Paljudes kodudes oodatud

grabbi_elju

Veel mõned minutid enne jumalateenistuse algust leiab Elju kirikust – mõni lillevaas tahab kohendamist, küünal korrastamist või on kuskilt veel tolmu võtta. Siis jagab ta lauluraamatuid neile, kes ei ole osanud ise võtta. Hilinejatele näitab raamatust kätte koha, kuhu jumalateenistuse järg on jõudnud. Juba kostab tema selge ja kandev hääl tuttavalt kohalt kirikupingis, nii et teistel on julge kaasa laulda. Vahel jõuab ta ka oreli kõrvale rõdule laulma koguduse ...

Kirikust sai teine kodu

OrmusInes2

Ines Ormus (fotol) veedab kolmandiku päevast kirikus. Juba 17 aastat, sest just nii kaua on ta olnud Kaarli koguduse sekretär. Alati, kui toru võtan, et Kaarli kogudusse helistada, tean ette, et teisel pool vastab rõõmsameelne Ines Ormus. Ei tule meeldegi, et Ines oleks haige olnud või tujust ära. Alati on olnud millegi üle koos naerda ja päev on saanud sellest sära juurde. Ines ütleb, et tema usulist kasvamist mõjutas tugevalt vanaema, kellega ta lapsena Kaar­li kirikus ...

Wayne Hamilton – mees paljude annetega

Wayne Hamilton1

2015. aasta oktoobri lõpus andis peapiiskop Urmas Viil­ma EELK koostöömedali Torontos tegutseva matusebüroo Humphrey Funeral Home ametnikule Wayne Hamiltonile (fotol). EELK tunnustus anti pikaajalise usaldusväärse töö eest kohalike eestlaste matuste korraldamisel. Wayne Hamilton kannab auga seda medalit rinnas igal sobival võimalusel. Et me peaaegu ei kohtugi temaga muul puhul kui matusel, valmistasid EELK Toronto Peetri koguduse juhatuse liikmed Kairi Taul-Hemingway ja ...

Muslimite seas on nii kristlaste sõpru kui vaenlasi

Eesti Kiriku veergudel on viimasel ajal palju arutletud selle üle, kuidas peaksime suhtuma islamiusulistesse. Esitatud on erinevaid, sageli täiesti vastukäivaid seisukohti. Üsna sama võib öelda ka mujal maailmas toimuva debati kohta kristlaste ja muslimite suhete üle. Tagakiusamine ja umbusk Organisatsioon Open Doors hoiatab, et kristlaste tagakiusamine on maailmas kiiresti süvenev probleem. Mullu tapeti usulistel motiividel üle 7400 kristlase ja rünnati 2400 kirikut. Eriti ...

Tahaksin andeks anda 4. osa

andeksand

4. On tõenäoline, et ta eeldas seda, et eksija palub temalt andeks. Jeesus kõneles Luuka evangeeliumis seitse korda toimuvast kahetsemisest: «Jälgige end: kui su vend patustab, siis noomi teda, ja kui ta kahetseb, anna talle andeks! Ja kui ta ka seitse korda päevas sinu vastu patustab ja seitse korda sinu poole pöördub, öeldes: «Ma kahetsen», andesta ikka talle!» (Lk 17:3–4) Matteuse evangeeliumis ei pöörata sellele kahetsemise aspektile tähelepanu, mistõttu võime oletada, ...

Palve

Püha Vaim, valgusta mind, et miski ei saaks lahutada Sinu taevalikust valgusest mind! Kui on ka varjud ja puudub selgus, siis valgusta ikka mind, et rõõmus kuulutaksin Sind ja tärkaksin usus taas!

Jumal teeb inimesest elava olendi

ehasalu_vallo_nh

Hs 36:24–28 Prohvet räägib uue inimese loomisest. Kas poleks saanud ka inimest uueks loomata? Mõtleme ju oma eluloolisele järjepidevusele, tahame ikka olla need, kes olime. Tahame olla sama rahvas, kes oleme olnud. Uueksloomine teeks nagu juurtetuks, kui peame muutma oma mälu ja minevikku. Kuid rahvas oli Hesekieli ajal koost langemas, nagu lambad karjaseta. Nad olid eemal Iisraeli orgudest ja headest karjamaadest, võõrastel karjamaadel. Seni oli rahvast koos hoidnud ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et läkitasid nelipühadel oma Püha Vaimu siia maailma ja inimesed võisid kogeda, et Sina armastad meid ja hoolid meist. Täname, et ristimise kaudu oleme meiegi liitunud kirikuga ning võime osa saada kõigist õnnistustest, mida oled oma kirikule tõotanud. Anna meile oma Püha Vaimu kaudu usku, et võiksime käia eluteel ja olla õnnelikud. Aamen.

