Keele vaevad ja rõõmud

Tooming,Jaan24. veebruar 2012

Keelekasutajad on elavad inimesed. Me võime ka keelt vaadata elava olendina. Ja tõesti, kui antakse käsk sõjas avada tuli, siis tagajärjeks on laibad. Keel võib tappa. Aga keel võib ka rahustada, võib ärritada ja kutsuda välja viha. On ka armastusekeel ja on püha keel. Kui aga lobisetakse endale aru andmata, mida suust välja aetakse, siis on keel ise surnud. On olukordi, mil õigem on vaikida. Meil on nimi. Ja iga nime taga on konkreetne isik. On nimesid, mis ärritavad, mida ...

Aeg eestpalveteks

Eesti Kiriku toimetus asub Tartus samas trepikojas Vene saatkonna konsulaarosakonna kantseleiga. Viimastel nädalatel on meie välisukse esist katnud küünlad ja lilled Egiptuses Siinai poolsaare kohal alla kukkunud lennukis hukkunute mälestuseks. Vaevalt said küünlad kustuda ja lilled närtsida, kui süüdati uued Raekoja platsil purskkaevu mademel, et väljendada oma leina ja solidaarsust reedel Pariisis toimunud terrorirünnakute ohvritega. Sotsiaalmeedias on profiilipildid ja ...

Iseäralik osakond

«Tartu Pauluse koguduse juures asub iseäraline osakond kirikumuusika eest hoolitsemiseks: Tartu Pauluse Kirikumuusika Selts» – nii on kirjas Eesti riigiarhiivist leitud dokumendis, mis seisab 1923. aastal loodud Tartu Pauluse Kirikumuusika Seltsi põhikirja esimesel leheküljel. Sama võime lausuda ka praeguse kohta, sest 3. juulil 2015 taasavati Tartu Pauluse Kirikumuusika Selts piduliku orkestri- ja orelikontserdiga Tartu vaimuliku laulupeo raames. Seltsi tegutsemise kohta ...

EELK saab peatselt kolm uut diakonit

10. novembril sooritasid konsistooriumi ees diakoniameti eksami Tiit Lastik, Tiit Maasikmäe ja Ülo Liivamägi. Tiit Lastik (25) õpib teoloogiat usuteaduse instituudis (UI) 3. kursusel. Elab Tamsalus. On Tamsalu Lunastaja koguduse aktiivne liige (ristitud ja konfirmeeritud 2008). Igapäevast leiba teenib Tapal Maarjamaa hariduskolleegiumis kasvatajana. Diakonina on soov teenima asuda samuti Tamsalu Lunastaja koguduses. Ülo Liivamägi (54) õpib usuteadust UI magistriõppe 1. ...

Kihelkonna auhind anti juhatuse esimehele

rein_ranne

Järvakandi Pauluse kiriku lõikustänupüha jumalateenistusel anti kauaaegsele koguduse juhatuse esimehele Rein Rannele (fotol) üle selle aasta Rapla kihelkonna auhind. Auhinnaks on skulptor Tauno Kangro loodud kihelkonna nime- ja kaitsepühaku Maarja-Magdaleena pronkskuju. AS Gildemannis valmistatud dolomiidist alusel Rapla kihelkonna nime- ja kaitsepühaku auhinda on välja antud 1998. aastast. Statuut näeb ette, et nominendiks võib esitada isiku või isikute rühma, kellel on ...

Otsused

Konsistooriumi novembrikuu istungil EELK aukiri on antud Milvi-Maria Arusele, Jõhvi koguduse kauaaegsele nõukogu liikmele ja revisjonikomisjoni esimehele. Alo Martinson on määratud Tallinna praostkonna vikaarõpetajaks alates 31. oktoobrist. Küllike Valk on määratud Lääne praostkonna vikaarõpetajaks alates 31. oktoobrist. Tauno Toompuu on vabastatud Käsmu koguduse hooldajaõpetaja kohustustest alates 31. oktoobrist. Käsmu koguduse õpetajaks on kinnitatud samast kuupäevast ...

Kirik peab teenima eestlasi kogu maailmas

Kes on jälginud peapiiskop Urmas Viilma tegemisi, on tähele pannud, et ta liigub palju ringi – ja mitte ainult Eestis. Viilma enda arvestuste järgi on ta alates 2. veebruaril toimunud peapiiskopiks pühitsemist olnud 13 välislähetusel ja veetnud raja taga 75 päeva. Hiljuti viibis Viilma Šotimaal Porvoo osaduskonna kirikupeade kokkusaamisel. Ka on peapiiskop äsja külastanud väliseesti kogudusi Kanadas ja Inglismaal Londonis. Miks on EELK-le tihe välissuhtlemine sedavõrd ...

