Luterlikust abielukäsitlusest 1. osa

1. Paari viimase aasta jooksul on Eesti ühiskonnas toimunud tuline arutelu selle üle, mida kujutab endast abielu. Käesolev artikkel soovib anda lühikese ülevaate sellest, mismoodi mõistab abielu luterlik kirik. Apostel Paulus ütleb esimeses kirjas korintlastele: «Ma olen teile ju kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud» (1Kr 15:3). Ta kõneleb siin Kristuse lunastavast surmast ja ülestõusmisest, kuid põhimõte, mille ta välja ütleb, peaks kehtima ...

Palve

Ma olen katki, Issand. Kildudeks kukkunud kivide keskele, katki ja kasutu – nii mulle öeldakse. Ma olen katki, Issand. Kes kuulutaks Kristuse kirkust kõlava kellana kõleda maailma kohal? Ma olen katki, Issand. Kui tohin uskuda – Sina suudad suutmatut, võid võimatut. Tuleta meelde oma halastust ja heldust, tee terveks taas mind, et kõlaksin kõlava kellana, kuulutaksin Kristuse kirkust.

Meie palved ja usk on seotud Jeesusega

2Aj 20:1–9 Iga päev saame erinevate meediakanalite kaudu kogu maailmast uudiseid. Maailm on muutunud just kui väiksemaks. Nii jõuavad meieni teated õnnetustest Aafrikas või Aasias, erinevatest sündmustest meil ja mujal. Meedial on suur jõud mõjutada inimest. Oluline on omada informatsiooni, kuid veel olulisem on sellest õiged järeldused teha. Usklik inimene usub Jumalat ning annab oma mured, hädad ja ka rõõmud tema hoolde. Koos Issandaga on eluteed käia kergem. Pühapäeval ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et armastad meid ja kannad meie eest hoolt. Täname, et kuuled meie palveid ja tahad meid aidata. Palume Sind, et oleksid aitamas neid, kel on raske. Ole ligi haigetele ja surijatele. Ole varjamas meie kirikut ja õnnistamas kristlikku tööd. Varja me maad ja rahvast. Aamen.

Palve ja usk

Palve ja usk on omavahel tugevalt seotud. Palve tähendab inimese kõnelust Jumalaga ja usk tähendab inimese seotust Jumalaga ning usaldust oma Päästja vastu. Pole mõtet paluda Jumalat temasse uskumata, mingi usukübe peab inimese hinges siiski olema, et palvetada. Usk ilma palvetamiseta aga tähendab loobumist Jumalaga kõnelemisest, mida Jumalasse uskuv inimene ei tohiks teha. Vahel on esmalt palve ja sellele järgneb usk. Nii juhtub tavaliselt siis, kui inimene oma ...

SA EELK Diakooniahaigla kutsub oma perre uusi töötajaid

Diakooniahaigla on väike, kolme statsionaarse osakonnaga kristlik haigla, mis asub Tallinnas Nõmmel.  Ootame oma töötajatelt ausust, avatust, empaatiavõimet, meeskonnatöö-oskusi ja soovi ennast erialaselt arendada. Omalt poolt pakume võimalust töötada koduses, kristlikus haiglas ja teenida Kristuse armastuskäsku täites nii Jumalat kui ligimest. Hospiitsosakonna õde – lisaks eelpool nimetatud isikuomadustele on vajalik medõe diplom ning tervisehoiutöötajate registris ...

Eesti Kiriku köidetud aastakäik 2015

Tähelepanu! Toimetuse kaudu on võimalik tellida endale või kogudusele Eesti Kiriku eelmise aasta köidetud aastakäik. Köite hind on 25 eurot. Soovist palun teada anda sirje.kasemaa@eelk.ee või telefonil 733 7795. Toimetuses on veel saadaval ka üksikud köited aastatest 2010 ja 2013 (köite hind 20 eurot).

