Otsused

Konsistooriumi oktoobrikuu istungil EELK vaimuliku ameti komisjoni liikmeks nimetati Eve Kruus alates 15. oktoobrist. Kirikuseadustiku § 96 ja vaimulike teenistussuhete töörühma otsuse alusel on muudetud teenistuslepingute sõlmimine kohustuslikuks vaimulikele, kes on ordineeritud aastail 2000–2007. Teenimiskoha muutumisel muudetakse teenistuslepingute sõlmimine kohustuslikuks vaimulikele, kes on ordineeritud enne 2000. aastat. Koguduseõpetaja teenistuslepingu lisa sõlmimine ...

Ristikoguduse ülesanne on lepitada, mitte vastandada

5. novembril 90. sünnipäeva tähistav katoliku preester Vello Salo on teada-tuntud nii oma erudeerituse kui tegevuse laiahaardelisuse poolest. Pika loetelu võiks koostada valdkondadest, milles ta on avalikus debatis oma kaaluka sõna sekka öelnud. Kui sõitsin Vello Salot Piritale intervjueerima, otsustasin aga pärida lähemaid seletusi eelkõige nende kiriku- ja usuelu puudutavate teemade kohta, mida auväärne juubilar on viimasel ajal üles tõstnud. Teid on autasustatud EELK ...

Mälestuspink kiriku taastajatele

Piiskop Joel Luhamets (vasakul) ja õpetaja Markus Haamer mälestuspinki avades. Margit Haamer Põltsamaa kiriku esisel avatud mälestuspingiga meenutab kogudus tänuga õp Herbert Kuurme ja tema abikaasa Asta panust kiriku taastamisel. Tähistamaks õpetaja Herbert Kuurme Põltsamaa koguduse vaimuliku tööle asumise 76. aastapäeva ning tema abikaasa Asta Kuurme 90. sünnipäeva, oli 18. oktoobri jumalateenistus Põltsamaa Niguliste kirikus tavapärasest pidulikum. Ka kirikulisi oli ...

Noored lauljad võtsid Viljandis mõõtu

Juba kuuendat aastat järjest toimus Viljandis frantsiskusepäevale pühendatud laste omaloominguliste laulude konkurss «Päikeselaul», korraldajaks Viljandi Jaani kogudus. 18. oktoobril kogunesid osavõtjad Pärimusmuusika Aita, et üksteisega mõõtu võtta. Laule oli kokku neliteist, neist kaheksa nooremas vanuserühmas 1.–4. klassini ning kuus vanemas vanuserühmas 5.–12. klassini. Neid hindas žürii koosseisus Kadri Hunt, Marko Tiitus, Maris Lend ja Eve All. Osalejaid oli ...

Tunnustus tuli kiriku restaureerimise eest

Muinsuskaitseamet tähistas 16. oktoobril 22. sünnipäeva ja tunnustas koostööpartnereid. Nagu tavaks saanud, on muinsuskaitseameti sünnipäeval kaks osa. Päeva esimene pool on ametlik-õpetlik ja möödub ettekandeid kuulates. Selleaastase seminari teemaks oli «Kultuuripärand kui uus väärtus». Esinema olid kutsutud Elari Udam Riigi Kinnisvara ASist, Kalle Küttis haridus- ja teadusministeeriumist ja Mart Habakuk Metro Capitalist. Olulisena nimetati kultuuripärandi säilitamisel ...

Pühaderikas oktoobrikuu 1935

Selle kuu tähtsaim sündmus oli kindlasti kirikukogu kokkuastumine, millega ühtlasi tähistati Tallinna toomkiriku 700. aastapäeva. Kutsutud oli 37 õpetajat, 7 köstrit ja 31 koguduste esindajat. 30. oktoobril leidis toomkirikus aset pidulik jumalateenistus, kus kõne pidas piiskop Rahamägi ja jutlustas praost emer. K. Thomson, kaasa teenisid õpetajad Uhke, Kuusik ja Steinberg. Esines Tallinna Pauluse ja toomkiriku ühendkoor Arnold Biltse juhatusel, solistina astus üles prl ...

Palve

Issand, Sinu käes on pääste ja andeksandmine! Õpeta meidki ikka enam andestama, et hoida meid varisemast põrmu. Hoia meid, et jaksaksime andestada nii palju kui iganes vaja. Õnnista meid, et saaksime olla ligimesele toeks.

