Arhiiv mai 2016

EELK meediapreemia

Otsustati anda kaks 2015. a meediapreemiat. 1. Ajalehe Eesti Kirik peatoimetajale Sirje Semmile pikaaegse tulemusliku töö eest kiriku ajakirjanduse valdkonnas ja EELK häälekandja Eesti Kirik arendamisel. 2. Vello Salole ja Indrek Hirvele Piibli osade tõlkimise ja toimetamise ning Vello Salo puhul lisaks viljaka töö eest teema-aastal «Kaheksa sajandit Maarjamaad». Vello Salo ja Indrek Hirv on koostöös andud välja  raamatud «Kuningas Taavet. Laulud», Loomingu Raamatukogu ...

Veerand sajandit usuteaduskonda

Tänavu 27. mail möödub 25 aastat hommikust, mil Tartu ülikooli nõukogu otsustas, et ülikoolis avatakse uuesti usuteaduskond. See küsimus oli tollase nõukogu päevakorras punkt number üks, mis tegelikult oli otsustatud juba varem. Läbirääkimisi polnud, arupärimisi samuti mitte. Kogu päevakorrapunkti menetlemine kestis kümmekond minutit. Need läbi, läksime koos Tartu Peetri koguduse teise pihtkonna ehk Maarja koguduse õpetaja, hilisema titulaarpraosti Otto Tallinnaga ülikooli ...

Harju-Madise kirik – valguseks mere ja maa kohal

Veel enne kui nelipüha eelõhtu palvus lõpule jõudis, olid inimesed ootamas. Kui kell sai 19, oli kiriku parkla täis autosid ja kirikuaed inimesi. Kõik ootasid võimalust, mis ei avane avalikkusele kuigi tihti – ronida Eesti kõige ainulaadsemasse kirikutorni. Oli muuseumiöö, mis mereaastale kohaselt võttis tähelepanu keskmesse tuletornid. Harju-Madise kirik on tänases Eestis teadaolevalt ainus, mille tornis põleb majakatuli, ametliku nimetusega navigatsioonimärk 402, ...

Tahaksin andeks anda 5. osa

andeksand

5. Andeksandmine ei tähenda ülekohtu aktsepteerimist. See ei vabasta ebaõigluse ajalikest tagajärgedest. Kuigi kiviga aknad puruks löönu saab oma teo andeks, ei saa aken sellest terveks, vaid väljast tuleb ikka sisse külm õhk. Me ei tohiks aktsepteerida ülekohut, kuigi anname väärate tegude tegijale andeks. Ja kui anname andeks, võtame selle riski, et meie vastu eksitakse uuesti. Aga sama riski võtab endale ka Jumal, andes meile andeks. Andeksandmine ei tähenda ...

Palve

Vesi ja jää ja udu – Isa ja Poeg ja Püha Vaim! Segunematud, sest olete kolm! Lahutamatud, sest olete üks! Kolmainu Jumal – loodu ja elu alus! Sina oled valgus igaühele, kes vaid usub, Sina oled kosutus janusele hingele, igatsevale südamele, kes loodab Sinu peale!

Jumalas leiab inimkond uue elu

Nigola,Toomas

Kui soovime kuhugi lennata, siis läheb meil tarvis elementaarseid teadmisi lennukist ning usaldusväärsete inimeste kinnitust selle kohta, et see imemasin meid tõepoolest turvaliselt kohale viia suudab. Sellele teadmisele ja usule tuleb aga lisada veel ka ususamm – pardale astumine. Üsna samamoodi on lugu ka meie ja Jumala suhtega: peame õppima tundma seda, mida inimkond aastatuhandete vältel Jumalast teada on saanud, ning nende kogemusi, kes enne meid on elanud või vähemalt ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname, et võime Sinu pühaduse ees kummarduda ja kogeda seda, kuidas varjatud Jumal end meile ilmutab. Me täname, et Sa oled meid loonud ja meile elu andnud. Täname, et oled meid oma Poja kaudu päästnud. Täname, et Sa Püha Vaimu kaudu meid kõnetad. Sinule, püha kolmainus Jumal, olgu ülistus nüüd ja alati! Aamen.

Varjatud Jumal

Maailmas on väga palju asju, millest me aru ei suuda saada, sest meie mõistmine on piiratud. Jumala kolmainsus, millest kõneleb kolmainupüha, on üks selliseid. Jumal on inimesest nii palju erilisem, et meie meeled ei suuda temast aru saada. Jumal on niivõrd püha, et ükski patune inimene ei suuda teda tõlgendada ega ära seletada. Jumalat saab inimene kogeda vaid nii palju, kuivõrd Jumal end talle ilmutab. Jumal on üks, aga ta ilmutab end meile Isana ja Pojana ja Püha ...