Vilistlaspäevad usuteaduse instituudis

Pastoraalseminaris on 29. veebruaril ja 1. märtsil vilistlaspäevad, mille külalisteks on Bob Nordvall ja Patti Ivey Ameerika Ühendriikidest. Nad on juba 10 aastat olnud seotud Eesti ja Tartu Teoloogia Akadeemiaga. Kahel korral on nad UIs viinud läbi vaimulikele suunatud seminari. Osalenud on tunnistanud, et see on olnud hea ja usuliselt kosutav kokkusaamine. Vilistlaspäeva eesmärk on mõtiskleda oma vaimuliku teenimise ja jumalasuhte üle, süveneda jumalasõnasse, jagada ...

Täiendusõppe kursused usuteaduse instituudis

Peretööalane täiendusõppe kursus «Paarisuhte ehituskivid» toimub 27. veebruaril kell 10–17. Koolituse viib läbi peretöö koordinaator, Perekeskuse töötegija Pia Ruotsala. Koolitusele on oodatud vaimulikud, hingehoidjad, perenõustajad ja teised peretööst huvitatud koguduste töötegijad. Käsitletakse paarisuhte dünaamikat ning toetusvõimalusi selle erinevates etappides. Tutvustatakse peretöö erinevaid võimalusi koguduses, sealhulgas kogudustes läbiviidava koolituse «Paarisuhte ...

Piskust saab palju

Kiriku kodulehel on avatud uus annetuskeskkond Korjanduskarp, tänu millele saab mugavalt annetada kiriku töö ja käekäigu heaks. Väikestest sammudest saab alguse suur. Vabalt valitud summas annetuse saab teha nimelise või nimetu. Kui soovite, et teade annetuse kohta jõuaks Maksu- ja Tolliametile tuludeklaratsioonis esitamiseks, märkige kindlasti oma isikukood. Kaardimakse puhul kontrollige eelnevalt, et kaart oleks internetimakseteks avatud ning liidetud turvaliste ...

Eesti Vabariigi sünnipäev Vabaõhumuuseumis

Koostöös sõjaajaloo klubiga Front Line toimub 1919. aasta Eesti Vabadussõja ajal toimunud sõjalise kokkupõrke taaslavastus «1919 talv. Punaarmee teekond Tallinna» Eesti Vabaõhumuuseumis Kahala vesiveski juures kl 15. Kl 12–14.30 on Eesti Gaidide Liidu maastikumäng «Aita sõpra hädas» Kolu kõrtsi juures. Maastikumängus õpitakse, kuidas keerulistes olukordades hakkama saada ja hättajäänut aidata. Kolu kõrtsis mängivad, laulavad ja tantsivad suured ja väikesed Leigarid kl 14. ...

Kannatusaja muusika Tartu Jaani kirikus

20.2. kl 16 passioonimuusikat orelile, tšellole ja viiulile. Saimi Kortelainen (viiul), Heiki Palm (tšello), Elke Unt (orel). Pilet 5/3 eurot. 27.2. kl 16 passioonimuusikat orelile ja flöödile. Lande Lampe-Kits (flööt), Elke Unt (orel). Pilet 5/3 €.

Muusikasari «Valguse poole»

Tartu Pauluse kirikus Orelivesprid neljapäeviti kl 18.15. 18.2. Kristel Aer. 25.2. Tuuliki Jürjo. 3.3. Kersti Petermann. 10.3. Anneli Klaus. 17.3. Anna Humal.

Õnnitleme

Andrus Mõttus 17. veebruaril – 45 Ivar-Jaak Salumäe, titulaarpraost 19. veebruaril – 71 Teet Hanschmidt, praost 22. veebruaril – 66 Kirikumuusikud 21. veebruaril Imbi Laas Ordinatsioonitähtpäev Jaan Jaani, peakaplan Juta Siirak, emeeritus 19. veebruaril – 4 Tiina Ool 22. veebruaril – 38 Peeter Kaldur Õnnitletavatel on preestriordinatsioon, kui ei ole märgitud teisiti.

Mari-Ann Kelami fotonäitus

Kelam_kutse_2016_valmis