Akadeemia kõnetab laiemat lugejaskonda

Mis on aastast 1989 taas ilmumist alustanud kultuuriajakirja Akadeemia missioon ja kuidas toimub sisu kokkupanek erinevate valdkondade vahel, sellest oli Eesti Kirikule valmis rääkima ajakirja peatoimetaja Toomas Kiho ja universalia valdkonna eest vastutav toimetaja Jaan Kangilaski.     Kõneldes Akadeemiast ei saa mööda värviteemast. Nüüd saan uurida, kuidas leiate uuele aastakäigule ajakirja kaaneümbrise jaoks värvi. Toomas Kiho (T. K.): Trükikojast saadetakse lehvik ...

Patukahetseja teekond rõõmuni

23. aprillil tuli Kuressaare kirikus Saueri segakoori 130. aastapäeva kontserdil esmaettekandele Pärnu Eliisabeti koguduse diakoni Jaanus Torrimi teos «Psalm 51». Vana Testamendi patukahetsuspsalmile kirjutatud kümneminutiline teos segakoorile ja orelile oli lihtsa helikeelega, ent teksti ja muusikaliste motiivide kordused kutsusid kuulaja meditatiivsesse palveseisundisse, andes võimaluse kogeda patukahetseja teekonda vabastava andeksandmise ja hinge puhastava ...

Rahvusarhiiv kolib

Eesti Rahva Muuseumi kolimine uude hoonesse on pälvinud suurt avalikkuse tähelepanu. Teenimatult vähe meediakajastust on aga leidnud Tartu teise olulise mäluasutuse, nimelt rahvusarhiivi uue maja valmimine. 29. aprillil suleti lõplikult arhiivihoone Tartus Liivi tänaval. See oli õieti tsaariaegne ülikooli ühiselamu hoone, mis 1921. aastal «ajutiselt» tollase Riigi Keskarhiivi käsutusse anti. Alles nüüd on aga jõutud nii kaugele, et võidakse kolida spetsiaalselt kaasaegse ...

Juubeli eel arutletakse luterluse üle kaasaja maailmas

Eelseisva reformatsiooni 500. aastapäeva puhul kutsub Luterlik Maailmaliit arutlema selle üle, milles seisneb tänapäeval luterlik viis olla kristlane. Ka Eesti inimesed on oodatud diskussioonist osa võtma. Arutelu aluseks on neli artiklite kogumikku, mille toimetajaks meie oma kiriku õpetaja Anne Burghardt, kes töötab praegu LMLi oikumeeniliste suhete sekretärina. Artiklite autoriteks on asjatundjad kogu maailmast, kes esindavad väga erineva kultuuritausta ja ühiskondlike ...

Ühes muusikalises paadis

Kuressaare linna vanim, Laurentiuse kiriku segakoor Sauer tähistas 23. aprillil 130. aastapäeva. Segakoor asutati 1885. aastal ja alates 2006. aastast kannab kiriku oreli auks Saueri nime. Koori kuulub 29 lauljat ja enam kui sajandi jooksul on seda juhtinud Jüri Etruk, Joosep Aavik, Otto Tambur, Anne-Mai Salumäe, Tiina Luhamets, Ludmilla Toon, Ester Naagel, Madli-Maarja Vainokivi ja Jaanus Torrim. Viimased 12 aastat (kokku 15 aastat) on dirigendiks olnud Ester Soe ja ...

Kaplanid õnnistasid lipu Eesti kodu kaitseks

Veteraninädala raames, 19. aprillil toimus Tartu raekoja platsil militaarne kogunemine, mille käigus Tartu linn andis 2. üksik-jalaväebrigaadile kingitusena üle lipu, mille meie kaitseväe vaimulikud õnnistasid. Kui päev oli märkimisväärselt vihmane, siis vahetult enne liputseremooniat paduvihm lakkas ning ere kevadpäike lubas kogu üritusel meelde jääda helges koloriidis. Raeplatsile kogunenud rohked huvilised ei pidanud pettuma: pakuti nii sõna kui vaatemängu ja ...

Oikumeeniline palvus Tallinna Toomkirikus

Laupäeval, 14. mail algusega kell 18 toimub Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus oikumeeniline nelipüha kontsertpalvus, mis läheb järgmisel päeval ERRi teleülekandesse. Palvus on ühendatud Misjonikoori uue CD «Hingekuld» esitlusega. Koor loodab, et uus plaat võiks olla äratuseks otsijatele ja pühitsuseks leidnutele. Korraldajad on EKN, Misjonikeskus ja Tallinna Toomkogudus.