Uudishimuga hirmu vastu

Pealkirja «Samas paadis» kannab pagulaste teemaga seotud koolitus, mille üheks läbiviijaks on EELK peretöö koordinaator ja perekeskuse juhataja Pia Ruotsala. Esimene koolitus oli Tartus, sel kuul on veel koolitused Tallinnas ja Rakveres. Oma kogemusi jagab neli aastat Jordaanias pagulastega töötanud Soome misjonär Pia Ruot­sala. Koolitusel jagatakse teadmisi pagulastest ja kinnitatakse, et Eestis saab kasutada teiste riikide kogemusi. «See on Eesti eelis,» ütleb ...

Novembrikuu 1935 oli täis tegevust

80 aastat tagasi, 1935. a novembris valmistati ette uue agenda kavandit, Rapla kirik sai täishiilguses elektrivalguse, kogudused said uusi õpetajaid ning oldi mõtetes lahkunutega. 7. novembril oli koos liturgiline komisjon, kes vaatas läbi uue agenda kavandi muusikalise osa, mille oli ette valmistanud helilooja Enn Võrk ja mis kujutas endast ühtlast tervikut. Uuele agendale pidi lõpliku hinnangu andma 21.–23. jaanuaril 1936 Tartus aset leidev usuteadlaste konverents. Sel ...

Lugeja selgitab aastakümnete eest aset leidnud sündmuse tagamaid

Hiljuti saabus toimetusse kiri, kus tähelepanelik lehelugeja viitab kirikulehes seisvale ebakõlale. Jutt on 28. oktoobril ilmunud Eesti Kiriku (nr 43) 6. lehekülje artiklist «Pühaderikas oktoobrikuu 1935», mille autor Mati Märtin lehitseb 80 aasta taguseid ajalehti ning refereerib toona kirikuga seonduvat. Artikkel lõpeb järgmiste ridadega: «Halb sõnum tuli aga Räpinast. Sealne luteri kiriku köster Jaan Küüts oli kolme aasta jooksul omastanud 550 kr kirikumakse, jättes need ...

Palve

Vabadus – kas millestki ja mille jaoks?     … siiski miski ärgu saagu meelevalda minu üle … Võrdsus – kas kõik ja kõigi või igaüks vaid iseenda eest?     … nad kõik on ühe Isa lapsed … Vendlus – egas mina ole oma venna hoidja?     … Ta ei häbene neid hüüda vendadeks … Oh Isa, aita meid, et Sinu, mitte meie tahe võiks kord viimaks sündida!

Sellest, mis jääb

Prykk_Aivo

Kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma kirkuse troonile ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele. Siis ütleb kuningas oma paremal käel olijatele: «Tulge siia, minu Isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale! Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, Sinu ette tuleme oma elu muredega. Palume Sinu abi meie eluteele, mis tundub ebaturvaline. Aita neid, kes kannatavad selle maailma kurjuse tõttu. Toeta leinajaid, kes mõtlevad oma lahkunud omastele. Anna meile oma trööstija Püha Vaim, et võiksime selle maailma pimeduses näha Sinu valgust ja teha eluteel õigeid valikuid ning jõuda kord siit maailmast Sinu riiki. Aamen.

Kristus – taeva ja maa Issand

Kirikuaasta on lõppemas ja selle sisu võtab kokku lause «Kristus – taeva ja maa Issand». Selles maailmas on meil palju ebakindlust. Võime näha enda ümber vägivalda ja surma. On loomulik, et küsime, miks siin maailmas on kõik nii halvasti. Miks ebaõiglus ja ülekohus võidutsevad? Miks terroristid võtavad süütute inimeste elu? Miks inimest ahistavad kurjus, haigused ja surm? See on inimkonna pattulangemise tagajärg. Selles maailmas pole meil püsivat õnne ja kõik liigub ...

Laste- ja Noorsootöö Ühendus kutsub koolitusele «Ususaladus».

usu saladus

Koolitus toimub 25. novembril Sakus, 26. novembril Juurus ja 9.–10. detsembril Kundas ja Tamsalus.