Kohtuotsus 25 + 5 ei murdnud Richard Parti

Eesti tähistas oma 25. taasiseseisvumise aastapäeva. Täpselt nii kaua kulutas Ri­ch­ard Part (92) oma elust Venemaa vangilaagrites pärast seda, kui ta 1946. aastal mõisteti süüdi relvastatud vastupanu eest nõukogude korrale. Mees istus vangis terve talle määratud aja, sest sellise «patu» eest karistuse kandjatele ei pakutud mingit amnestiat. Suvi on oma kaunimas ehtes, kui sammud Vastseliina kirikumõisa ajaloolisse pastoraat-leerimajja rajatud hooldekodusse sean. Olen kokku ...

Lastetöötegijad pidasid suvepäevi

Augustikuu esimesel nädalavahetusel kogunesid lastetöötegijad Rõuges Ala-Rõuge külalistemajas. Kohe saabumisel rõõmustas meid külalistemaja soe vastuvõtt, imeilus ümbruskond ja hea toit. Seekord tahtsime lastetöötegijate suvepäevadel pöörata tähelepanu lastetöös osalevate laste perekondadele ja erinevatele olukordadele peredes. Pühapäevakooliõpetaja näeb last võib-olla ainult mõne tunni kuu jooksul. Kas on võimalik nende tundide jooksul märgata, mis lapse elus toimub, ja ...

Kõrgetasemeline ja elamusterohke festival

Hiiumaal Pühalepa kirikus toimus 5.–7. augustini juba viiendat korda Pühalepa muusikafestival, mille keskmeks oli Rootsist Skövdest St Markuse kirikust annetusena saadud orel. Suurepäraselt korraldatud, lausa elitaarset repertuaari pakkuva, ent samas koduses soojas õhkkonnas toimuva muusikafestivali keskmeks oli sel aastal orelimuusika. Kontsertidel musitseeris organist Ulla Krigul. «Loodan, et oreli olemasolu hoogustab nii kogudusetööd kui ka üleüldse siinset kultuurielu,» ...

Kogudus kutsub oma rõõmu jagama

Magdaleenakirik

Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus kutsub taas augusti viimasel pühapäeval kõiki toetajaid ja linlasi tulevase kiriku (fotol) platsile kirikupäevale. Juulis andis koguduse õpetaja Tiina Klement teada, et kirikuhoone projektitööd on lõppenud ja kogudusel on nüüd kiriku ehitamiseks olemas ehitusluba. Tänu paljude inimeste tööle ja toetusele muutub kiriku kerkimine Mustamäele üha reaalsemaks. Arhitektuuribüroo Karisma arhitektid on andnud parima ja Mustamäe saab rikkamaks ...

Kõpu kiriku remonti toetatakse

kopu_kiviaed2016

Kõpu Peetri kogudusel on käed-jalad tööd täis – juuni alguses on määratud PRIA-lt kiviaia taastamise toetus. Viljandi-Pärnu maantee ääres asuv kirik koos kirikuaiaga (fotol) piirneb põldudega ja moodustab traditsioonilise külapildi, mida säilitada. Kiviaed taastatakse kirikupargi põhiprojekti osana ning seda on võimalik teha esialgu pooles ulatuses. Teeäärse aia taastamine jääb ootama suurt Kõpu keskasula maantee remonti, pärast seda on võimalik korrastada kogu ...

Raamat aitajast ja aitamisest

Ellamaa_raamat

Tunnustatud ja pool sajandit neurokirurgina tegutsenud Andres Ellamaa on kirjutanud elulooraamatu «Arstile jääb valu. Mälestusi ja mõtisklusi» (Tammerraamat 2016), mis avab ukse arsti elukutsesse. Aga mitte ainult. On minu kiiksuks, et kipun elusolevate isikute elulooraamatutesse pisut üleolevalt suhtuma. Justnagu vähendaks poolel teel olemine tegude kaalu, nagu oleks võimalik inimese loost raamatut kirjutada alles pärast tema surma. Andres Ellamaa raamat on erand (neid ...

Pauluse kirja roomlastele ajaloolisest taustast

Kiri roomlastele on mitmel põhjusel erilisel kohal Pauluse kirjade seas. Selles õpetuslikult kõige olulisemas kirjas käsitleb ta erakordselt põhjalikult ristiusu põhitermineid nagu õigus, usk, seadus, patt ja arm. Seetõttu on kirja roomlastele kutsutud traditsiooniliselt ka usuõiguse hartaks. Kirja roomlastele võib pidada ka ristiusu üldtutvustuseks ja isegi apostliku aja esimeseks «dogmaatikaõpikuks». Kui apostel kirjutas kirja, siis ilmselt ei plaaninud ta teadlikult ...

