Arhiiv veebruar 2016

Berliinis aidati Baltikumi mõista mütoloogiast lähtudes

Berliini kinos Sputnik toimus 5. veebruaril multifilmi öökino pealkirjaga «Baltic animation shorts», mille teemaks oli Balti riikide mütoloogia ja rahvalood. Öökinos esitati 16 lühifilmi Eestist, Lätist ja Leedust. Huvi filmide vastu oli sedavõrd suur, et kõik huvilised ei mahtunud sajakohalisse kinosaali ära ning 30 inimest pidi ilma filme nägemata koju minema. Ürituse peakorraldaja oli Leedu Vabariigi kultuuriatašee Berliinis Gabriele Žaiyte, keda toetasid õhtu ...

Soome luterliku kiriku liikmeskonna langus on aeglustunud

Soome kiriku teabekeskuse andmetel oli Soome luterlikul kirikul 2015. aasta lõpu seisuga 3 999 800 liiget. Kirikusse kuulus 73% Soome elanikest. Soome kirikut rõõmustab, et võrreldes 2014. aastaga on pidurdunud kiriku liikmeskonna langus. Kui aastal 2014 lahkus Soomes kirikust 67 000 inimest, siis 2015. aastal oli lahkujaid 34 400. Kirikuga liitus seevastu rohkem inimesi kui kunagi varem ehk 17 600. Aastal 2015 suri 44 000 kiriku liiget ja ristiti 38 700 alla ...

Toetusfond sündis soovist aidata

12 aastat tegutsenud Eesti Luterliku Kiriku Toetusfond on oma tegevust lõpetamas. Istume toetusfondi juhataja Jaan Tammsaluga Tallinna Jaani kirikus, et kõnelda imest, mille läbi on sündinud palju kauneid hetki ja kordaläinud ettevõtmisi. Kõigi nende imetabaste asjade taga on olnud ettevõtja Aivar Berzin. Küsin, kuidas algas vaimuliku ja ärimehe sõprus. Tammsalu ütleb, et Aivar Berzin pidi omal ajal abiellumiseks leeri tulema, sest väljavalitu oli koguduse liige ja soovis ...

Luterlikust abielukäsitlusest 2. osa

2. Niisiis on usutunnistuskirjade õpetus Piibli põhjal järgmine: - abielu on Jumala tahe ja seadmine, mis juurdub ka inimesse loomupäraselt istutatud tõmbel vastassoo poole; - abielu on püha ja hea, ning seda mitte ainult himude talitsemiseks ja liiderlikkuse ärahoidmiseks, vaid selleks, et inimsugu oleks viljakas ning abikaasad saaksid teineteist toetada nii igapäevases elus kui ka jumalakartuses ja vooruslikkuses; - abielu Jumala seadmisena on lahutamatu – välja ...

Palve

Mis on minu siht, minu olemasolu mõte? Ja sinu? Ja kogu me rahva? Kas kestlikult kahaneda? Tasaselt taganeda, häbelikult häbeneda? Või siiski hüüda veel Issanda poole: tõmba tulest see tukk, mille süda on kõva, pese patust ja saastast ja süüst. Anna uut lootust ja vaimu ja vaadet minule, sinule, kogu me rahvale.

Teenimine käib meeleparanduse ja patukahetsuse kaudu

Salumae,Mart2015

Sk 3:1–5 Mida meil küll oleks õppida ennemuistse prohveti raskesti mõistetavast kuulutusest? Miks ei võiks näiteks mõtiskleda vabariigi aastapäeva meeleoludest kantuna iseolemise väärikusest, rahvusliku pärandi kaitsmise õilsusest ja vaprast mehemeelest. Rahvusromantism on ju mesi meie meelele, mida iga eestlane vähemalt 24. veebruaril tahaks endale lubada. Tänavu on Eesti Vabariigi 98. aastapäev. 20. augustil aga möödub juba 25 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Minu ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, me täname Sind, et oled oma Poja Jeesuse Kristuse läbi võitnud kurjuse. Aita meil elus näha Jumala armastust ja headust ning olla selle eest tänulikud. Me täname, et meie riik on Sinu armust iseseisvaks saanud ja Sina oled meile vabaduse kinkinud. Aita meil seista rahvana headuse poolel ja võidelda armastusega kurjuse vastu. Aamen.