Eesti Kirik kutsub lugejaid reisile

peterburi

Eesti Kirik koostöös Tiit Reisidega kutsub lugejaid 20.–22. juulini reisile Peterburi. Külastatakse ka Peterhofi (fotol) ja Kroonlinna. Kolmepäevase reisi hind on orienteerivalt 250 eurot. Hinnas on kaks ööbimist, kaks õhtu- ja kaks hommikusööki, Venemaa viisa ja tervisekindlustus. Lisaks on hinnas järgmised piletid: Peterhofi park, Peetri ja Pauli kindluse kirik, Spas na Krovi kirik, Iisaku katedraal, Kaasani kirik, Kroonlinna Mere kirik. Laevasõit kanalitel ja Neeval ...

Avatud loeng usuteaduse instituudis

Usuteaduse instituut teatab, et 18. mail kell 11 peab kirikuloo õppetooli professori kohale kandideeriv dr Priit Rohtmets venia legendi avatud loengu teemal «Kirikuloo sõlmküsimustest ja kaasaja väljakutsetest» ja 19. mail kell 13 peab süstemaatilise teoloogia õppetooli professori kohale kandideeriv dr Thomas-Andreas Põder venia legendi avatud loengu teemal «Süstemaatiline teoloogia ja selle roll teoloogilise pädevuse omandamisel». Olete oodatud kuulama!

Kontserdisari toob koorimuusika kirikutesse

Eesti Kammerkooride Liidu kontserdisari «Kuulajale» toob publikuni tasuta kontserdid Eesti linnades 24.–28. maini. Neil päevil saab publik osa USAst pärit Drake koori ning Drake kammerkoori kontserdist (dirigent Aimee Beckmann-Collier). Lisaks astub Tallinna Jaani kirikus publiku ette kammerkoor Voces Musicales (dirigent Valter Soosalu). Esitusele tulevad kooriliteratuuri tippteosed S. Bar­beri, M. Lauridseni, A. Pärdi, A. Bruckneri ja teiste heliloojate ...

Kogudusekooli «Kasvuaeg» juhendajate õppepäevad

«Kasvuaeg» koosneb kuuest põhiteemast: palve ja Piibel, usuelu alused, kristlasena kasvamine, koguduseliikmeks olemine, kristlaste ühine vastutus, hingehoid. Programm jaguneb väiksemateks mooduliteks, mida vastavalt vajadusele kombineerides saab koguduses läbi viia leerikooli, piiblitundi, väikerühmatööd jms. «Kasvuaja» läbiviimiseks oma koguduses tuleb läbida kahepäevane väljaõpe, et tutvuda kogudusekooli õppeprotsessi ja materjalide sisuga. Lõpetajad varustatakse kursuse ...

Puhja kogudus palub abi murutraktori soetamiseks 

Koguduse hooldada on üle hektari kiriku ja pastoraadi ümbruse maad, mille korrashoiuks on kogudusel plaanis soetada murutraktor koos käruga. Selleks on laekunud sihtannetus 200 eurot, kogudus panustab traktori ostuks 1000 eurot valla eraldatud tegevustoetusest. Puudu on veel 1000 eurot, milleks palume annetusi EELK Puhja koguduse arveldusarvele EE817700771001492603 (LHV Pank). Kirik on Puhja olulisim turismiobjekt, kust käib aasta jooksul läbi üle 2000 külastaja, kuid ...

Vastuvõtt TÜ usuteaduskonda

reklaam-usuteaduskonda

Roheliste rattaretk «Kuidas elad, Põltsamaa?»

20.5. kl 12 Kolga-Jaani kirikus Maria Listra kontsert. Kl 12.30 ja kl 13 räägib Kolga-Jaani kiriku aias kohajuttu Hovard Nurme. 20.5. kl 15, 15.30, 16 ja 16.30 Pilistvere kiriku kohajutt: ERSP-st ja ärkamisajast kõneleb vaimulik Hermann Kalmus. 22.5. kl 9.45, 10.10, 10.35, 11.05 Kursi kirik. Kohajuttu räägib Meelis Amur. Kl 15 ja kl 15.30 Põltsamaa linnuse lava. Eesti lipu sünniloost kõneleb ordulinnuse muuseumi juhataja Rutt Tänav. Põltsamaa linnuses avatud kirik.