Eesti vanim orel restaureerimisele

Eile allkirjastati Kihelkonnal Eesti vanima oreli restaureerimise leping. Tööde lõpetamise tähtaeg on 1. august. 2018. Oreli restaureerib OÜ Olev Kentsi orelitöökoda. On sõlmitud ühisprojekt Kuressaare muusikakooliga, et oreliõpilased saavad tutvuda pillide kuninga restaureerimisega, harjutada sellel ning anda hiljem restaureeritud Kihelkonna kiriku orelil ka kontserdi. Restaureerimise käigust on 30-minutilise ülevaatliku filmi lubanud teha Margus Muld. Oreli ...

Risti kirikust leitud müntide saatus selgub kohtuvaidluses: nii kogudus kui riik peavad münte endale kuuluvaks

Harju-Ristilt kiriku põranda alt 2010.-2011. aastal põranda vahetamise käigus leitud 1197 ajaloolise mündi omanik selgub kohtuvaidluses, kuna riik peab leidu endale kuuluvaks, kogudus on aga seisukohal, et aastasadade jooksul kirikusse sattunud mündid olid mõeldud annetustena kirikule. Risti kogudus pöördub aastaid kestnud vaidluse lahendamiseks kohtusse, sest läbirääkimiste käigus riigiga pole omandiküsimuses mõlemat poolt rahuldava tulemuseni jõutud. Kogudust ...

Haldusreform võib tuua muudatusi ka kogudustes

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kõrgeim organ ehk kirikukogu pidas esmakordselt oma istungi Saaremaal, kus muuhulgas arutati ka võimalikke muudatusi kirikute töös seoses haldusreformiga. Peapiiskop Urmas Viilma sõnul on aastaga luteri kiriku liikmeskond kasvanud ja seda just valdavalt linnakogudustes. EELK kirikutes ristitute hulk kasvas eelmisel aastal suurusjärgus tuhande liikme võrra. Samas peab luterlik kirik oma liikmete üle n-ö kahesugust ...

Teeniv kirik Pelgulinnas

Pidustuste eel: koguduse õpetaja Alo Martinson (paremal) ning koguduse juhatuse esimees ja Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse direktor Mati Sinisaar. Liina Raudvassar Nädalavahetusega alustati Tallinna Peeteli koguduse juubeliaastat: koguduse loomisest möödub 90 aastat, kirikuhoone nurgakivi panekust 80 aastat ja 20 aastat ajast, kui koguduses alustati vanemliku hoolitsuseta lastele toetuse pakkumist. Laupäeval, 22. aprillil toimus kirikupäev, kus ettekannetega esinesid ...

EELK XXIX kirikukogu viimane istungjärk

Eile kogunes Saarte praostkonnas Kuressaares kirikukogu praegune koosseis viimasele istungjärgule. Nagu kevadistele istungjärkudele tavaks, kuulati seal peapiiskopi tegevusaruannet. EELKs on 167 kogudust, liikmeid kokku 160 247, neist annetajaliikmeid 28 204. Urmas Viilma tõi esile ka olulised teemad konsistooriumi töös 2016. aastal. Kirikukogu liikmeid tervitas Läti kiriku peapiiskop Jānis Vanags. Kuulati Kuressaare linnapea Madis Kallase ettekannet haldusreformist ...

Tähistati veteranipäeva

sinilill-2

Jüripäeval, 23. aprillil tähistati Eestis veteranipäeva nende ligi 2800 Eesti mehe ja naise auks, kes on osalenud sõjalistel operatsioonidel välismaal. Veteranipäeva eel on traditsiooniliselt toimunud kampaania „Anname au“, mille eesmärgiks on koguda annetusi Vigastatud Võitlejate Ühingu heaks. Aprillikuu jooksul korraldati üle Eesti ka mitmeid teemakohaseid kultuuri- ja spordiüritusi, millest enim vastukaja pälvisid Tallinnas, Tartus, Tapal ja Brüsselis toimunud ...

Mõtisklus Eesti vaba rahvakiriku üle

EK karikatuur 2017-04-26

Priius on meie rahvale tagasi antud juba üsna ammu, paarsada aastat võib seda nüüdseks lugeda. Paberi peal on selline priiuse andmine ilus žest. Päris vabaduse kättesaamine võttis aega veel sadakond aastakest. Vaba olemine, vabana elamine – see on kunst omaette. Igaüks ei oskagi vaba olla ja vaba kodanikuna käituda. Kes on päriselt vaba, selle vaim on lennukas ning seda on inimese palgest märgata ja olekust tunda. Eesti Vabariigi 100. aastapäeva ürituste tähistamise alul on ...

Ristirahvas – talgurahvas

Andres Põder

Pühakiri räägib, et esimestel kristlastel oli kõik ühine, et neil oli üks süda ja üks hing. Ühiselt kanti hoolt abivajajate eest ning pandi kokku armastussöömaaeg – agaape. Apostel Paulus manitseb kandma üksteise koormat, et täita Kristuse seadust. Kogudused ja kirikuõpetajad (nagu Hurt ja Reiman), kellest said eesti rahvusliku liikumise eestvedajad, panid aluse meie organiseeritud ühistegevusele. Argistele talutalgutele lisandusid laulu-, põllu- ja karskusseltsid, piima- ...

