Head kaasteelised!

Mul on suur rõõm teatada, et Jumala abiga restaureerib OÜ Rändmeister Haljala kiriku põrandat. Tööde maksumus on üle 126 000 euro. Tööd on teostatud väga heal tasemel ja restaureerimine peab olema lõpetatud novembri lõpuks. Kogudust toetab Saksa riik, Eesti riik, Balti Rüütelkond, Haljala vald, vabatahtlikud annetajad. Kahjuks lähevad tööd oodatust kallimaks – meie puudujääk on 20 000 eurot, mistõttu palume lahkete annetajate abi. EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse ...

Õnnitleme

Aare Luup, reservis 29. jaanuaril – 43 Jaanus Noormägi, reservis 30. jaanuaril – 55 Katrin-Helena Melder 30. jaanuaril – 45 Kerstin Kask 30. jaanuaril – 43 Gustav Kutsar, peakaplan 31. jaanuaril – 51 Kirikumuusikud KML liikmed 27. jaanuaril Marika Kahar 28. jaanuaril Piia Veersalu 30. jaanuaril Kärri Toomeos-Orglaan

Veebruaris toimuvad EELK Kuressaare ja Püha koguduse nõukogu valimised

EELK kogudustes toimuvad koguduse juhtorganite ehk nõukogu ja juhatuse valimised kord nelja aasta jooksul. Kuressaare koguduse senine juhatus ja nõukogu otsustas vahetult enne advendiaja algust, et koguduse hääleõiguslike liikmete ehk täiskogu koosolek uue nõukogu valimiseks viiakse läbi 19.–26. veebruarini. Püha koguduse nõukogu valimised toimuvad ajavahemikus 12.–19. veebruar. Nädalane valimisperiood võimaldab koguduse liikmetel oma valimisõigust kasutada kirikus ...

Igor Gräzin | Eesti on risti riik

Igor Gräzin, riigikogu liige, Reformierakond Aastavahetuse ja jõulude aega jäi vaidlusi ja mõtisklusi teemal, kas Eesti vabariik on kristlik riik või mitte ja kas kirikutraditsioonid: jõulude pidamine, uusaasta (s.t Kristuse ümberlõikamise tähistamine), pudeli nõudmine hilineva uusaasta-soovimise puhul (kolmekuninga päev Idamaa tarkade auks, kes tulid beebi-Jeesust kummardama) ja isegi jõulusoovidega postkaardi saatmine on ikkagi üks õige asi riigile, mis ametlikult oleks ...

Teel taevase Isa koju

Emeriitpraost Harri-Johannes Reinu (21.7.1926–3.1.2017) matus toimus 11. jaanuaril Harju-Jaani kirikus ning muldasängitamine järgmisel päeval, 12. jaanuaril Ruhnus. Möödunud kesknädalal oli Harju-Jaani pastoraadi ees lipp leina märgiks pooles mastis. Kirikusse kanti sark siin kord leeriõnnistuse saanud ja seda kogudust 20 aastat teeninud vaimulikuga. Auväärset karjast, kes elu lõpuni kuulus Tallinna Kaarli kogudusse, oli tulnud ära saatma lisaks sõpradele ja kohalikele ka ...

Kirik ja riik haridusest

10. jaanuaril toimus Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) ühiskomisjoni hariduse alakomisjoni koosolek, kus olulisema päevakorrapunktina arutati kristlike erakoolide staatuse küsimust. Alakomisjoni kaasesimehe Marko Tiituse sõnul toimus nõupidamine konsistooriumi ruumes ning sellest võtsid osa liikmed in corpore: EELK poolt peapiiskop Urmas Viilma ning assessorid Marko Tiitus ja Ove Sander, riigi esindajatena Signe Granström haridus- ja ...

Haldusreform seab kogudused uude olukorda

1. juulist 2016 kehtib Eestis haldusreformi seadus, mis seab kohaliku omavalitsuse suuruse alampiiriks 5000 elanikku. Alla 5000 elanikuga omavalitsused peavad teistega ühinema juba tänavu. Reformi peamiseks põhjuseks on käärid paljude praeguste omavalitsuste võimaluste ja kohustuste vahel. On välja arvutatud, et igas vallamajas peaks ametis olema üle 30 oma valdkonna spetsialisti, et kõiki ette nähtud ülesandeid parimal viisil täita. Paljudes omavalitsustes on aga alla 1000 ...

Jumala ühtsusand

Sander_Ove2010 copy

Jeesus palub ülempreesterlikus palves, et tema jüngrid võiksid olla üks. Üks nii lähedaselt kui Isa Pojas ja Poeg Isas. Seda kõike eesmärgil, et meil võiks olla usku Jeesusesse kui Isa läkitatusse. Et tema on meie Issand ja Õnnistegija. Meie tema lapsed ja rahvas. Tundub, et Jeesuse palve – ning küllap tema palvega liidetuna meiegi palved – on hakanud viimastel aastatel eriliselt täituma. Kasutades emeriitpeapiiskop Andres Põderi sõnu aasta lõpul Pirita kloostris – ...