… nagu meiegi andeks anname oma võlglastele

Siim,Joel

Mt 6:14–15 Aeg-ajalt on kuulda hoiatusi noortele: vaadake hoolega, mida te internetti postitate. Te ei tea kunagi, kuidas mõni sobimatu pilt või mõtlematu kommentaar võib hakata mõjutama teie elu, rikkuda võimaluse kandideerida soovitud töökohale, lõhkuda pere, hävitada sõpruse. Internet ei unusta! Nüüdisajal on internetile omistatud see, mida pühakiri kõneleb Jumalast, kes salvestab ja säilitab seda, mida igaüks on mõtelnud, ütelnud ja teinud. Asjata ei tunnista me pattu ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et oled meid armastanud ja oma Poja meie Päästjaks saatnud. Aita meil otsida armulist Jumalat. Ole juhtimas oma kiriku tööd, et päästev sõnum kostaks kõigi inimesteni. Anna meile jõudu Sinu tahte kohaselt elada ja andestada neile, kes meie vastu eksivad. Luba, et võiksime usu läbi jõuda kord igavesse ellu ja kohtuda seal nendega, kes meie eel on sellest maailmast isakoju läinud. Aamen.

Andke üksteisele andeks

Iga usklik inimene on oma elus teinud pattu ja seisnud Jumala ees ning kahetsenud valesti tehtut. Kahetsus ja meeleparandus kuuluvad kristlase elu juurde ning võimaldavad eetilist ja usulist kasvamist. Andestav Jumal saatis oma Poja siia maailma selleks, et meid endaga lepitada. Usupuhastuspühal 31. oktoobril võime mõelda sellele, kuidas Luther otsis armulist Jumalat ja leidis päästva tõe: «inimene mõistetakse õigeks usu läbi, Seaduse tegudest sõltumata» (Rm 3:28). See ...

Palamuse koguduse õpetaja kohale kandideerimine

Konsistoorium pikendab Palamuse koguduse õpetaja ametikohale kandideerimise tähtaega 23. novembrini. Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega esitada peapiiskopile 23. novembriks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn, e-post: konsistoorium@eelk.ee Info: koguduse juhatuse esimees Arne Tegelmann, tel 514 8723.

Eesti Kiriku koduleht

Eesti Kiriku koduleht aadressil www.eestikirik.ee avaneb lugemiseks kolmapäeviti kell 16.

Vaimulikud loosungid taas ilmunud

Tegemist on ülemaailmse vennastekoguduse loosungiraamatu 286. väljaandega. Traditsiooniliselt sisaldab loosungiraamat kahte piiblisalmi igaks päevaks ning nendega haakuvat vaimulikku mõttetera. Põhitekstidele lisaks pakub loosungiraamat viitesüsteemi pühakirja lugemiseks. Vaimulikud loosungid tahavad toetada kristlast tema igapäevasel teekonnal. Loosungiraamat on hea abiline koguduseliikmete praktilises usuelus; seda võib tänutäheks kinkida kiriku töötegijatele, viia ...

Teade

Käesoleva aasta kevadel kuulutas SA Johanniitide Abi Eestis välja projektikonkursi diakooniaprojektide läbiviimiseks. Kokku esitati 4 taotlust. Sihtasutuse nõukogu otsustas toetada 500 euroga Põlva Püha Neitsi Maarja koguduse projekti «Vähekindlustatud peredele jõulupakkide jagamine»  ning 4500 euroga Kanepi Jaani koguduse projekti «Koguduse päevakeskuse käivitamine».   Otsuse tegemisel võeti aluseks toetuse võimalikult otsest jõudmist abivajajateni (jõulupakkide jagamine)  ...

«Hingedeaja kristallid»

1. novembril kell 17annab Tartu Saksa Kultuuri Instituudi saalis (Kastani 1) ja 2. novembril kell 19 Tallinna Vanalinna Muusikamajas (Uus 16c) kontserdi ansambel Helikristallid. «Hingedeaja kristallid» on kontsert, kus kõlavad helid kristallhelikaussidelt koos inimhääle ja arhailiste keelpillidega. Ansambel Helikristallid ja külalisena Lilian Langsepp viivad kuulajad meelerännule lisamaks kirkust ning ülevust hingedeaega. Pileteid eelmüügist Tartu kontserdile hinnaga 7€ / ...