Püha Vaimu väljavalamine

Püha Vaim tuli jüngrite peale nelipühadel, mille aega arvestatakse Püha Vaimu väljavalamise järgi, mis toimus Kristuse ülestõusmisele järgneval juutide nädalatepühal ehk nelipühal. Juudid tähistasid nelipüha 50. päeval pärast paasapüha. Kristlike nelipühade keskpunktis on Püha Vaimu läkitamine ning Vaimu tegevus, samuti algkoguduse ja kiriku sündimine. Apostlid ristisid nelipühadel esimesed kristlased. Tol päeval ristiti 3000 inimest, mis on väga suur hulk. Võib ette ...

Konkurss haridustöö projektijuhi ametikohale

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja konkursi haridustöö projektijuhi ametikohale (poole koormusega, töö asukoht ei ole määratud). Projektijuhi ülesandeks on Eesti Kirikute Nõukogu haridusega seotud töösuundade arendamine ja koordineerimine vastavalt EKNi hariduskontseptsioonile; Eesti-siseste ja rahvusvaheliste kontaktide arendamine ning töömeeskondade juhtimine; eelarve koostamine ning täitmise jälgimine; haridustöö ümarlaudade korraldamine koostöös konsultandiga ...

Nelipüha Tallinna piiskoplikus toomkirikus

TallinnaToomkirik

14. mail kell 18 on EKNi oikumeeniline kontsertpalvus ja Misjonikoori uue plaadi «Hingekuld» esitlus. Palvusel teenivad peapiiskop Urmas Viilma, EKN president peapiiskop emeeritus Andres Põder, asepresident piiskop Philipe Jourdan ja teised vaimulikud. Laulab Misjonikoor, dirigent Maarja Vardja. Ülekandena saab palvust vaadata Eesti Televisioonist 15. mail kell 13.05. 15. mail kell 11 on koguduse leeripüha, teenib õpetaja Arho Tuhkru. Kaasa teenib koguduse koor Laudate ...

Usuteaduse instituut teatab

Avatud uste päev 14. mail Kl 9.15–12 Avatud loengud Reformatsiooni alused ja luterlus. Õppejõud Arne Hiob (rakenduskõrgharidusõpe) Sotsiaaltöö meetodid diakoonia kontekstis. Õppejõud Katrin Raamat (magistriõpe diakoonia ja hingehoiu suunal) Johanneslik kirjandus. Õppejõud Randar Tasmuth (magistriõpe usuteaduse suunal) Kl 10.15–12 Seminar kristluse mõjudest Euroopa kirjandusele. Õppejõud Jüri Talvet (kristliku kultuuriloo magistriõpe) Kl 13.30–14.30 Muutunud väljakutsed ...

Vennastekoguduse vaimulik suvepäev Helmes

Laupäeval , 11. juunil algusega kell 11 toimub Helme kirik-palvemajas (Kalmistu 2, Tõrva) vennastekoguduse viies suvepäev teemal «Püha Vaim». Ettekanne õpetaja Aare Kimmelilt. Rühmatööd, muusika- ja palvehetked, toitlustamine. Päeva lõpetab Andres Jäätmaa kontsert. Suvepäevale oodatakse kõiki, kellele vennastekogudus on südamelähedane või kes soovivad vennastekoguduse liikumisega lähemalt tutvuda. Oodatakse kõiki, kes otsivad vaimulikku kinnitust ja osadust. Päeva ...

Kutsume teid osalema Suure-Jaani vaimulikul laulupäeval!

2017. aastal toimub taas Suure-Jaanis vaimulik laulupäev, millega tähistame mitut suurt juubelit: reformatsiooni 500. aastapäeva, EELK ning Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Laulupäev toimub laupäeval, 17. juunil 2017 Suure-Jaani lauluväljakul. Osalevad segakoorid, naiskoorid, lastekoorid ja puhkpilliorkestrid. Registreerimise tähtaeg on 15. juuni 2016. Registreerimislehe saab kirikumuusika liidust või kirjutades meilile kml@eelk.ee. Laulupeo repertuaar trükitakse nootides, ...

Muuseumiöö kirikutes 14. mail

Harju-Madise 14. mail kl 18 koguduse nimepäeva õhtupalvus, millele järgneb muuseumiöö: kell 19, 20, 21 ja 22 on soovijatel võimalus ronida kiriku torni. Hiiumaal Muuseumiööl on avatud Käina kirik, Kassari kabel (kl 18–22), Mänspäe kabel, Kärdla kirik, Kuriste kirik, Reigi kirik ja Pühalepa kirik. Jõhvi kirik Kl 16 muuseumiöö algus. Samuel Golumbi postmarkide «Meri filateelias» ja Gerri Orgma autorinukkude näituse avamine. Kl 17 merekultuuri aasta Ida-Virumaal: Soome ...