb neljast nädalavahetusest ja kestab kaks aastat. Sel kevadel alustas uus grupp noori, kes on juba tegemas oma koguduses noortetööd või soovivad töös kaasa teenida. Kahe aasta ...

Reformatsiooniteemaline näitus Keilas

Keilas Harjumaa Muuseumis avati 20. mail näitus „Kirik keset küla. 500 aastat reformatsioonist“, mis jääb avatuks 7. jaanuarini 2018. Näituse idee pakkus muuseumile välja Keila Miikaeli koguduse õpetaja Marek Roots kolm aastat tagasi. Muuseumi direktor Riine Kallas ja tollane peavarahoidja Mall Siniveer tulid mõttega kaasa. Aja möödudes liitus töögrupiga kirikuloolane Priit Rohtmets, kes asus juhtima kogu projekti sisulist osa. Üheskoos jõuti otsusele, et näitus keskendub ...

Hea sulega rahvusvaheline kirikupoliitik

EELK Teeneteristi I järgu orden on määratud Ungari Evangeelse Luterliku Kiriku piiskopile Tamás Fabinyle, kes saab kõrge autasu kätte sügisel septembris, mil ta tuleb Eestisse tähistama naiste ordinatsiooni 50. aastapäeva. Piiskop Fabiny on 17. isik, keda EELK tunnustab Teeneteristi I järgu ordeniga. Piiskop Tamás Fabiny on Ungari luterliku kiriku Põhja piiskopkonna piiskop. EELK liikmeskonnaga arvuliselt sama suur kirik on Ungaris roomakatoliku ja reformeeritud kiriku ...

Ettevõtja Heiti Hääl saab kirikult kõrge tunnustuse

EELK Teeneteristi III järgu orden on määratud Alexela Groupi suuromanikule Heiti Häälele, ettevõtjale ja kiriku kaastöölisele. Kogudusliku kuuluvuseta Heiti Hääl on Käsmu koguduse õpetaja Urmas Karileedi sõnul võimaluse piires andnud toetust mitmele kirikule ja kogudusele nende vajadusi silmas pidades. Teinud seda silmatorkamatult ja tagasihoidlikult. Urmas Karileet ütleb, et Heiti Hääle abi on olnud mitmekülgne. „Ta on tulnud kogu oma pere ja tuttavatega ning võtnud kätte ...

Aukiri ei tulnud kergelt

svetlana ok

Svetlana Kekiševa (fotol) on aastaid olnud Jõhvi koguduse organist-koorijuht. Kogudus leidis, et ta on tunnustust väärt ja laupäeval annabki peapiiskop talle Tartu Pauluse kirikus üle EELK aukirja. Svetlana ütleb, et tuli just Kreekast, kui leidis eest kutse kiriku tänuüritusele. See oli üllatus ja tema sõnul suur au. Svetlana on ristitud 18aastaselt 1992. aastal Kuremäe kloostris. Ta tunneb end selle paigaga jätkuvalt seotuna ja kui vaba aega on, käib ikka vahel ...

Aidates koolil kirikuga käsikäes olla

Et kirik ja kool oleks seotud, on Haljalas palju teinud kooli direktor Inge Laiv, keda kirik tänab selle eest EELK aukirjaga. „Tähtis on koostöö kiriku ja kooli vahel. See ongi eesti rahva fenomen, et läbi aegade on kirik ja kool käsikäes käinud, me ei oska seda võib-olla ise väga väärtustada,“ on direktor oma meelsust ajakirjanduses tunnistanud. Heaks näiteks kiriku ja kooli koostööst on näiteks ühiselt korraldatud, koguduse kaitsepühakule Mauritiusele pühendatud ...

Teenides ligimest

PiirGustav 2013

Peab hindama ja kasutama iga võimalust inimesi teenida, rõhutab Tallinna Püha Vaimu koguduse õpetaja Gustav Peeter Piir, keda kirik tänab ja tunnustab EELK Teeneteristi II järgu ordeniga. „Kindlasti on hea meel nii kõrget kiriklikku autasu vastu võtta,“ tunnistab õp Piir Eesti Kirikult õnnitlust vastu võttes. Ta lisab, et loomulikult ei mõtle ükski vaimulik, ka tema, oma igapäevast tööd tehes väljavaatele, et selle eest ükskord üldkiriklik tunnustus välise märgi näol ...

Kolga-Jaani ja Villem Reiman

reiman

Igal paikkonnal on oma suurmehed, keda mäletada. Kolga-Jaani teeb suureks kogudust 31 aastat teeninud Villem Reiman (1889–1917), kelle 100. surma-aastapäeva kohapeal tähistatakse EELK juubelikongressi eel. Villem Reiman oli koostanud eelnõu vaba rahvakiriku kavale, aga ta suri vaid mõni päev enne seda, kui koguduste asemikud Tartusse kokku tulid. Kolga-Jaani koguduse praegune õpetaja Peeter Parts on koos kogudusega hoidmas elavana Villem Reimani mälestust. „Universaal­ne ...