Reis Latgalesse ja Valgevenesse viib mõtted minevikku

Reisielamuse saamiseks ei pea tingimata minema kaugetesse maadesse eksootikat otsima. Piisab hea seltskonnaga lähiriikides rändamisest, kui silmi lahti hoida ning püüda kohalikku elu ja inimesi mõista ajaloolist ja kultuurilist tausta tundma õppides. Minu jaoks oli just selliseks elamuseks tänavusuvine reis Latgalesse (Ida-Läti) ja Vitsebski oblastisse Valgevenes koos Liivi Sõprade Seltsi rahvaga. Reisisihiks olnud piirkonnad jagavad ühist ajalugu – mõlemad on kuulunud ...

Eriliste inimeste leerilaager

EELK laagrikeskuses toimus 16.–19. septembrini esimene osa intellektipuudega inimeste leerilaagrist. Tegu oli juba teise suurema leerilaagriga, mis on viimastel aastatel intellektipuudega inimestele korraldatud. Esimene selline laager toimus eelmisel aastal. Laagri peakorraldaja oli intellektipuudega inimeste töö koordinaator EELKs õpetaja Tiina Ool Kuressaarest. Teda aitasid laagri korraldamisel Kirsti Malmi, Minna Nikki ja Kaido Soom. Samuti oli igal leerilapsel oma ...

Kuldleeripüha Torma koguduses

1966. a konfirmeeriti Torma koguduses 12 inimest. Ateistliku võimu survel ei tuldud enam leeri suurte hulkadena. Koguduse õpetajaks oli siis Jaan Muru (koguduse õpetaja 1964–1983), keda paljud mäletavad kui soliidset, tarka ja südamlikku inimest. Torma Maarja koguduses peeti kuldleeripüha jumalateenistus neile, kes leeriõnnistuse said 50 aastat tagasi. Koos nendega rõõmustas ja tähistas oma konfirmatsioonipäeva ka üks 1950. aastal leeris käinu, keda õnnistas peapiiskop ...

Üleskutse Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikutele, kogudustele ja liikmetele

Eesti Kirikute Nõukogu on nimetanud käesoleva, 2016. aasta eluväärtuste aastaks. Aasta jooksul korraldab Kirikute Nõukogu neli teemanädalat, mis keskenduvad tervele inimesele, tervele perekonnale, tervele ühiskonnale ning tervele loodusmaailmale. Kirikute Nõukogu kutsub inimesi üles tähistama 02.–09. oktoobril Loodu(s)hoiu nädalat. Loodu(s)hoiu nädala tähistamise eesmärgiks on pöörata kõrgendatud tähelepanu keskkonna hoiule ja kliimamuutustega kaasnevatele globaalsetele ...

Leeriaastapäev Tallinna Kaarli kirikus

kaarli_leer

Iga meie elupäev on kallihinnaline kingitus, mille eest tuua kiitust ja tänu Jumalale. 18. septembri jumalateenistus Tallinna Kaarli kirikus möödus Jumalale rohket tänu andes ja kiitust tuues. Üheskoos käesoleva aasta leeriaastapäevalistega vaadati tänus ja palves tagasi möödunud aastatele ning paluti Jumala õnnistavaid käsi meie kõigi elutee üle ka edaspidiseks. Pildil on Kaarli koguduse leeriaastapäevalised, kellel leeriõnnistuse saamisest on möödunud 25, 15 või 5 ...

Veerand sajandit priiust 4. osa

4. Kõik võib olla kena, kuid mul on mure meie mõttelaadi pärast. Liitlassõdurite siin olekut kiidame oma sõnavõttudes eduks kaitsepoliitikas, selle asemel et leppida selle kui suure ohu vastase abinõuga. Igale maale on parem, kui seal ei ole muid relvakandjaid peale omade. Kiitleme tasakaalus eelarvega, kuid jätame mainimata, et märkimisväärne osa kuludeks saadud rahast ei ole teenitud meie tööga. Oleme uhked väikese riigivõla üle, kuid ei mõtle perede võlgadele. Ka ...

Nimi kiriku laulu- ja palveraamatust

0h_võta

Käesoleval aastal möödus 190 aastat poetess Julie Katharina Johanna von Hausmanni sünnist ja 115 aastat tema surmast. Kiriku laulu- ja palveraamat sisaldab tema luuletuse «So nimm denn meine Hände» (Oh võta mind, mu Jumal) sõnadele loodud laulu. Luuletuse on eesti keelde tõlkinud Anton Jürgenstein. Oh võta mind, mu Jumal, käe kõrvale, et tee mul jõuetumal läeks taevasse. Ei suuda üksi astu ma sammugi. Sest siruta mul vastu käed alati. (KLPR 344) Seda Friedrich ...

