Saksamaal rajati Lutheri matkarada

Saksamaal on nüüd märksa hõlpsam rännata Martin Lutheri jälgedes. Valminud on nimelt 1200-kilomeetrise kogupikkusega tähistatud matkateede võrgustik Lutherweg (Lutheri rada). Lutheri rada kulgeb mööda nelja liidumaad ning ühendab kõiki olulisemaid Lutheri elu ja tegevusega või reformatsiooniga seotud paiku nagu Eisleben, Wittenberg, Eisenach ja veel kümneid teisi. Maastikul on rada tähistatud viitadega, millel on kujutatud rohelist gooti L-i valgel taustal. Saksakeelsel ...

Piibliselts koolitusreisil Suurbritannias

Eesti Piibliseltsi esindajad Mary Jonesi kodukiriku ees. Urmas Tamm Eesti Piibliseltsi juhatuse ja töötegijate ühisdelegatsioon (Jaan Bärenson, Küllike Evartov, Imbi Lend, Mart Rannut, Urmas Tamm) tutvus juuli algul Briti Piibliseltsi (BFBS) ja Ühendatud Piibliseltside (UBS) töö ja tegevusega Suur­britannias. Sissejuhatuseks külastasime Swindonis Ühinenud Piibliseltside (UBS) keskust. Kohtusime lühidalt UBSi peasekretäri Mi­chael Perreauga ning programmidirektori Terje ...

Salme Raatma perele ja kirjandusele elatud elu 3. osa

3. Kalle Vellenurme, üks metsaülikoolile kodueestlaste küllakutsuja, kes kantseldas Ameerikas Ellen Niitu ja Jaan Krossi, kes hoidis meidki Visnapuu filmi tehes joone peal, ütles, et ainult KGB sai kasu vihkamise ja eriti vastandamise ideoloogiast. Ning Jaan Kross toob oma mälestustes näite oma emast, kes külastas teda Saksa ajal vanglas, ja küsib vaidluses Eesti külastamise vastasega, kas ema toetas sellega sakslasi. See selleks. Aga Salme julges Eestisse tulla. Kuigi ...

Palve

Kuidas võiksin Sind tänada, mu Jumal? Mida tuua Sulle tänuanniks Sinu läheduse ja kaitsva käe eest? Kas sobivad Sulle anniks eurod või dollarid? Või on parem poetada kulunud leptoneid? Või eelistad Sa puhast hõbedat ja kaunist kulda? Sa oled imeline, Issand, Sa näed südamesse paremini kui ma ise, ja Sa ütled: Armastusega poetatud lepton on õilsam kui ülbusest ülekäe heidetud miljon. Oluline, et käsi avaneb armastusest.

Kutsutud ristimise kaudu järgima Kristust

simson2 copy

Ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvahulk paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju. Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani kaks leptonit, see on ühe veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile: «Tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardekirstu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest kõik, mis tal oli, kogu oma elatise.» (Mk 12:41–44) Meie kirikukalender on selle ...

Eestpalve

Hea taevane Isa, täname Sind, et oled armastanud meid nii palju, et oled lasknud oma Pojal ristil surra meie eest. Aita mõista selle ohvri suurust ja selle kohaselt elada ning omakorda armastada kaasinimesi ja teha head kõigile. Õnnista selleks meie kiriku tööd ja diakooniat, mis on suunatud hätta sattunud kaasinimeste teenimisele. Aamen.

Meie ligimene

Sõna «ligimene» on paljudele tänapäeva inimestele võõras. Teise sõnaga võiks selle kohta öelda ka kaasinimene. Pühapäev käsitleb seega kaasinimestega seonduvat. Kuid kes on meie ligimene? Kas meie kaasinimene on luterlane või kristlane üleüldse? On ta meie rahvuskaaslane või meie rassi esindaja? Või piisab lihtsalt inimeseks olemisest? Vaadates Jeesuse kõnesid tundub, et tal oli avar kaasinimese käsitlus: ka juutide poolt põlatud teiseusulised samaarlased kuulusid ligimeste ...