Pühad ja argised jüripäeva mõtted

Jürgenstein,Toomas 2013

Püha Jüri on vaimustav noor mees. Legend räägib, et rännakul olles sattus ta paika, kus lohe terroriseeris kogukonda. Alguses lammaste söömisega leppinud kohutav elukas hakkas nõudma inimliha, ohvreid valiti liisuga ning liisk oli langenud kohalikule kuningatütrele. Mõrsjarüüs kalju külge aheldatuna ootas printsess oma saatust, kuid püha Jüri asus lohega võitlusse ja alistas eluka. Printsessi vöö otsas tõi ta lohe linna ning lubas eluka tappa, kui elanikud kristlusse ...

Abielu on väärtus

Viimasel nädalal oleme elanud ülestõusmisrõõmus. Kontrastiks meeleseisundile on kevadilm heitlik, kohati lausa pöörane. Aastad on erinevad. Kui 17 aastat tagasi võis aprilli lõpus suvesooja nautida, siis nüüd on rahe- ja vihmahood kaaslasteks. Seda on tunda ka inimestes ja ühiskonnas: Rail Balticu vastane meeleavaldus, kired Eesti Naisliidu jagatava aasta ema tiitli ümber, Prantsusmaal presidendivalimised, Põhja-Korea tuumaähvardused. Esmaspäeval küpsuseksamitega algust ...

Käib muinsuskaitsekuu

Kätte on jõudnud aeg, mil tavapärasest rohkem tehakse avalikkuses juttu ajaloo- ja kultuuripärandist. Nimelt on alates 1985. aastast olnud meil tavaks pidada muinsuskaitsekuud, mis kestab 18. aprillist 18. maini ehk rahvusvahelisest muinsuskaitsepäevast rahvusvahelise muuseumipäevani. Eestvõtjaks on Eesti Muinsuskaitse Selts (EMS), kes teeb selle korraldamisel koostööd riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, eraettevõtete ning arvukate vabatahtlikega. Sel korral on ...

Olulisim vara on inimesed

Viljandi praostkonna sinodilisi võõrustanud Kõpu koguduse õpetaja Hedi Vilumaa (vasakult), praost Marko Tiitus ja abipraost Markus Haamer lõunapausi pidamas. Kätlin Liimets 3. aprillil toimus Kõpus suurepäraselt korraldatud Viljandi praostkonna sinod. Praostkondlikust esinduskogust võttis osa Lõuna piirkonna piiskop Joel Luhamets. Jumalateenistusel Kõpu kirikus ütles piiskop Luhamets, et koos ollakse mitte üksnes kokkuvõtete tegemiseks, vaid et tunda osadust ja palvetada ...

Lühiuudised

Ref500_logo_tsitaadiga

Istuta õunapuu ja võida lennureis Kätte on jõudnud kevadised istutusilmad. Seoses sellega annab konsistoorium teada, et osaledes reformatsiooni 500. aastapäevale pühendatud üle-eestilises õunapuude istutamise kampaanias, on võimalus võita tasuta lennureis Saksamaale. EELK on teinud üleskutse reformatsiooni 500. aastapäeva puhul istutada oma koduaeda õunapuu. Olgu see õunapuu sümboliks, et meie, Maarjamaa lapsed, mõtleme, usume ja loodame helgele homsele. Kõik, kes on ...

Diakooniahaiglal on meditsiinipõllul kindel koht

21. aprillil oli EELK Tallinna Diakooniahaiglal sünnipäev, sest just sel päeval aastal 1999 võttis Hiiu tn 42 asuv haigla vastu oma esimesed patsiendid. Mõned kuud varem haiglasse tööle asunud juhataja doktor Jelena Leiburi sõnul saab haigla tänavu täisealiseks ja seda tähistatakse tavalisest pidulikumalt. Esimesed kolm aastat oli haigla EELK Diakooniakeskuse alluvuses. EELK Konsistooriumi otsus SA EELK Tallinna Diakooniahaigla asutamisest on tehtud 19. aprillil 2002. ...

Piiskop Salumäe külastas Eesti päevi Vilniuses

3.–28. aprillini toimusid Vilniuses Eesti päevad. Seoses sellega külastas 6. aprillil Leedu pealinna EELK piiskop Tiit Salumäe. Eesti päevade programm oli mitmekesine: kavas olid loengud, kontserdid, filmiõhtu, rahvusköögi ja käsitöö tutvustamine ning vaadata võis mitmeid näitusi. Piiskop Salumäe osales Vilniuse ülikoolis Eesti ja Leedu diplomaatiliste suhete taastamist tutvustava väljapaneku avamisel, mille oli koostanud Eesti Rahvusarhiiv. Samuti pidas ta palvuse Vilniuse ...