Ruumi Jumala kõnetusele

Vaherm2gi,Mari2017jaan_1961 2

Ligi 90% eestimaalastest on kodus Piibel. Aga vähem kui 10% on selle avanud ning kui tavavestluses mainida piiblilugemist, võid rõõmsa jagamise asemel vastuseks saada hoopis vaikiv-kohmetu reaktsiooni. Jah, ühelt poolt on piiblilugemine väga isiklik, inimese ja Jumala vaheline asi. Mitte keegi teine ei saa puudutada su südant nii sügavalt kui Jumal. Teisalt, ei ole ju küsimus ainult kõnetuses, vaid veel enam vastuses ja tekkinud dialoogist arenevais reaalsetes elumuutustes. ...

Näärikuises valguses

Lumevalgus, millest aasta lõpusirgel jõuludeks valmistudes unistasime, saabus, aga nihkega vana kalendri pühadeks. Maa on valge ja valgust tuleb päevast päeva jõudsa kukesammu võrra juurde ka päikeselt, mis igal hommikul nõks varem meid virgutama saabub. Näärikuu edenedes kogunesid möödunud neljapäeval, 12. jaanuaril Lõuna-Eesti palvushommikusöögile Tartu linna ja piirkonna maakondade usu-, poliitika-, majandus-, haridus- ja kultuuritegelased. Tegemist on kuue aastaga ...

Üks küsimus

Seoses koguduse juhtorganite valimiste perioodiga EELKs uurib Eesti Kirik koguduste vaimulikelt, kuidas valimised õnnestusid. Piiskop Tiit Salumäe, Haapsalu Püha Johannese koguduse õpetaja: Valimised sujusid väga hästi. Ütlesin koosolekut juhatades, et valime nõukogu, kes valib uue õpetaja. 222 hääleõiguslikust liikmest võttis valimistest osa 93 liiget. Möödunud valimistel oli valijaid 99, nii et see arv on üsna stabiilne. Aastatega oleme võtnud viisiks, et püüame uude ...

Korjanduskarp leevendab rahamuresid

yllek_kogu_2016_30nov_f.KaidoSoom

Möödunud aastal käivitus EELK internetipõhine annetuskeskkond Korjanduskarp. EELK kantsler Ülle Keel (fotol) loodab, et see aitab tulevikus olulisel määral leida lisaraha EELK allasutustele ja kogudustele. Mis ajendas looma annetuskeskkonda Korjanduskarp? Ülle Keel: Annetuskeskkonna loomise mõte tekkis EELK 2016. aasta eelarvet koostades, kui selgus, et eelarve on umbes 100 000 euroga defitsiidis. Otsisin lahendust probleemile, kuidas tagada allasutuste jätkusuutlik ...

Lühiuudised

Audru

Armulauaveini karahvin jõudis tagasi Audrusse Pühapäeval, 8. jaanuaril toodi Audru Püha Risti kogudusele tagasi koguduse kunagisele õpetajale Robert von Holstile kuulunud armulauaveini karahvin. Audru kogudust aastatel 1883–1901 teeninud õp Holstile kinkisid karahvini kohalikud talupojad. Audru õp Tiina Janno sõnul tulid õp Holsti poja Walteri koduabilise Linda Kivibergi tütred Milvi Lumiste ja Maila Tamm hommikumaa tarkade kombel pika teekonna Rakverest, et osaleda ...

Urmas Nõmmik: teoloogia ehitab sildu ja avab uksi

Tartu ülikooli peahoones tegutsevat, 1991. aastal taasavatud usuteaduskonda on ikka iseloomustanud asjassepühendunute väike pädev seltskond ja koduselt sõbralik õhkkond. Mullu novembris valiti usuteaduskonna uueks juhatajaks Vana Testamendi (VT) ja semitistika õppejõud dr Urmas Nõmmik (41). Erakordne on see sündmus selles mõttes, et esmakordselt juhib teaduskonda inimene, kes on taasavatud teaduskonna kasvandik, olles kolmanda lennu vilistlane. Oled tänaseks (09.01. – K. ...

Piiblikursus jätkub, ikka Põltsamaal

EELK Misjonikeskus on alustamas kolmandat aastat järjest täiskasvanute piiblikursust, kuhu oodatakse taas kõiki huvilisi, kes raatsivad loovutada tänavu üheksa reedet-laupäeva selleks, et avardada oma vaimset maailma piibliraamatut süvendatult tundma õppides. Kursused toimuvad Põltsamaal kuu viimasel nädalavahetusel jaanuarist maini ja augustist novembrini (üheksa korda). Kogunetakse reedeti kl 19 (õhtusöögile) ning lahkutakse laupäeval kl 16 pärast nelja 1,5tunnist ...