Hõimukirikute rahvusvahelise suhtluse ajalugu 4. osa

4. Koosolek kandis pealkirja «Evangeelne vabadus – ajalooline ja rahvuslik identiteet» ja eeskätt soomlastest osalejatele pakkus suurt huvi Marianna Matrai-Szabo ettekanne, milles oli põhjalik analüüs sotsialistlikust ajastust Ungaris, mis suuresti kehtis ka teiste postsotsialistlike riikide kohta. Ettekandes kõneldi, kuidas ideoloogilise indoktrinatsiooni tingimustes oli sotsialistlikes riikides võimalik kirikus säilitada evangeelne vabadus. Oluline oli ka Ingeri kiriku ...

Palve

Ühe sooja päeva lõpuks, roidununa tuulest, päiksest laetud, rõõmu tunnen igast hetkest, elust – mis on kingitud. Kõik need põllud, heinamaad, paksud metsad, meri suur … Elan imekaunil maal! Süda laulab õnnest mul. Tänan Sind, mu Jumal Issand, selle maa ja taeva eest! Tänan sind, et oled ikka hoidnud mind ja hoiad veel!

Olgu meil tänulikkust

Jalaksas,Jaanus2012

Js 38:16–20 Piiblitekst on Juuda kuninga Hiskija tänulaulust pärast haigusest paranemist, kui prohvet Jesaja oli andnud kuningas Hiskijale teada Issanda sõna, et kuningas Hiskija jääb haigeks ja peab surema. Sõnad «sea oma elumaja asjad korda, sest sa sured» küllap ehmatavad ka meid. Aga kuningas Hiskija keeras näo seina poole ja palus nuttes: «Oh Issand, meenuta ometi, kuidas ma sinu ees olen elanud ustavuses ja siira südamega ja olen teinud, mis sinu silmis hea on!» Ja ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, anna meile andeks, kui me pole märganud seda head, mida oled meile andnud, ning kui oleme nurisenud ja olnud rahulolematud. Me täname Sind, et oled kandnud meid eluteel ning andnud meile usu ja kindla sihi. Täname Sind lähedaste, töö, tervise ja igapäevase leiva eest. Ole meid ikka varjamas ja juhtimas. Aamen.

Tänulikkus

Vaadates ausalt meie elule, võime märgata seal väga palju sellist, mille eest võime olla tänulikud. Elame vabaduses oma kodumaal, meil pole sõdasid ega tagakiusu. Igaüks võib vabalt oma usku tunnistada ja selle kohaselt elada. Riik toetab kiriku tööd rahva heaks ja aitab säilitada vanu kirikuhooneid. Isiklikus elus on põhjust tänada töö, tervise, heade inimsuhete ja iga eluhetke eest. Meil on põhjust olla tänulik igapäevase leiva eest ja selle eest, et saame oma eluga ...

Pastoraalseminari preestrikoolitus UI-s

Usuteaduse instituut annab teada, et toimub vastuvõtt pastoraalseminari preestrikoolituse 2016/2017. õppeaasta õpperühma neile, kes soovivad teenida vaimulikus ametis Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus. Avalduse ja vajaminevad materjalid leiate aadressil http://ui.eelk.ee/index.php/et/pastoraalseminar/preestrikoolitus Dokumendid esitada 1.–31. augustini peapiiskopi nimele e-posti aadressil konsistoorium@eelk.ee. Info: pastoraalseminari juhataja assistent Liina Sander, ...

Täienduskursus rühmaprotsessidest ja -juhtimisest

Usuteaduse instituut kutsub kursusele kõiki, kes puutuvad kokku rühmade juhtimisega. Kursuse viib läbi vaimulik, hingehoidja ja koolitaja Naatan Haamer. Kursus annab ülevaate rühmaprotsesside peamistest dünaamikatest, rühmaprotsessi rühmasisestest ja välistest mõjutajatest ning peamistest rühmaprotsesside juhtimise põhimõtetest. Kursuse läbinu tunneb peamisi rühmadünaamikaid ja oskab ära tunda rühma arengu astmeid; tunneb rühmaprotsesse mõjutavaid sisemisi ja väliseid ...

Koolitusseminar «Käitumishäire on nagu palavik»

Nii kristlike koolide, tavakoolide kui koguduste lastetöös tegutsevatele õpetajatele ja lastetöötajatele suunatud koolitus on 24. septembril kl 11–16 Tartu ülikooli peahoones (Ülikooli 18) ruumis 228. * Õppimine ja suhted - Liivika Simmul, Püha Johannese kooli direktor ja klassiõpetaja. * Käitumisraskused ja nende ennetamine - Lii Lille­oja, eripedagoogika lektor ja perenõustaja. * Oskuste õpe käitumisraskustega lastele - Kristi Lee, Valga Põhikooli klassiõpetaja, ...