Tahaksin andeks anda 3. osa

andeksand

3. Ebaõiglust kogenud inimene, kes kordab oma mõtetes kogu aeg toimunut, pole ka ise õnnelik, kuigi tal oleks seeläbi trump tagataskus. Kui sellest loobumine tundub liiga suur ohverdus, siis võib ta hakata oma mõtetes kauplema. Kui valesti käitunu tuleb piisavalt alandlikult andeks paluma, siis võin isegi võib-olla anda andeks. Ja kui ta palub avalikult vabandust nii, et kõik saavad tema jultumusest teada, siis äkki võin anda andeks. Kauplemise probleem tundub olevat ...

Palve

Jumala Püha Vaim, Tõe Vaim, kes Sa oled tulnud taevast alla ja lohutad igaüht, kes usub, ole tegev ja elustav, halastav ja rõõmustav igaühele, kes avab ennast Sulle! Luba tärgata elul meis taas, kui on olnud ka raske ja oleme närbunud, luba rõõmsasti hõisata taas, sest Sinu heldus on taevastest saadik, on üle kõige ja iga inimese, kes vaid usub Sinusse.

Jumala Vaim on meie lohutaja, nõuandja ja juhataja

Nüüd aga kuule, Jaakob, mu sulane, ja Iisrael, mu valitu! Nõnda ütleb Issand, sinu Looja, emaihus valmistaja, sinu aitaja: Ära karda, mu sulane Jaakob, ja Jesurun, mu valitu! Sest ma valan janusele vett ja kuivale voogusid; ma valan sinu soo peale oma Vaimu ja su järglaste peale oma õnnistuse, et nad võrsuksid kui roogude vahel, otsekui remmelgad veeojade ääres. Üks ütleb: «Mina kuulun Issandale», teine nimetab ennast Jaakobi nimega, kolmas kirjutab oma käe peale: «Issanda ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et Kristus läks taevasse, et meile seal kohta valmistada. Täname, et Sa saatsid oma Püha Vaimu siia maailma, et anda meile usku ja kindlust selles, et Sina ei jäta meid maha. Aita meil valmistuda Püha Vaimu tulemiseks ja olla avatud sinu Vaimule. Ole ligi kõigile, kes otsivad eluteed, ning anna neile usu kaudu elu mõte ja siht. Aamen.

Püha Vaimu ootus

Enne taevaminemist lubas Kristus oma jüngritele Püha Vaimu ja julgustas neid ootama selle tõotuse täitumist. Kui Kristus läks taevasse, siis valdasid jüngreid mitmed tunded. Nad võisid tunda rõõmu selle üle, et Kristus läks taevasse, sest see tähendas tema triumfi, tõendust sellest, et ta oli Jumala Poeg. Teisalt võisid Jeesuse järgijad aga olla kurvad selle üle, et Issand polnud enam nendega. Kristuse tõotatud Püha Vaim lõi kontakti taevasse läinud Issanda ja jüngrite ...

Kirikute Öö kutsub kogudusi kaasa lööma

Kirikute Öö meeskond kutsub 10. juunil kõiki kogudusi kaasa lööma ja avama kirikute uksed. Kodulehe www.kirikuteoo.ee vahendusel saab nii jälgida, missugused kirikud on avatud, kui ka end osalemiseks kirja panna. Selleks tuleb avada kodulehe vasakus tulbas aken «Kirjutage meile», kust leiab registreerimislehe. Kirikute Öö selle aasta moto pärineb Johannese ilmutuse raamatu 21. peatüki 25. salmist: «Tema väravaid ei lukustata päeval, öö seal ju puudub». Registreeerimine ...

Vakantseks on kuulutatud järgmised ametikohad

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Järva-Madise koguduse õpetaja ametikoha. Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 1. juuniks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn; e-post konsistoorium@eelk.ee . Info: Järva praostkonna praost Teet Hanschmidt, tel 514 6590; e-post:  teet.hanschmidt@eelk.ee . EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks Paide koguduse õpetaja ametikoha. Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 1. ...

Töökeskkonna ja töösuhete alane teabepäev

Tööinspektsioon ja siseministeerium korraldavad 23. mail siseministeeriumis Tallinnas (Pikk tn 61) usuliste ühenduste juhatuste liikmetele töökeskkonna ja töösuhete alase teabepäeva. 10.30–11 Kogunemine, hommikukohv. 11–11.15 Töökeskkonna järelevalve ja kogudused: kas ja miks? Miks Tööinspektsioon teeb järelevalvet, mis on meie tähelepanekud, kuidas edasi? Apo Oja, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töökeskkonna järelevalve ja arengu alal 11.15–12.30 Töökeskkonna ...