Hingehoiukoolitus

Usuteaduse instituut kutsub vaimulikke, hingehoidjaid ja koguduste töötegijaid 30. septembril koolitusele «Hingehoiu psühholoogia». Koolituse viib läbi Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar. Käsitlemist leiavad neli teemat: hingehoidliku probleemi psühholoogia; hingehoidliku probleemi lahendamine hingehoidlikus vestluses; probleemide tekkimine ja lahendamine pikaajalises hingehoidlikus suhtes; Piibli kasutamise hingehoidlik metoodika. Koolituse meetodiks on rühmaarutelu, ...

Koguduste juhatuseesimeeste VIII konverents

Konverents toimub 16.–18. oktoobrini Nelijärvel. Konverentsi põhiteema on «Palverännud – tule rändama». Ettekannetes räägime palverändudest ja töötubades arutame palverännuga seotud võimalusi eri vanusegruppidele kogudusetöö aktiviseerimisel. Toimub aasta juhatuseesimehe valimine. Juhatuseesimeeste konverentsi toimkonna nimel kutsun kõiki esimehi, aseesimehi, juhatuse liikmeid ja ka nõukogu liikmeid konverentsil osalema. Usun, et konverents saab olema sisukas ning annab ...

In memoriam Tiit Sepp

Sepp,Tiit_YllarKask

In memoriam Tiit Sepp Ammuks see oli, kui Tiit kunagisi kaasvõitlejad ja vaimulikke endale suveks külla kutsus. Nüüd on ta ise lahkunud. Ometi püsib sild, mis ulatub üle aja. Selle nimeks on sõprus. Tiit Sepp asus usuasju korraldama keerulistes ja otsustavates oludes, kui laoti taasiseseisvuva Eesti alusmüüri. 1990. aasta novembris moodustati kultuuriministeeriumi juurde usuasjade talitus. Talitust juhtima asunud Andra Veidemann järgis okupatsiooniajale vastupidist ...

Ilmus raamat luterlusest

kaas-Hiob-s.indd

Ilmunud on raamat, milles esitatakse eesti kirikumehe, piiblitõlkija ja teoloogi Harald Põllu (1874–1939) käsitlus luterluse alustest ja tunnustest. Sissejuhtatuse ja selgitavad lisad on kirjutanud teoloogiadoktor Arne Hiob. 144-leheküljelise raamatu on andnud välja kirjastus Logos. Harald Põld: «Luterluseks me ei nimeta oma usku aga selles mõttes, et see oleks tekkinud ühe inimese, Martin Lutheri südames või põhineks tema mõtetel usust, vaid üksnes sellepärast, et see on ...

XI Tallinna kammermuusika festival

26.8. kl 19 Mustpeade maja. Kristina Fialova (vioola, Tšehhi), Kristina Kriit (viiul), Petr Nouzovsky (tšello, Tšehhi), Irina Zahharenkova (klaver). Kavas Debussy, Clarke, Brahms. 27.8. kl 19 Mustpeade maja. Oksana Sinkova (flööt), Irina Zahharenkova (klaver), Maria Veretenina (sopran), Eduard Kiprsky (klaver, Venemaa). Kavas Kiprsky, Delibes. 28.8. kl 19 Rootsi-Mihkli kirik. Irina Zahharenkova (klaver), Oksana Sinkova (flööt), puhkpillikvartett I solisti del Vento ...

Täname

RANNAR SUSI Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks SA Ajaleht Eesti Kirik EE852200221020430989 Swedbank

Lisavastuvõtt UI’s kristliku kultuuriloo magistriõppesse

Usuteaduse instituut on kuulutanud välja lisavastuvõtu kristliku kultuuriloo magistriõppesse (2 a, 120 EAP/ainepunkti). Sisseastumisdokumente võetakse vastu 4. septembrini usuteaduskonna dekanaadis Tallinnas Pühavaimu 6. Sisseastumiskatsed toimuvad 7. septembril.

Vennastekoguduse palvemaja 19. aastapäev

Pühapäeval, 30. augustil algusega kell 17 peetakse Eesti Evangeelse Vennastekoguduse Endla tänava palvemaja 19. aastapäeva puhul pidulikku kuulutustundi. Ootame rohket osavõttu.