Jeesus – kurjuse võimu võitja

Avades hommikul ajalehe või kuulates raadiost uudiseid, märkame sageli kurjust, mis on selles maailmas. On inimesi, kes ei hooli teistest ja kes omaenda kasu nimel on valmis teiselt elu võtma. Terrorist ei mõtle enam oma ligimesele, vaid on valmis teise inimese surma saatma, et oma tahtmist läbi viia. Kurjus on siin maailmas sageli võidutsemas ja me ei suuda tihti selle vastu seista. Nii peame lugema ajalehest küll terrorirünnakutes hukkunutest kui allatulistatud lennukites ...

Oodatakse mälestusi

Veebruari lõpuni on avatud Urmas Petti mälestusraamat, kuhu saab lisada oma mälestusi. Märtsi alguses kogutakse lood kokku ning kingitakse köidetuna perekonnale. http://www.eelk.ee/et/urmas-petti-malestuseks/

Täienduskoolitus «Lapsed ja muusika»

Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond korraldab  14. märtsil kell 10–16 instituudis (Pühavaimu 6, Tallinna) kirikumuusikutele, lasteansamblite ja lastekooride juhtidele, pühapäevakooli õpetajatele ja kõigile huvilistele täienduskoolituse. Jagatakse ideid ja mõtteid muusikatööks lastega Tallinna Kaarli, Tallinna Jaani ja Tartu Pauluse koguduste muusikatöö näitel. Koolitajad on Maris Lend, Maarian Lend ja Anna Humal. Osalustasu 20 eurot, sisaldab kohvipausi. Info ...

Usuteaduse instituudis

Peretööalane täiendusõppe kursus «Paarisuhte ehituskivid» toimub 27. veebruaril kell 10–17. Koolituse viib läbi peretöö koordinaator, Perekeskuse töötegija Pia Ruotsala. Koolitusele on oodatud vaimulikud, hingehoidjad, perenõustajad ja teised peretööst huvitatud koguduste töötegijad. Registreerimine hiljemalt 25. veebruariks kodulehel. Täiendusõppe kursus «Vanemluse ehituskivid» toimub instituudis 5. märtsil kell 10–17. Koolitusele on oodatud kõik peresuhetest huvitatud. ...

Täname

ESTER LIINAK TARMO VAINO Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Õnnitleme

Imbi Arro, diakon reservis 18. veebruaril – 63 Juha Tapani Väliaho 23. veebruaril – 69 Avo Kiir 23. veebruaril – 64 Jaan Nuga 27. veebruaril – 42 Raivo Asuküla 28. veebruaril – 68 Urmas Karileet 1. märtsil – 58 Kirikumuusikud 24. veebruaril Urve Aulis 24. veebruaril Rein Kalmus 26. veebruaril Kristiina Nagel 27. veebruaril Taimi Välba 28. veebruaril Ülle Vallaste 1. märtsil Külli Erikson Ordinatsioonitähtpäev 27. veebruaril – 43 Kalle Kasemaa, dr, ...

Peapiiskop Urmas Viilma: Jumal ei kingi säravaid mõtteid ainult koalitsiooni poliitikutele

Kahekümne viiendat korda toimunud pidulikul iseseivuspäeva oikumeenilisel jumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus teenisid Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhid ja esindajad. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma puudutas oma jutluses mitmeid ühiskonnas olulisi teemasid. Otsedemokraatiast kõneledes toonitas peapiiskop Viilma vaba- ja kogukondade ning rahva vahetu kaasamise suuremat vajadust. «Nõustume küllap kõik ...

Peapiiskop Urmas Viilma riigilipu heiskamisel: “Meie riik püsib!”

Peapiiskop Urmas Viilma õnnistas iseseisvuspäeva hommikul Toompea lossihoovi riigilipu heiskamisele kogunenud rahvast ja sõnas: “Me tähistame oma riigi sünnipäeva juba teatud vilumusega. Välja on kujunenud traditsioonid ja tavad, on tekkinud enesekindlus ja teatud enesestmõistetavus. Meie riik püsib!” Viilma lisas viidates 98. aasta tagustele sündmustele ja iseseisvuse väljakuulutamisele: “Meie hümni kolmanda salmi palvesõnade: “Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa!” ...