Palve

Ma vaatan Su risti, Kristus, seda muistse viha puud, mille Sina oled muutnud: Sa oled pannud kibuvitsa kandma viigimarju ja viinamarju leitakse nüüd ohakate keskelt. Ma vaatan Su risti, Kristus, seda muistse viha puud, mille Sina oled muutnud: see on nüüd armastuse puu, läbistab taeva ja maa ülalt alla, Sina oled jõudnud meist ette. Ma vaatan Su risti, Kristus, seda muistse viha puud, mille Sina oled muutnud: mu kõrval on teised, rõõmsad ja kurvad, ülevad ja rõhutud, mina ...

Võimatuse võimalikkus

rosma

1Ms 15:1–6 Piibli alglood võluvad oma lihtsuse ja samas vaevu hoomatava sügavusega. Lugu Jumala sõbrast Aabrahamist ei ole selles osas erinev. Mehe esialgne nimi Aabram tähendab heebrea keeles «kõrge isa». Lisasilp tema uues nimes Aabraham viitab Jumalale ning Jumalaga sõlmitud lepingule. Aabraham on kohtumispaigaks kolmele maailmareligioonile – nii judaism, kristlus kui ka islam peavad temast lugu kui usuisast. Selleks on ka põhjust, sest Aabrahami lugu selgitab meile, mis ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et saatsid oma Poja siia maailma selleks, et meid aidata ja päästa. Anna meile avatud silmad, et näha seda, mida oled meie heaks teinud. Ole elu rasketel hetkedel meie kõrval, et siis saaks usk Sinu abi läbi kinnitust ja kasvaks. Aita meil märgata Sinu armastuse suurust ja saada kahtlustes Sinult usku. Aamen.

Usk ja uskmatus

Eelmisel aastal läbi viidud küsitluses elust, usust ja usuelust väitis 38% Eesti elanikest, et nad usuvad Jumala olemasolusse. See protsent on igati väärikas ja hea. Samas ei paista argielus küll välja, et kümnest inimesest neli usub Jumala olemasolu. Seda ilmselt põhjusel, et uskuda võib erinevatel viisidel. Võib uskuda, et Jumal on olemas, omamata temaga isiklikku sidet. Aga võib ka uskuda, et Jumal on olemas, ja temaga palves kõnelda ning tema tahte kohaselt oma elu ...

Kas sina oled juba kongressile registreerunud?

Ref500_logo_tsitaadiga

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku usuteaduse instituut kutsub seoses 70. aastapäevaga osalema kongressil «Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid», mis toimub 25.–26. oktoobrini Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogu suures konverentsisaalis. Kongressile saab registreeruda 15. oktoobrini. Registreerumiseks tuleb täita registreerimisvorm instituudi kodulehel ui.eelk.ee ja maksta osavõtutasu 24 eurot EELK Konsistooriumi arvele EE471010220203775229 märksõnaga ...

Konsistoorium võtab tööle sekretär-juhiabi,

kelle põhiülesanneteks on: - üldtelefonile ja -meilile vastamine, posti saatmine ja vastuvõtmine; - korrektse dokumendihalduse korraldamine; - sujuva infoliikumise tagamine; - külaliste vastuvõtmine; - peapiiskopi ajakava koordineerimine ja assisteerimine jooksvates küsimustes. Ootused kandidaadile: - sekretäri töökogemus ja teadmised antud valdkonnas; - eesti keele valdamine, inglise keele oskus suhtlustasandil; - hea arvutikasutamise oskus; - hea suhtlemisoskus ...

Tuhkatriinud ja nukitsamehed juubeliaasta Eestis

EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus, MTÜ Igale Lapsele Pere ning Ühiskonnatöö sihtasutus korraldavad 4. novembril Tallinna Peeteli kirikus Eesti Vabariigi ja reformatsiooni aastapäevale pühendatud konverentsi «Tuhkatriinud ja nukitsamehed juubeliaasta Eestis». Novembris 2017saab Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100aastaseks ning 2018 on sama tähtpäev Eesti Vabariigil. Täitub ka 500 aastat reformatsiooni algusest, millega kaasnesid kultuurilised muutused Euroopas. Seda ...

Laste- ja beebimuusika juhendajate koolituspäev

Koolituspäev toimub usuteaduse instituudis (Pühavaimu 6, Tallinn) 1. oktoobril kell 10–16.30. Koolitusele on oodatud väikelaste vanemad ja kõik, keda huvitab muusika ja kristliku kasvatuse valdkond. Koolituse eesmärk on pakkuda teadmisi ja praktilisi oskusi väikelaste muusikaringi juhendamiseks. Koolituspäeva alguses esitletakse väikelaste muusikatöö käsiraamatut «Laululinnu lood», mida saab ka osta. Koolitavad Pia Ruotsala, Anna Humal, Sigrid Põld, Maarian Lend ja Ave ...